Zjazdy Okręgowe

Sygnatura
53/1415/0/1.2
Daty skrajne
1956 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
1002
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.2/18 Protokół z Wojewódzkiego Zjazdu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego, odbytego w dniu 22 kwietnia 1956 roku. 1956 0
53/1415/0/1.2/19 Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - wyborczy - drugi. /Powitanie zebranych, referat sprawozdawczo - wyborczy Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za okres od listopada 1955 - 22.lV.1956 roku. 1956 0
53/1415/0/1.2/20 Trzeci Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 23 i 24.V.1959 roku /Protokół Zjazdu, sprawozdanie z działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację województwa poznańskiego w okresie od 22 kwietnia 1956 do 22 maja 1959, Uchwała Zjazdu/. 1959 0
53/1415/0/1.2/21 Przygotowanie i organizacja Okręgowego Zjazdu Wyborczego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w dniu 8.X.1961 roku. 1961 0
53/1415/0/1.2/22 Materiały sprawozdawcze na okręgowy zjazd delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1961 0
53/1415/0/1.2/23 Stenogram z Okręgowego Zjazdu Wyborczego Województwa Poznańskiego, odbytego 8.X.1961 roku. 1961 0
53/1415/0/1.2/24 Referat polityczno - organizacyjny Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, wygłoszony w czasie Zjazdu Okręgowego 8.X.1961 roku. 1961 0
53/1415/0/1.2/25 Materiały sprawozdawcze na V Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. /Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za okres 8.X.1961-22.ll.1964, sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego/. 1964 0
53/1415/0/1.2/26 V Okręgowy Zjazd Delegatów - organizacja, sprawozdania, protokoły, wnioski i korespondencja. 1964 0
53/1415/0/1.2/27 Delegaci na Vl Okręgowy Zjazd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w dniu 15.ll.1970 roku. 1970 0
53/1415/0/1.2/28 Vl Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - organizacja, przemówienia, głosy w dyskusji, skład nowych władz. 1969-1970 0
53/1415/0/1.2/29 Materiały sprawozdawcze na Vl Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1970 106
53/1415/0/1.2/30 Stenogram z Vl Okręgowego Zjazdu Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1970 272
53/1415/0/1.2/31 Informacja dotycząca wniosków złożonych przez delegatów na Vl Okręgowym Zjeździe w Poznaniu w dniu 15.ll.1970 roku. 1970 20
53/1415/0/1.2/32 Organizacja i wykaz delegatów na Vll Okręgowy Zjazd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, /skład osobowy władz Okręgu, wnioski z Vll Okręgowego Zjazdu, uchwały Prezydium Rady Naczelnej i Zarządu Głównego oraz Vll Okręgowego Zjazdu Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację/. Druk: Uchwały Prezydium Rady Naczelnej. 1974 124
53/1415/0/1.2/33 Materiały sprawozdawcze na Vll Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1974 168
53/1415/0/1.2/34 Vll Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - protokół z obrad, 10 marzec 1974 roku. 1974 202
53/1415/0/1.2/35 Wystąpienia w dyskusji na Vll Zjeździe Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu przedstawicieli Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1974 110