Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Wilada

Sygnatura
53/1415/0/3.37
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.37/962 Organizacja Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Wilda. 1959-1962 0
53/1415/0/3.37/963 Zjazdy Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda: 13.IV.1959 roku, 10.V.1961 roku, 29.III.1963 roku, 24.I.1966 roku, 16.XI.1968 roku, 27.XI.1971 roku, 27.X.1973 roku. 1959-1973 0
53/1415/0/3.37/964 Protokoły zebrań plenarnych członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziału Dzielnicy Poznań - Wilda. 1958-1967 0
53/1415/0/3.37/965 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Wilda. 1959-1962 0
53/1415/0/3.37/966 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Wilda. 1963-1967 0
53/1415/0/3.37/967 Protokoły posiedzeń Prezydium Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Dzielnicy Poznań - Wilda. 1961-1962 0
53/1415/0/3.37/968 Protokoły zebrań Prezydium Zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziału Dzielnicy Poznań - Wilda. 1963-1964 0
53/1415/0/3.37/969 Plany pracy Zarządu Oddziału Dzielnicowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda na lata 1961 - 1969. 1960-1969 0
53/1415/0/3.37/970 Sprawozdania statystyczne i opisowe z organizacji i działalności Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda za lata 1962 - 1974. 1962-1975 0
53/1415/0/3.37/971 Plan finansowy na rok 1960 i sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961 Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda. 1959-1962 0
53/1415/0/3.37/972 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1972/ i współpraca z młodzieżą /1958 - 1970/ Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda. 1958-1972 0
53/1415/0/3.37/973 Protokół zebrań Środowiska Powstańców Wielkopolskich 1918/19 przy Dzielnicy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Wilda, protokół ogólnomiejskiego spotkania Cytadelowców. 1962 0