Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Grunwald

Sygnatura
53/1415/0/3.33
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.33/923 Organizacja Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1961-1973 0
53/1415/0/3.33/924 Zjazdy Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald: 1958 rok, 18.IX.1963 roku, 17.II.1966 roku, 24.IX.1968 roku, 21.X.1971 roku, 16.X.1973 roku. 1958-1973 0
53/1415/0/3.33/925 Protokoły Plenarnych posiedzeń Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1958-1966 0
53/1415/0/3.33/926 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1958-1974 0
53/1415/0/3.33/927 Protokoły posiedzeń Prezydium Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1961-1966 0
53/1415/0/3.33/928 Plany pracy Zarządu Dzielnicowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Grunwald - Poznań na lata 1960 - 1975. 1960-1975 0
53/1415/0/3.33/929 Sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące organizacji i działalności Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald za lata 1962 - 1974. 1962-1975 0
53/1415/0/3.33/930 Plany finansowe na lata 1960 - 1962 i sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961 Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1958-1962 0
53/1415/0/3.33/931 Działalność społeczno - polityczna /1959 - 1972/ i współpraca z młodzieżą /1969 - 1970/ Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Grunwald. 1959-1972 0