Sprawy parcelacyjne - powiat chodzieski

Sygnatura
53/296/0/5.10
Daty skrajne
1928 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
6397
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.10/2099 Majątek Dziembowo powiatu chodzieskiego przymusowy wykup 1933-1936 455
53/296/0/5.10/2100 Parcelacja majątku Dziembowo powiatu chodzieskiego 1934-1938 546
53/296/0/5.10/2101 Parcelacja rządowa z przymusowego wykupu majątku Dziembowo powiatu chodzieskiego 1934-1937 26
53/296/0/5.10/2102 Operat szacunkowy Dziembowo-Byszki powiat chodzieski 1934-1936 57
53/296/0/5.10/2103 Dzierżawy parcel majątku w Dziembowie powiat chodzieski 1934-1938 129
53/296/0/5.10/2104 Majątek Dziembowo powiat chodzieski dzierżawa upolowania 1935-1936 28
53/296/0/5.10/2105 Dziembowo - odprawy z art.. 44 reformy rolnej powiatu chodzieskiego 1938-1939 253
53/296/0/5.10/2106 Sprawy gminne i ubogich majątku Byszki /Dziembowo/ powiat chodzieski 1934-1936 78
53/296/0/5.10/2107 Przewłaszczenie majątku Dziembowo, Byszki powiat chodzieski 1935-1939 82
53/296/0/5.10/2108 Majętność Jabłonowo - przymusowy wykup 1930-1938 278
53/296/0/5.10/2109 Uwierzytelniony odpis księgi wieczystej obwodu dworskiego w Jabłonowie powiat chodzieski 1934 21
53/296/0/5.10/2110 Parcelacja rządowa majątku Jabłonowo powiat chodzieski 1934-1937 353
53/296/0/5.10/2111 Oszacowanie przymusowo wykupionych gruntów w majątku Jabłonowo powiat chodzieski 1934-1937 128
53/296/0/5.10/2112 Operat szacunkowy Jabłonowo powiat chodzieski i tymczasowy rejestr pomiarowy 1935-1937 81
53/296/0/5.10/2113 Majątek Jabłonowo powiat chodzieski odprawy z art.. 44 o wykonaniu reformy rolnej powiatu chodzieskiego 1934-1936 82
53/296/0/5.10/2114 Przewłaszczenie majątku Jabłonowo powiat chodzieski 1938-1939 30
53/296/0/5.10/2115 Wykreślenie hipotek z dóbr Jabłonowo powiat chodzieski 1931-1939 89
53/296/0/5.10/2116 Majątek Jabłonowo - wydzierżawienie polowania 1935-1936 23
53/296/0/5.10/2117 Majątek Jabłonowo powiat chodzieski sprawy gminne i ubogich 1935-1937 159
53/296/0/5.10/2118 Parcelacja rządowa majątku Jabłonówko powiat chodzieski /zabudowa/ 1935-1936 67
Wyświetlanie 1 do 20 z 53 wpisów.