Komisje środowiskowe - Wojewódzka Komisja Weteranów Powstań Śląskich

Sygnatura
53/1415/0/2.3
Daty skrajne
1921 - 1973
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.3/235 Organizacja Okręgowej Komisji Środowiskowej Weteranów Powstań Śląskich przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1957-1969 0
53/1415/0/2.3/236 Protokoły z zebrań Komisji Weteranów Powstań Śląskich. 1957-1971 0
53/1415/0/2.3/237 Wykazy imienne członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację weteranów powstań śląskich. 1957-1959 0
53/1415/0/2.3/238 Wykazy imienne i statystyczne weteranów powstań śląskich przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1966-1969 0
53/1415/0/2.3/239 Zestawienie statystyczne i wykaz imienny weteranów powstań śląskich. 1967 0
53/1415/0/2.3/240 Dane statystyczne Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dotyczące weteranów powstań śląskich. 1967 0
53/1415/0/2.3/241 Dane statystyczne Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dotyczące weteranów powstań śląskich w roku 1969. 1969 0
53/1415/0/2.3/242 Imienne wykazy członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację weteranów powstań śląskich w roku 1970. 1970 0
53/1415/0/2.3/243 Dane statystyczne Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dotyczące weteranów powstań śląskich w roku 1971. 1971 0
53/1415/0/2.3/244 Imienna ewidencja członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Wojewódzkiej Komisji Środowiskowej Weteranów Powstań Śląskich. b.d. 0
53/1415/0/2.3/245 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Weteranów Powstań Śląskich. 1957-1973 0
53/1415/0/2.3/246 Dodatki do rent starczych i inwalidzkich dla uczestników powstań śląskich. 1966-1971 0
53/1415/0/2.3/247 Materiały Wojewódzkiej Komisji Środowiskowej Weteranów Powstań Śląskich dotyczące uroczystych obchodów powstań śląskich /referaty/. 1959-1968 0
53/1415/0/2.3/248 50 rocznica powstań śląskich. 1969-1971 0
53/1415/0/2.3/249 Sprawa dr Styczyńskiego uczestnika powstań śląskich. 1971 0
53/1415/0/2.3/1444 [List napisany przez pracownika Rady Miejskiej w Jarocinie ob.Figurę, do wojewody poznańskiego i dowództwa wojsk polskich, naświetlający zachowanie się grup powstańców górnośląskich na terenie tegoż miasta i powiatu] 1921 0