Działalność społeczno-polityczna

Sygnatura
53/1415/0/1.15
Daty skrajne
1952 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.15/151 Materiały do referatów nadesłane przez Zarząd Główny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Warszawie. 1952-1953 0
53/1415/0/1.15/152 Informacja sprawozdawcza z przeprowadzonej przez Związku Bojowników o Wolność i Demokrację akcji na odcinku Kół Wiejskich, wytyczne dla aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w gminie Mochy, hasła działalności członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1954 0
53/1415/0/1.15/153 Ocena przebiegu zebrań i akademii organizowanych w 10-tą rocznicę zamordowania Ernesta Thaelmanna. 1954 0
53/1415/0/1.15/154 Przebieg uroczystości Dnia F.I.R. na terenie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1954 0
53/1415/0/1.15/155 Dzień F.I.R. - Referat z okazji uroczystości Tygodnia Międzynarodowej Solidarności Ruchu Oporu. 1958 0
53/1415/0/1.15/156 Powitania, referaty, obchody uroczystych rocznic państwowych. 1958-1964 0
53/1415/0/1.15/157 Czyny społeczne z okazji XX - lecia PRL, lV Zjazdu Partii i lll Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1964 0
53/1415/0/1.15/158 Uroczystości i obchody rocznic Pamięci Narodowej. 1965-1966 0
53/1415/0/1.15/159 Organizacja uroczystych obchodów rocznic Pamięci Narodowej. 1967-1968 0
53/1415/0/1.15/160 Organizacja uroczystych obchodów rocznic państwowych i narodowych. 1969 0
53/1415/0/1.15/161 Organizacja uroczystych obchodów rocznic państwowych i narodowych. 1970-1972 0
53/1415/0/1.15/162 Obchody rocznic Pamięci Narodowej. /Informacja na temat obchodu rocznicy Święta Pułkowego byłego 15 Pułku Ułanów/. 1971 0
53/1415/0/1.15/163 Uroczyste obchody rocznic państwowych i narodowych. 1973 0
53/1415/0/1.15/164 Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Wyjazdu do Węgier grupy byłych uchodźców. 1970 0
53/1415/0/1.15/165 Organizacja uroczystości odsłonięcia pomnika "Żołnierza Polskiego i Antyfaszysty Niemieckiego" w dniu 14 maja 1972 roku - udział Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1972 0
53/1415/0/1.15/166 "Pociąg Przyjaźni" do ZSRR - 08.10.1973 roku. 1973 0
53/1415/0/1.15/167 Udział delegacji Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w wodowaniu statku "Syn Pułku" w Szczecinie. 1974 0
53/1415/0/1.15/168 Prenumerata czasopisma: "Za Wolność i Lud". 1961-1975 0
53/1415/0/1.15/169 Informacja Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dotycząca wydawania czasopisma "Za Wolność i Lud". 1971 0
53/1415/0/1.15/170 Wystawa dokumentów zbrodni hitlerowskich zorganizowana przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1962 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.