Posiedzenia plenarne Zarządu Okręgu

Sygnatura
53/1415/0/1.9
Daty skrajne
1957 - 1976
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.9/74 Protokoły z plenarnych i rozszerzonych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1957-1959 0
53/1415/0/1.9/75 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1960-1964 0
53/1415/0/1.9/76 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1965 0
53/1415/0/1.9/77 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1966 0
53/1415/0/1.9/78 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1967 0
53/1415/0/1.9/79 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1968 0
53/1415/0/1.9/80 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1969-1970 0
53/1415/0/1.9/81 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1971-1972 0
53/1415/0/1.9/82 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1973-1974 0
53/1415/0/1.9/83 Protokół z Plenum Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 27.lll.1975 roku. 1975 0
53/1415/0/1.9/84 Protokół z uroczystego Plenum Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 2.V.1975 roku. 1975 0
53/1415/0/1.9/85 Protokół z obrad plenarnych Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 12.Vll.1975 roku. 1975 0
53/1415/0/1.9/86 Protokół z obrad poszerzonego Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - 18.X.1975 roku. 1975 0
53/1415/0/1.9/87 Protokół z Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w dniu 15.l.1976 roku. 1976 0