Sprawy parcelacyjne - powiat jarociński

Sygnatura
53/296/0/5.15
Daty skrajne
1925 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3676
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 37 z 37 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.15/2225 Parcelacja instytucjonalna /wykaz obejmujący teren powiatu jarocińskiego 1925-1939 56
53/296/0/5.15/2226 Parcelacja majątku Czermin 1935-1937 424
53/296/0/5.15/2227 Tymczasowy plan dzielczy majątku Czermin 1936 18
53/296/0/5.15/2228 Rejestr klasyfikacyjno-szacunkowy majątku Czermin powiat jarociński 1935 11
53/296/0/5.15/2229 Przymusowy wykup majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1932-1938 325
53/296/0/5.15/2230 Administracja przejściowa majątku Góra-Parzęczew 1936-1937 172
53/296/0/5.15/2231 Parcelacja majątku Góra-Parzęczew 1936-1939 198
53/296/0/5.15/2232 /Parcelacja prywatna majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1932-1935 41
53/296/0/5.15/2233 Parcelacja prywatna majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1935-1937 17
53/296/0/5.15/2234 Parcelacja majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1937-1939 109
53/296/0/5.15/2235 Postępowanie techniczne przy parcelacji majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1934-1939 245
53/296/0/5.15/2236 Rejestr tymczasowy pomiarowy majątku Góra 1937 87
53/296/0/5.15/2237 Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny majątku Góra powiat jarociński 1936 34
53/296/0/5.15/2238 /Majątek Góra, rejestr podziału zasiewów/ 1937 26
53/296/0/5.15/2239 Majątek Parzęczew powiatu jarocińskiego odprawy z art. 44 ustawa o wykonaniu reformy rolnej 1936-1937 81
53/296/0/5.15/2240 Przewłaszczenie majątku Góra-Parzęczew powiat jarociński 1939 57
53/296/0/5.15/2241 Majątek Klęka powiat jarociński przymusowy wykup 1936-1937 22
53/296/0/5.15/2242 Przymusowy wykup majątku Klęka powiat jarociński 1936-1937 71
53/296/0/5.15/2243 Operat szacunkowy gruntów majątku Klęka powiat jarociński 1936-1937 73
53/296/0/5.15/2244 Parcelacja prywatna majątku Kuczków powiatu jarocińskiego - folwark Janków 1935 42
53/296/0/5.15/2245 Parcelacja majątku Miniszew 1935-1937 340
53/296/0/5.15/2246 Parcelacja majątku Pawłowice powiatu jarocińskiego 1934-1937 315
53/296/0/5.15/2247 Parcelacja majątku państwowego Pawłowice 1935-1938 92
53/296/0/5.15/2248 Uwłaszczenie dzierżawców gminy Potarzyce majątek Borzęciczki powiatu jarocińskiego 1932-1939 0
53/296/0/5.15/2249 Uwłaszczenie drobnych dzierżawców w majątku Potarzyce powiatu jarocińskiego 1934-1935 26
53/296/0/5.15/2250 Wykup gruntu dzierżawnego przez Stanisława Zbyszewskiego od Ludwika Chrystiana Stolberg-Wernigorode z majątku Potarzyce powiatu jarocińskiego 1937-1939 64
53/296/0/5.15/2251 Parcelacja prywatna majątku Skrzypna powiatu jarocińskiego 1935-1938 63
53/296/0/5.15/2252 Scalenie gminy Stęgosz powiatu jarocińskiego 1934-1939 145
53/296/0/5.15/2253 Obręb Sucharzewo powiatu jarocińskiego plan dzielczy 1927 37
53/296/0/5.15/2254 Majątek Zakrzewo powiatu jarocińskiego wyłączenie z art. 4/5 umowy o reformie rolnej Joachim Draheim 1930-1937 94
53/296/0/5.15/2255 Przymusowy wykup majątku Zakrzew powiatu jarocińskiego 1935-1937 73
53/296/0/5.15/2256 Parcelacja prywatna majątku Zakrzew powiatu jarocińskiego 1931-1936 25
53/296/0/5.15/2257 Parcelacja prywatna majątku Zakrzew powiatu jarocińskiego 1936-1938 19
53/296/0/5.15/2258 Postępowanie techniczne /przy parcelacji majątku/ Zakrzewo Magnuszewice powiatu jarocińskiego 1935-1939 166
53/296/0/5.15/2259 Operat szacunkowy majątku Zakrzew powiatu jarocińskiego 1936-1937 45
53/296/0/5.15/2260 Majątek Zakrzew powiatu jarocińskiego wydzielenie zastrzeżonych parcel 1937 10
53/296/0/5.15/2261 Majątek Zakrzew powiatu jarocińskiego odprawy z art.. 44 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1936-1938 53
Wyświetlanie 1 do 37 z 37 wpisów.