Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Budowlane

Sygnatura
66/301/0/10
Daty skrajne
1957 - 1976
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/10/6 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1969 i założenia na rok 1970 1968-1969 0
66/301/0/10/8 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1971 1971-1971 0
66/301/0/10/13 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/14 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1974 1973-1973 0
66/301/0/10/15 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1974 1973-1974 0
66/301/0/10/18 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1975 1975-1975 0
66/301/0/10/19 Wnioski do projektu planu techniczno-ekonomicznego na rok 1976 1976-1976 0
66/301/0/10/54 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1969 1970-1970 0
66/301/0/10/56 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1971 1972-1972 0
66/301/0/10/58 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/60 Informacja o wykonaniu planu techniczno-ekonomicznego za rok 1973 1973-1973 0
66/301/0/10/61 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1973 1974-1974 0
66/301/0/10/64 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1974 1974-1975 0
66/301/0/10/65 Informacja o wykonaniu planu na 1974 i 1975 rok 1974-1975 0
66/301/0/10/131 Bilans na 31-12-1975 z załącznikami 1976-1976 0
66/301/0/10/132 Badanie bilansu za 1975 rok z orzeczeniem, informacją i protokołem 1976-1976 0
66/301/0/10/133 II wersja bilansu na 31-12-1975 1976-1976 0
66/301/0/10/172 Analiza ekonomiczna za rok 1964 1965-1965 0
66/301/0/10/173 Analiza ekonomiczna za rok 1965 1966-1966 0
66/301/0/10/175 Analiza roczna z działalności za rok 1966 1967-1967 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 53 wpisów.