Udział Okręgu w Kongresach

Sygnatura
53/1415/0/1.1
Daty skrajne
1959 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.1/3 Drugi Ogólnokrajowy Kongres delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. /Udział Okręgu Poznańskiego w Kongresie/ 1 - 3 września 1959 roku 1959 0
53/1415/0/1.1/4 Wykazy delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na lll Krajowy Kongres, organizacja Kongresu, korespondencja dotycząca Kongresu w dniach 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/5 Krajowy Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z działalności w latach 1960 - 1964. 1964 0
53/1415/0/1.1/6 lll Krajowy Kongres Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Warszawa 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/7 Uchwala lll Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 24 - 26 września 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/1.1/8 Zadania i kierunki pracy poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lll Kongresie. 1964 0
53/1415/0/1.1/9 O zadaniach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie poprzedzającym lV Krajowy Kongres Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1968 0
53/1415/0/1.1/10 Wykaz delegatów na lV Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego. 1969 0
53/1415/0/1.1/11 Informator dla uczestników lV Krajowego Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1969 0
53/1415/0/1.1/12 Przemówienie przewodniczącego poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na lV Kongresie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Warszawie. 1969 0
53/1415/0/1.1/13 Uchwala lV Krajowego Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1969 0
53/1415/0/1.1/14 Informacja sprawozdawcza Zarządu Głównego w Warszawie o działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lV Krajowym Kongresie. 1971 0
53/1415/0/1.1/15 Załączniki do sprawozdania z działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację po lV Krajowym Kongresie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1971 0
53/1415/0/1.1/16 Biuletyn 1 /10/ z okazji lV Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Głównej Komisji Współpracy z Młodzieżą. 1969 0
53/1415/0/1.1/17 Organizacja i Delegaci na V Krajowy Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego /uchwała V Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację/. 1974 0