Materiały I. J. Paderewskiego: materiały biograficzne 1861-1940 [sygn. 1-247]

Sygnatura
2/100/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 247 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/1.1/1 Dokumenty osobiste I. J. Paderewskiego. Potwierdzenie obywatelstwa, akt małżeński z H. Rosen, testamenty, kalendarzyki, bilety; Własnoręczny testament z roku 1926 przechowywany oddzielnie 1882-1940 169
2/100/0/1.1/2 Dokumenty I. J. Paderewskiego związane z pełnieniem funkcji państwowych; Nominacja I. J. Paderewskiego na członka Rady Narodowej RP z XII 1939 r. przechowywana oddzielnie 1919-1923 99
2/100/0/1.1/3 Paszporty, pisma rekomendacyjne od ambasad i poselstw dla I. J. Paderewskiego 1883-1939 84
2/100/0/1.2/4 Korespondencja w sprawie nadania I. J. Paderewskiemu orderów i odznaczeń. Statuty orderów 1895-1937 70
2/100/0/1.2/5 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń oraz ordery; Wstęga Orderu Odrodzenia Polski przechowywana oddzielnie 1895-1925 10
2/100/0/1.2/6 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń, m.in. "Legii Honorowej", dyplom Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego 1909-1939 4
2/100/0/1.2/7 Dyplom nadania Wielkiego Krzyża Legii Honorowej 1929 4
2/100/0/1.2/8 Korespondencja w sprawie nadania dyplomów honorowego członka akademii, instytutów, towarzystw, klubów oraz dyplomów honorowego obywatela miast. Dyplom członka koła studentów polskich w Liége; Srebrna plakietka przechowywana oddzielnie 1891-1938 91
2/100/0/1.2/9 Korespondencja oraz dyplomy doktoratów honoris causa nadanych I. J. Paderewskiemu przez uniwersytety Yale i Glasgow 1917-1939 72
2/100/0/1.2/10 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez uniwersytety amerykańskie, angielskie. Przemówienia I. J. Paderewskiego na uroczystościach nadania mu dyplomów. Dyplomy: Doctor of Laws, honoris causa, Columbia University; patrz t.1015,1082, 1204; brak s.1-4,40-45,57-73,107-126 (25 VII 2003 r.) 1919-1939 129
2/100/0/1.2/11 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański i Uniwersytet Warszawski; Są 2 dyplomy: UW i UP - przechowywany oddzielnie (duży format) 1919-1931 27
2/100/0/1.2/12 Korespondencja oraz dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Lozańskiego 1933 5
2/100/0/1.2/13 A Paderewski La Regia Accademia di Santa Cecilia. Anno Accademico CCCXIII. Dyplom członka honorowego 1897 4
2/100/0/1.2/14 Dyplom honorowego członka Petersburskiego Koła Muzycznego 1899 3
2/100/0/1.2/15 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Bartla 1902 4
2/100/0/1.2/16 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Adwentowicza 1902 3
2/100/0/1.2/17 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Członków Teatru Miejskiego we Lwowie 1910 4
2/100/0/1.2/18 Ignacemu Paderewskiemu Towarzystwo Polskie Literacko Artystyczne Paryż 1910. Dyplom Pierwszego Członka Honorowego 1910 5
2/100/0/1.2/19 Dyplom członka honorowego Kasy Literackiej w Warszawie 1911 4
2/100/0/1.2/20 Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Dyplom członka honorowego 1913 5
2/100/0/1.2/21 Dyplom członka honorowego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie 1913 3
2/100/0/1.2/22 Dyplom członka honorowego Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" 1913 3
2/100/0/1.2/23 Dyplom członka honorowego Sosnowiecko-Sieleckiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 1919 3
2/100/0/1.2/24 Dyplomy odznaczeń nadanych I. J. Paderewskiemu: 1) "Mieczy Hallerowskich" przez Kapitułę Odznaki; 2) Krzyża Pamiątkowego przez Związek Towarzystw Uczestników Powstania w Wielkopolsce 1918-1919 r. 1920 5
2/100/0/1.2/25 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863-1864 1925 3
2/100/0/1.2/26 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1925 3
2/100/0/1.2/27 Dyplom członka honorowego British Legion wraz z dedykowaną I. J. Paderewskiemu fotografią marszałka Haig'a 1925 4
2/100/0/1.2/28 Dyplom członka honorowego Jeune Helvétie: Société de Chant w Morges 1925 3
2/100/0/1.2/29 Dyplomy honorowego obywatelstwa miast Vevey i Morges; Dyplomy przesłane w formie fotokopii przez Ambasadę PRL w Szwajcarii w 1965 r., są także negatywy i fotokopie obu dyplomów oraz dyplomu Kościuszko-Gesellschaft w Solurze z 1937 r. (2 fotokopie) 1925 4
2/100/0/1.2/30 Dyplomy członkowstw honorowych korporacji studenckich. Adres hołdowniczy poznańskich korporacji akademickich (plakaty - dyplomy) 1926-1933 8
2/100/0/1.2/31 Dyplom członka honorowego Związku Śpiewaków Polskich w Stanach Zjednoczonych 1926 3
2/100/0/1.2/32 Dyplom członka honorowego Związku Wojsk Polskich w Ameryce 1926 3
2/100/0/1.2/33 Dyplom prezesa honorowego Komitetu Powiatowego Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Kowlu 1926 3
2/100/0/1.2/34 Dyplom członka honorowego Joseph Conrad Club of Marquette University, Milwaukee, Wis. 1928 3
2/100/0/1.2/35 Dyplomy honorowych członkowstw i odznaczeń nadanych przez organizacje polonijne: Stowarzyszenie Polsko Rzymsko-Katolickie (Detroit), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Towarzystwo Polskie w São Paulo 1928-1939 5
2/100/0/1.2/36 Dyplom honorowego prezesa "Arionu", chóru męskiego w Kościanie 1929 3
2/100/0/1.2/37 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich 1930 0
2/100/0/1.2/38 Dyplom członka honorowego Związku Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1930 3
2/100/0/1.2/39 Dyplom pierwszego członka honorowego Chóru Męskiego im. Ignacego J. Paderewskiego nr 166 Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w Indiana Harbor 1930 3
2/100/0/1.2/40 Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami we Lwowie i pismo towarzystw narodowych we Lwowie do I. J. Paderewskiego 1931 9
2/100/0/1.2/41 Dyplom członka honorowego Ligue Mondiale pour la Paix 1931 3
2/100/0/1.2/42 Dyplom Prezesa Narodowego Stowarzyszenia Kościuszkowskiego 1932 3
2/100/0/1.2/43 Dyplomy Pierwszego Honorowego Prezesa Związku Zawodowego Muzyków Chrześcijan "Praca Polska" 1932 3
2/100/0/1.2/44 Dyplom honorowy I. J. Paderewskiego - Honorowego Członka Chóru Filaretów w Chicago 1932 4
2/100/0/1.2/45 Dyplom honorowy nadany przez Comité National de Propagande pour la Musique. Podpisany przez L. Barthou 1932 3
2/100/0/1.2/46 Dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1933 3
2/100/0/1.2/47 Dyplom kaprala honorowego 43 pułku Strzelców Legionu Bajończyków VII 1939 3
2/100/0/1.2/48 Dyplom honorowego obywatela miasta Lozanny 1933 3
2/100/0/1.2/49 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich 1936 3
2/100/0/1.2/50 Dyplom honorowego członka Svenska Musicalisko Akademien 1938 0
2/100/0/1.2/51 Dyplom obywatelstwa honorowego miasta Poznania b.d. 0
2/100/0/1.2/52 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Alumnów Kolegium Związku Narodowego Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego b.d. 4
2/100/0/1.2/53 Dyplom członka honorowego Polskiego Koła Śpiewaczego w Buffalo b.d. 0
2/100/0/1.2/54 Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego we Lwowie (blankiet) b.d. 0
2/100/0/1.3/55 Wspomnienia I. J. Paderewskiego o swym życiu i działalności. Notatki, artykuły, wywiady 1922-1938 86
2/100/0/1.3/56 Przemówienia, oświadczenia, dotyczące spraw kulturalnych i zagadnień historycznych 1900-1939 105
2/100/0/1.4/57 Artykuły słowników biograficznych i encyklopedii. Korespondencja dla ustalenia danych biograficznych I. J. Paderewskiego 1890-1940 135
2/100/0/1.4/58 Broszury biograficzne 1919-1935 100
2/100/0/1.4/59 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, sections I-II oraz umowy autorskie i przedmowa do wydania polskiego, wycinek prasowy oraz 4 nr-y pisma "The Saturday Evening Post"; Zachowała się tylko s.70 w "Section I" 1906, 1933-1939 351
2/100/0/1.4/60 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section III 1932-1938 112
2/100/0/1.4/61 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section IV 1932-1938 117
2/100/0/1.4/62 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section V 1932-1938 135
2/100/0/1.4/63 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section VI 1932-1938 83
2/100/0/1.4/64 Artykuły i opracowania Józefa Orłowskiego o życiu i działalności I. J. Paderewskiego; egzemplarz szczątkowy; Wycinki prasowe: "Dziennik Zjednoczenie", 4 V 1934 r.; 6 podteczek 1917-1938 147
2/100/0/1.4/65 Korespondencja oraz wycinki prasowe dotyczące wydawnictw bibliograficznych; "Le Page Musicale", 1938 Nr 58; L.25; 2 podteczki 1921-1939 226
2/100/0/1.4/66 Wspomnienia współczesnych 1907-1933 39
2/100/0/1.4/67 Artykuły, przemówienia i felietony radiowe. Mowa wygłoszona we Lwowie 16 XII 1935 r., Zdzisław Jachimecki 1921-1939 124
2/100/0/1.5/68 Presented to Ignac J. Paderewski by the Managere of the Madison Avenue Depository and Exchange for Woman's Work. May First, 1893 (Dyplom uznania, podziękowania za pomoc pieniężną) 1893 7
2/100/0/1.5/69 Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Album podpisów zebranych z okazji przyjazdu do Warszawy 1899 13
2/100/0/1.5/70 Sociedad de Conciertos de Madrid. Album podpisów; okucia metalowe 1902 101
2/100/0/1.5/71 Ignacemu Paderewskiemu z Kijowa dnia 2/15 Lipca 1910 r. Adres Polaków z Rusi z podziękowaniem za wystawienie Pomnika Grunwaldzkiego 1910 4
2/100/0/1.5/72 Adres powitalny Rady Królewskiego stołecznego miasta Lwowa 1910 5
2/100/0/1.5/73 6 listopada 1910; Sanatorium Zakopane. Album wierszy i rysunków ofiarowany przez Sanatorium dla Piersiowo Chorych w Zakopanem, zawiera także toast dr Józefa Skłodowskiego 1910 17
2/100/0/1.5/74 Sławnemu Mistrzowi Janu Ignacemu Paderewskiemu "Czeski Dóm Akademicki" w Pradze. Adres zapraszający na koncert do Pragi 1911 5
2/100/0/1.5/75 Adresy hołdownicze i laurki nadesłane przez polskie organizacje, stowarzyszenia i szkoły oraz osoby prywatne 1911-1932 77
2/100/0/1.5/76 Adresy hołdownicze nadesłane przez Pretoria Savage Club i Music Teachers Association. The Johannesburg Section 1912 4
2/100/0/1.5/77 Mistrzowi Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie - Łodzianie. Album podpisów 1913 6
2/100/0/1.5/78 Towarzystwo Szkoły Ludowej, Zarząd Główny i Koło VI im. J. Słowackiego w Krakowie; Załączniki: Dyplom członka - założyciela T.S.L. 1913 7
2/100/0/1.5/79 Adresy hołdownicze przesłane I. J. Paderewskiemu przez Kolonię Polską w Nicei i III Sejm Wychodźstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1918-1921 5
2/100/0/1.5/80 Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie. Adres nauczycieli i młodzieży szkół średnich, powiadamiający o przekazaniu I. J. Paderewskiemu do dyspozycji funduszu na obronę Ojczyzny 1919 5
2/100/0/1.5/81 Ignacemu Paderewskiemu… Przedstawiciele Rzemiosł Polskich. Adres hołdowniczy 1919 7
2/100/0/1.5/82 Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet w Warszawie. Adres hołdowniczy 1919 12
2/100/0/1.5/83 Ignacemu Paderewskiemu… Katolicki Związek Kobiet Polskich. Adres hołdowniczy 1919 5
2/100/0/1.5/84 Adres hołdowniczy Konferencji Zrzeszeń Polskich 1919 7
2/100/0/1.5/85 Podpisy z dnia 31-VII-1919. Album podpisów pracowników Prezydium Rady Ministrów i poszczególnych ministerstw, przedstawicieli kół politycznych, sfer ekonomicznych i kulturalnych Warszawy 1919 28
2/100/0/1.5/86 Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie Radomianie. Album podpisów 1919 43
2/100/0/1.5/87 "Ignacemu Paderewskiemu - Zjednoczona Polska w Hołdzie". Album pamiątkowy złożony I. Paderewskiemu po ustąpieniu ze stanowiska Prezydenta Ministrów. Album oprawny w skórę, strona tytułowa srebrna 1 I 1920 0
2/100/0/1.5/88 Swemu Honorowemu Prezesowi I. J. Paderewskiemu - Zarząd Towarzystwa Polsko-Brytańskiego. Adres hołdowniczy 1920 6
2/100/0/1.5/89 Swemu honorowemu Prezesowi I. J. Paderewskiemu - Zarząd Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego. Adres hołdowniczy 1920 5
2/100/0/1.5/90 Album podpisów przyjaciół amerykańskich i polskich, m.in. F. Polk'a, H. Morgenthau, K. Lubomirskiego, W. Kossaka 1921 26
2/100/0/1.5/91 "Jego Ekscelencji Jaśnie Wielmożnemu Panu Prezydentowi Ignacemu J. Paderewskiemu w najgłębszym hołdzie w dniu imienin - 31 lipca 1923". Album pamiątkowy z podpisami wielu znanych osób, oprawny we wzorzysty kilim 1923 61
2/100/0/1.5/92 Adres hołdowniczy przesłany przez Collegio Musicale di Cr. Verdi 1925 3
2/100/0/1.5/93 Adres z życzeniami przesłany przez I Harcerską Drużynę Morską w Poznaniu 1926 3
2/100/0/1.5/94 Adresy hołdownicze Polonii z Buffalo, Minneapolis i Rochester 1926 5
2/100/0/1.5/95 The Kosciuszko Foundation. To Ignace Jan Paderewski - Artist, Patriot, Humanitarian. Album z życzeniami przedstawicieli społeczeństwa amerykańskiego i Polonii z okazji 10-lecia Polski Odrodzonej. Życzenia podpisali m.in. C. Coolidge, H. Hoover, F. D. Roosvelt, Ch. Dawes, T. H. Bliss, E. M. House, Ch, Hughes, J. Pershing, R. Lansing, J. D. Rockefeller 1928 198
2/100/0/1.5/96 Adres hołdowniczy Związku Oficerów Armii Polskiej na Wychodźctwie 1928 3
2/100/0/1.5/97 Au maitre I. J. Paderewski la reconnaissance de la Municipalité de Lausanne. Adres dziękczynny za koncerty dane na budowę sali w Lozannie 1928 6
2/100/0/1.5/98 Adresy hołdownicze "Sokoła" z Bydgoszczy i Szamotuł" 1930-1935 4
2/100/0/1.5/99 Adres hołdowniczy Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 im. I. Paderewskiego (Poznań, Dzielnica III Zamek) 1930 3
2/100/0/1.5/100 Steinway House (New York); Futerał drewniany i tekturowy 1930 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 247 wpisów.