Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Środa

Sygnatura
53/1415/0/3.27
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.27/869 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.27/870 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie: 5.IV.1959 roku; 27.V.1961 roku; 14.VII.1963 roku; 24.IV.1966 roku; 24.X.1971 roku; 28.X.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.27/871 Protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie. 1961-1975 0
53/1415/0/3.27/872 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie. 1961-1966 0
53/1415/0/3.27/873 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie. 1962-1968 0
53/1415/0/3.27/874 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie na lata 1962 - 1974. 1962-1974 0
53/1415/0/3.27/875 Sprawozdania organizacyjne, statystyczne i opisowe z działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie za lata 1962 - 1974. 1962-1974 0
53/1415/0/3.27/876 Sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie za lata 1958 - 1961. 1959-1961 0
53/1415/0/3.27/877 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1966/ i współdziałanie z młodzieżą /1969/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie. 1958-1969 0