Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Rawicz

Sygnatura
53/1415/0/3.23
Daty skrajne
1956 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.23/833 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu. 1960-1974 0
53/1415/0/3.23/834 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu: 15.I.1956; 15.III.1959; 7.V.1961; 29.IX.1963; 8.V.1966; 27.X.1968; 21.XI.1971; 14.X.1973. 1956-1975 0
53/1415/0/3.23/835 Protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu. 1961-1975 0
53/1415/0/3.23/836 Protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu. 1961-1967 0
53/1415/0/3.23/837 Protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu. 1960-1975 0
53/1415/0/3.23/838 Plan pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu na lata 1961 - 1972. 1961-1972 0
53/1415/0/3.23/839 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu za lata 1960 - 1974. 1961-1975 0
53/1415/0/3.23/840 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu: 1. plany na lata 160 - 1962, 2. sprawozdania za lata 1958 - 1970. 1959-1970 0
53/1415/0/3.23/841 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rawiczu /1958 - 1974/ oraz współpraca z młodzieżą 1968 - 1970. 1958-1974 0