Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Międzychód

Sygnatura
53/1415/0/3.15
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.15/764 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.15/765 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie: 12.IV.1959; 28.V.1961; 13.X.1963; 9.VII.1966; 20.X.1968; 14.XI.1971; 21.X.1973. 1959-1975 0
53/1415/0/3.15/766 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie. 1959-1974 0
53/1415/0/3.15/767 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie. 1959-1971 0
53/1415/0/3.15/768 Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie. 1966-1974 0
53/1415/0/3.15/769 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie na rok 1960 - 1968. 1960-1968 0
53/1415/0/3.15/770 Sprawozdania i informacje statystyczne i opisowe dotyczące organizacji i działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie za lata 1963 - 1975. 1964-1975 0
53/1415/0/3.15/771 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie: 1. plany na lata 1960 - 1961, 2. sprawozdania za lata 1958 - 1961. 1958-1962 0
53/1415/0/3.15/772 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Międzychodzie /1960 - 1972/ oraz współpraca z młodzieżą /1968/. 1960-1972 0