Komitet dla Bezdomnych

Sygnatura
53/881/0/3.2
Daty skrajne
1914 - 1920
Liczba serii
1
Liczba skanów
3667
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/3.2/159 Dziennik podawczy Komitetu dla Bezdomnych. t. II. 1915-1916 105
53/881/0/3.2/160 Dziennik podawczy Komitetu dla Bezdomnych. t. III. 1916-1918 144
53/881/0/3.2/161 Dary pieniężne dla Bezdomnych. [Wycinki prasowe] 1915-1918 24
53/881/0/3.2/162 Podziękowania w prasie za dary pieniężne dla bezdomnych Polaków. [Wycinki prasowe] 1916-1917 23
53/881/0/3.2/163 Podziękowania w "Dzienniku Kujawskim" za dary pieniężne dla bezdomnych Polaków. [Wycinki prasowe] 1916-1917 22
53/881/0/3.2/164 Podziękowania w prasie za dary pieniężne dla bezdomnych, złożone w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. [Wycinki z gazet] 1916-1919 18
53/881/0/3.2/165 Podziękowania w prasie, w gazecie "Robotnik" za dary pieniężne dla bezdomnych. [Wycinki z gazet] 1918 15
53/881/0/3.2/166 Korespondencja różna osób prywatnych o pomoc materialną oraz korespondencja o subwencje dla "Gazety Gdańskiej" i "Gazety Olsztyńskiej". Korespondencja z Komitetem dla Bezdomnych w Berlinie. 1914-1916 269
53/881/0/3.2/167 Korespondencja Polaków przebywających w Berlinie o pomoc materialną 1915 191
53/881/0/3.2/168 Korespondencja Komitetu dla Bezdomnych w Berlinie w sprawie pomocy materialnej dla Polaków w Niemczech. 1915-1919 358
53/881/0/3.2/169 Korespondencja Polaków przebywających w Lipsku i Saksonii w sprawie pomocy materialnej. 1915-1919 205
53/881/0/3.2/170 Korespondencja Polaków przebywających w Monachium w sprawie pomocy materialnej. 1915-1918 328
53/881/0/3.2/171 Korespondencja w sprawie subwencji dla towarzystw dobroczynnych a Galicji oraz pomocy dla bezdomnych. 1915-1918 351
53/881/0/3.2/172 Korespondencja z Komitetem dla Bezdomnych w Galicji w sprawie pomocy materialnej dla bezdomnych. 1918 21
53/881/0/3.2/173 Korespondencja różna dotycząca opieki nad biednymi. 1915-1916 72
53/881/0/3.2/174 Korespondencja różna osób przebywających na obczyźnie o pomoc materialną i prawną 1915-1917 209
53/881/0/3.2/175 Korespondencja różna- między innymi pisma Komitetu Polskiego w Sztokholmie i we Francji, sytuacja Polaków- jeńców wojennych i internowanych w Niemczech. 1916 226
53/881/0/3.2/176 Korespondencja różna - miedzy innymi sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Politycznego w Berlinie, wnioski o subwencję dla Gazety Olsztyńskiej, protest profesora Eugeniusza Romera odnośnie objęcia jedynie Królestwa Polskiego nazwą Polski (nr 482), listy dra Celichowskiego 1916-1918 282
53/881/0/3.2/177 Korespondencja różna- między innymi sprawozdanie Biura Porady Prawnej, wnioski o subwencję Gazety Olsztyńskiej, listy profesora Eugeniusza Romera- s. 13. VI-XII 1917 130
53/881/0/3.2/178 Korespondencja różna Komitetu dla Bezdomnych uchodźców. 1918 63
Wyświetlanie 1 do 20 z 26 wpisów.