Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Konin

Sygnatura
53/1415/0/3.11
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.11/732 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.11/733 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie: 10.III.1957; 22.III.1959; 30.VI.1963; 12.VI.1966; 10.XI.1968; 12.XII.1971; 21.X.1973. 1957-1975 0
53/1415/0/3.11/734 Protokoły Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie: 1. Protokoły posiedzeń Plenum Zarządu 1967-1974, 2. Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału 1971-1974, 3. Protokół posiedzenia Prezydium 1973, 4. Protokoły zebrań członków Oddziału 1962-1970. 1962-1974 0
53/1415/0/3.11/735 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie na lata 1962 - 1974. 1962-1974 0
53/1415/0/3.11/736 Sprawozdania organizacyjne, statystyczne i opisowe z działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie za lata 1963 - 1974. 1963-1974 0
53/1415/0/3.11/737 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie: 1. plany finansowe na lata 1960-1961, 2. sprawozdania finansowe za lata 1958-1962. 1958-1962 0
53/1415/0/3.11/738 Działalność społeczno - polityczna /1959-1975/ oraz działalność Komisji Współpracy z Młodzieżą /1969-1970/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Koninie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.11/739 Założenia projektowe Wytwórni Materiałów Budowlanych Betonowych i Prefabrykatów Społecznej Organizacji Gospodarczej - Oddział Konin. 1958 0