Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Leszno

Sygnatura
53/1415/0/3.14
Daty skrajne
1954 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.14/755 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.14/756 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie: 11.XII.1955; 22.III.1959; VI.1961; 22.IX.1963; 30.I.1966; 10.XI.1968; 24.X.1971; 23.IX.1973. 1955-1975 0
53/1415/0/3.14/757 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie. 1963-1975 0
53/1415/0/3.14/758 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie. 1960-1965 0
53/1415/0/3.14/759 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie. 1963-1975 0
53/1415/0/3.14/760 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie na lata 1959 - 1975. 1959-1975 0
53/1415/0/3.14/761 Sprawozdania organizacyjne, statystyczne i opisowe z działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie za lata 1953 - 1975. 1954-1975 0
53/1415/0/3.14/762 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie: 1. plany na lata 1960 - 1962, 2. sprawozdania za lata 1958 1974. 1959-1975 0
53/1415/0/3.14/763 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie /1958 - 1975/ oraz współpraca z młodzieżą /1962 - 1975/. 1958-1975 0