Plany i sprawozdania

Sygnatura
53/1415/0/1.13
Daty skrajne
1952 - 1976
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.13/109 Plany pracy Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1952 - 1975 /kwartalne i roczne/. 1952-1975 0
53/1415/0/1.13/110 Analiza i ocena działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za lata 1953 - 1954. 1954 0
53/1415/0/1.13/111 Informacja o przebiegu prac Prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za okres od 23.lV. - 31.Vll.1956 roku. 1956 0
53/1415/0/1.13/112 Informacje o działalności Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dla Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu i Prezydiów Wojewódzkich, Miejskich i Dzielnicowych Rad Narodowych. 1959-1968 0
53/1415/0/1.13/113 .Referat sprawozdawczo - organizacyjny Prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu pt. "Rola i zadania Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" 1960 0
53/1415/0/1.13/114 Informacja o aktualnej działalności i sytuacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na terenie Województwa Poznańskiego w latach 1962 - 1963. 1963 0
53/1415/0/1.13/115 Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za lata 1964 - 1967. 1965-1967 0
53/1415/0/1.13/116 Informacja dotycząca działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za l półrocze 1966 roku. 1966 0
53/1415/0/1.13/117 Założenia do oceny działalności programowej Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1967 0
53/1415/0/1.13/118 Działalność wielkopolskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie od 1.l.1965roku - 31.Xll.1968 roku. 1969 0
53/1415/0/1.13/119 Informacje o stanie organizacyjnym i działalności Poznańskiego Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w latach 1970 - 1976. 1971-1976 0
53/1415/0/1.13/120 Sprawozdania organizacyjne za rok 1957 i l kwartał 1958 roku. 1958 0
53/1415/0/1.13/121 Sprawozdania organizacyjne /okresowe - kwartalne/ Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1960-1961 0
53/1415/0/1.13/122 Sprawozdania organizacyjno - statystyczno - opisowe za lata 1962 - 1966. 1963-1966 0
53/1415/0/1.13/123 Sprawozdania statystyczne Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za lata 1967 - 1973. 1968-1973 0
53/1415/0/1.13/124 Wykaz zajmowanych lokali przez Zarząd Okręgu i Zarządy Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację województwa poznańskiego. 1959 0