Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Jeżyce

Sygnatura
53/1415/0/3.34
Daty skrajne
1959 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.34/932 Organizacja Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Jeżyce. 1959-1967 0
53/1415/0/3.34/933 Zjazdy Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Jeżyce: 17.III.1959 roku, 30.V.1963 roku, 13.XII.1965 roku, 28.X.1968 roku, 22.XI.1971 roku, 26.X.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.34/934 Protokoły posiedzeń plenarnych członków Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Jeżyce. 1959-1967 0
53/1415/0/3.34/935 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Jeżyce. 1959-1967 0
53/1415/0/3.34/936 Protokoły posiedzeń Prezydium Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Jeżyce. 1959-1967 0
53/1415/0/3.34/937 Plany pracy Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Jeżyce na lata 1961 - 1973. 1961-1973 0
53/1415/0/3.34/938 Sprawozdanie statystyczne i opisowe z organizacji i działalności Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Jeżyce za lata 1962 - 1974. 1962-1975 0
53/1415/0/3.34/939 Plany finansowe na lata 1960 - 1962 i sprawozdania za lata 1959 - 1961 Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Jeżyce. 1959-1962 0
53/1415/0/3.34/940 Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Oddział Poznań - Jeżyce za czas od 1.I.1970 do 31.XII.1972 roku. 1972 0
53/1415/0/3.34/941 Działalność społeczno - polityczna /1959 - 1966/ i współpraca z młodzieżą /1970/ Oddziału Dzielnicowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Jeżyce. 1959-1970 0