Sprawy mieszkaniowe, budowlane i osadnicze [Bau-Wohnungs und Siedlungswesen]

Sygnatura
6/9/0/6
Daty skrajne
1941 - 1943
Liczba serii
1
Liczba skanów
0