Wiadomości wojenne oraz sprawa niepodległości i granic Polski

Sygnatura
53/881/0/2.5
Daty skrajne
1913 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
2615
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/2.5/80 Wiadomości wojenne z frontu walk [wycinki prasowe] VIII-IX 1914 199
53/881/0/2.5/81 Wiadomości wojenne z frontu walk [wycinki prasowe] 1914-1917 107
53/881/0/2.5/82 Głosy prasy i publikacje zagraniczne o Polsce [Wycinki z gazet] 1913-1918 109
53/881/0/2.5/83 Głosy prasy niemieckiej o Polsce [Wycinki z gazet] 2 VII-11 IX 1915 367
53/881/0/2.5/84 Sprawy Polskie w zaborach: austriackim i rosyjskim [wycinki z prasy niemieckiej] 1914 212
53/881/0/2.5/85 Sprawy Polaków na terenie zaborów i zagranicą [Wycinki prasowe] 1914-1917 210
53/881/0/2.5/86 Sprawy kościelne a Polska [wycinki z prasy niemieckiej] 1914 17
53/881/0/2.5/87 Papież a Polska. Pomoc dla Polski [Wycinki prasowe] 1915-1916 88
53/881/0/2.5/88 Obczyzna i Kresy [wycinki prasowe] 1913-1917 109
53/881/0/2.5/89 Sprawa żydowska [wycinki prasowe] 1913-1917 240
53/881/0/2.5/90 Rusini [wycinki prasowe] 1915-1918 14
53/881/0/2.5/91 Niepodległa Polska [wycinki prasowe] 1915-1918 79
53/881/0/2.5/92 Niepodległa Polska [wycinki prasowe] 1917-1918 39
53/881/0/2.5/93 Wroga polityka Niemiec wobec Polski w 1918 roku [wycinki prasowe] 1918 252
53/881/0/2.5/94 Sprawa Polski i jej granic [wycinki prasowe] 1918 95
53/881/0/2.5/95 Sprawa granic niepodległej Polski [wycinki prasowe z gazety "Danziger Allgemeine Zeitung"] 1919-1920 20
53/881/0/2.5/96 Sprawa wolnego miasta Gdańska [wycinki prasowe z "Dziennika Gdańskiego"] 1919 29
53/881/0/2.5/97 Sprawa wolnego miasta Gdańska [wycinki prasowe z gazety "Danziger Neueste Nachrichten"] 1919-1920 26
53/881/0/2.5/98 Plebiscyt na Warmii i Mazurach [wycinki prasowe] 1919-1920 42
53/881/0/2.5/99 Plebiscyt na Wileńszczyźnie - listy uprawnionych do głosowania. 1920-1921 86
Wyświetlanie 1 do 20 z 23 wpisów.