Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Września

Sygnatura
53/1415/0/3.32
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.32/914 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1959-1975 0
53/1415/0/3.32/915 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni: 22.IV.1959 roku, 23.VI.1963 roku, 27.II.1966 roku, 6.X.1968 roku, 3.X.1971 roku, 16.IX.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.32/916 Protokoły planarnych posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1959-1974 0
53/1415/0/3.32/917 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1960-1974 0
53/1415/0/3.32/918 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1959-1974 0
53/1415/0/3.32/919 Plany pracy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni na rok 1960 - 1975. 1960-1975 0
53/1415/0/3.32/920 Sprawozdania organizacyjne, statystyczne i opisowe z działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni w latach 1962 - 1975. 1963-1975 0
53/1415/0/3.32/921 Plan finansowy na rok 1960 i sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961 Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1959-1962 0
53/1415/0/3.32/922 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1972/ i współpraca z młodzieżą /1969 - 1970/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację we Wrześni. 1958-1972 0