Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Stare Miasto

Sygnatura
53/1415/0/3.36
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.36/949 Organizacja Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1958-1967 0
53/1415/0/3.36/950 Zjazdy Oddziału Dzielnicowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto: 5.IV.1959 roku, 28.V.1961 roku, 26.V.1963 roku, 16.I.1966 roku, 26.X.1968 roku, 27.XI.1971 roku, 25.X.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.36/951 Protokoły plenarnych posiedzeń Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1957-1967 0
53/1415/0/3.36/952 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1958-1968 0
53/1415/0/3.36/953 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1959-1967 0
53/1415/0/3.36/954 Plany pracy Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto na lata 1960 - 1972. 1960-1972 0
53/1415/0/3.36/955 Sprawozdania statystyczne i opisowe z organizacji i działalności Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto za lata 1957 - 1974. 1958-1975 0
53/1415/0/3.36/956 Sprawozdania finansowe Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto za lata 1958 - 1961. 1959-1962 0
53/1415/0/3.36/957 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1967/ i współdziałanie z młodzieżą /1968 - 1970/ Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1958-1970 0
53/1415/0/3.36/958 Organizacja, plany pracy i sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto. 1972-1973 0
53/1415/0/3.36/959 Protokoły i sprawozdania Środowiska Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Stare Miasto: 1. Protokół Środowiska Powstańców Wielkopolskich 1957, 2. Protokoły Środowiska byłych Więźniów Politycznych za 1957 - 1962, 3. Sprawozdania Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych za 1957 - 1959 rok, 4. Środowisko Walki Zbrojnej 1958 - 1961, 5. Środowisko uczestników walk o Cytadelę 1957 rok, 6. Komisja Społeczna 1957 - 1958 rok. 1957-1962 0
53/1415/0/3.36/960 Akta Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Główna: 1. Materiały z zebrań sprawozdawczo - wyborczych /1.III.1959, 22.IV.1963/, 2. Sprawozdania organizacyjne za rok 1962, 3. Sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961. 1959-1963 0
53/1415/0/3.36/961 Protokół z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej 6.IV.1967 roku. 1967 0