Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Krotoszyn

Sygnatura
53/1415/0/3.13
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.13/747 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.13/748 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie: 22.III.1959; 14.V.1961; 16.VI.1963; 12.XII.1965; 8.IX.1968; 14.XI.1971; 23.IX.1973. 1959-1975 0
53/1415/0/3.13/749 Protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie /1959-1975/, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału /1959-1967/, protokół posiedzenia Prezydium /1962/. 1959-1975 0
53/1415/0/3.13/750 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie na lata 1961 - 1974. 1961-1974 0
53/1415/0/3.13/751 Sprawozdania organizacyjne, statystyczne i opisowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie za lata 1962 - 1974. 1962-1975 0
53/1415/0/3.13/752 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie: 1. plany na lata 1960 - 1961, 2. sprawozdania za lata 1958 - 1961. 1959-1962 0
53/1415/0/3.13/753 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie. 1958-1975 0
53/1415/0/3.13/754 Protokoły Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie: 1. protokół posiedzenia aktywu społeczno - politycznego /1960/, 2. protokół z zebrania Komisji Środowiskowej Ruchu Oporu /1960/, 3. działalność Komisji Współpracy z Młodzieżą /1968 - 1975/. 1960-1975 0