Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Turek

Sygnatura
53/1415/0/3.29
Daty skrajne
1955 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.29/888 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1959-1972 0
53/1415/0/3.29/889 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku: 11.XII.1959 roku, 18.I.1959 roku, 31.III.1961 roku, 7.VII.1963 roku, 30.I.1966 roku, 14.VII.1968 roku,10.X.1971 roku, 28.X.1973 roku. 1955-1975 0
53/1415/0/3.29/890 Protokoły posiedzeń plenarnych Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1969-1975 0
53/1415/0/3.29/891 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1963-1964 0
53/1415/0/3.29/892 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1963-1975 0
53/1415/0/3.29/893 Plany pracy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku na lata 1960 - 1975. 1960-1975 0
53/1415/0/3.29/894 Sprawozdania i informacje statystyczne i opisowe dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku za lata 1957 - 1975. 1961-1975 0
53/1415/0/3.29/895 Plany finansowe na rok 1960 i sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961 Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1959-1962 0
53/1415/0/3.29/896 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1972/ i współpraca z młodzieżą /1969 - 1972/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Turku. 1958-1972 0