Komisje problemowe - Komisja Zdrowia

Sygnatura
53/1415/0/2.37
Daty skrajne
1959 - 1976
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.37/608 Wykaz członków Komisji Socjalnej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1969 0
53/1415/0/2.37/609 Protokoły Komisji Socjalno - Bytowej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1960 0
53/1415/0/2.37/610 Sprawozdania i informacje z działalności Komisji Socjalnej Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za lata 1964 - 1973. 1965-1974 0
53/1415/0/2.37/611 Akcja socjalna, kolonie dla dzieci, sanatoria. 1959 0
53/1415/0/2.37/612 Wykazy osób do ZUS Działu Socjalnego w Warszawie w celu uzyskania dodatków do rent. 1967-1968 0
53/1415/0/2.37/613 Wykazy osób do ZUS Działu Socjalnego w Warszawie w celu uzyskania dodatków do rent. 1968 0
53/1415/0/2.37/614 Materiały statystyczne dotyczące liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych korzystających ze świadczeń socjalnych. 1968 0
53/1415/0/2.37/615 Subwencje Wydziałów Zdrowia i Opieki Społecznej na pomoc socjalną dla członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w roku 1970. 1971 0
53/1415/0/2.37/616 Budowa "Domu Weterana". /Protokoły z wizytacji i narady roboczej, program "Domu Weterana" i szkic programowy/. 1965 0
53/1415/0/2.37/617 Informacja z działalności Domu Weterana za okres od 7 listopada 1972 roku do 30 września 1973 roku. 1973 0
53/1415/0/2.37/1439 Sprawozdania oraz składy osobowe Okręgowej Komisji Socjalnej. Sprawy socjalne kombatantów 1971- 1976 0