Sprawy parcelacyjne - powiat poznański

Sygnatura
53/296/0/5.27
Daty skrajne
1917 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3023
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.27/2697 Księga kontroli prac parcelacji prywatnej dla powiatu poznańskiego 1937-1938 19
53/296/0/5.27/2698 Wykazy gospodarstw i majątków ponad 30 morgowych z terenów powiatu poznańskiego 1927 173
53/296/0/5.27/2699 Uwłaszczenie drobnych dzierżawców majątku Bolechowo powiatu poznańskiego 1936 26
53/296/0/5.27/2700 Zgłoszenie na kupno ziemi z parcelacji majątku Bolechowo powiatu poznańskiego 1935-1937 29
53/296/0/5.27/2701 Gorzelnie w powiecie poznańskiego nr 67 /akta dotyczące nieruchomości/ 1921-1938 267
53/296/0/5.27/2702 Majątek Jankowice powiatu poznańskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1928-1936 78
53/296/0/5.27/2703 Jerzykowo 2 powiatu poznańskiego dr Władysław Tylgier 1932-1936 36
53/296/0/5.27/2704 Jerzykowo 3 powiatu poznańskiego inż. Antoni Adamek 1932-1937 32
53/296/0/5.27/2705 Jerzykowo 5 powiatu poznańskiego dr Jan Buła 1932-1937 43
53/296/0/5.27/2706 Jerzykowo 6 powiatu poznańskiego Hipolit Kempe 1932-1937 42
53/296/0/5.27/2707 Majątek Konarzewo powiatu poznańskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o reformie rolnej 1928-1930 22
53/296/0/5.27/2708 Parcelacja prywatna majątku Owińska powiatu poznańskiego 1935-1939 38
53/296/0/5.27/2709 Majątek Owińska powiatu poznańskiego przymusowy wykup 1939 11
53/296/0/5.27/2710 Uregulowanie prawa własności gruntów z parcelacji dóbr Owińska 1935-1939 163
53/296/0/5.27/2711 Majątek Pawłowice powiatu poznańskiego wyłączenie z art. 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1938 105
53/296/0/5.27/2712 Przymusowy wykup majątku Strzeszyn powiatu poznańskiego na cele parcelacyjne 1938-1939 74
53/296/0/5.27/2713 Majątek Strzeszyn powiatu poznańskiego przymusowy wykup 1938-1939 211
53/296/0/5.27/2714 Administracja przejściowa majątku Strzeszyn powiatu poznańskiego 1938-1939 61
53/296/0/5.27/2715 Majątek Strzeszyn-Pawłowice powiatu poznańskiego - parcelacja 1936-1939 40
53/296/0/5.27/2716 Majątek Strzeszyn-Pawłowice powiatu poznańskiego - /sprawy parcelacyjne/ 1938-1939 147
Wyświetlanie 1 do 20 z 41 wpisów.