Materiały I. J. Paderewskiego: materiały biograficzne 1861-1940 [sygn. 1-247]

Sygnatura
2/100/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 200 z 247 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/1.1/1 Dokumenty osobiste I. J. Paderewskiego. Potwierdzenie obywatelstwa, akt małżeński z H. Rosen, testamenty, kalendarzyki, bilety; Własnoręczny testament z roku 1926 przechowywany oddzielnie 1882-1940 169
2/100/0/1.1/2 Dokumenty I. J. Paderewskiego związane z pełnieniem funkcji państwowych; Nominacja I. J. Paderewskiego na członka Rady Narodowej RP z XII 1939 r. przechowywana oddzielnie 1919-1923 99
2/100/0/1.1/3 Paszporty, pisma rekomendacyjne od ambasad i poselstw dla I. J. Paderewskiego 1883-1939 84
2/100/0/1.2/4 Korespondencja w sprawie nadania I. J. Paderewskiemu orderów i odznaczeń. Statuty orderów 1895-1937 70
2/100/0/1.2/5 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń oraz ordery; Wstęga Orderu Odrodzenia Polski przechowywana oddzielnie 1895-1925 10
2/100/0/1.2/6 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń, m.in. "Legii Honorowej", dyplom Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego 1909-1939 4
2/100/0/1.2/7 Dyplom nadania Wielkiego Krzyża Legii Honorowej 1929 4
2/100/0/1.2/8 Korespondencja w sprawie nadania dyplomów honorowego członka akademii, instytutów, towarzystw, klubów oraz dyplomów honorowego obywatela miast. Dyplom członka koła studentów polskich w Liége; Srebrna plakietka przechowywana oddzielnie 1891-1938 91
2/100/0/1.2/9 Korespondencja oraz dyplomy doktoratów honoris causa nadanych I. J. Paderewskiemu przez uniwersytety Yale i Glasgow 1917-1939 72
2/100/0/1.2/10 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez uniwersytety amerykańskie, angielskie. Przemówienia I. J. Paderewskiego na uroczystościach nadania mu dyplomów. Dyplomy: Doctor of Laws, honoris causa, Columbia University; patrz t.1015,1082, 1204; brak s.1-4,40-45,57-73,107-126 (25 VII 2003 r.) 1919-1939 129
2/100/0/1.2/11 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański i Uniwersytet Warszawski; Są 2 dyplomy: UW i UP - przechowywany oddzielnie (duży format) 1919-1931 27
2/100/0/1.2/12 Korespondencja oraz dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Lozańskiego 1933 5
2/100/0/1.2/13 A Paderewski La Regia Accademia di Santa Cecilia. Anno Accademico CCCXIII. Dyplom członka honorowego 1897 4
2/100/0/1.2/14 Dyplom honorowego członka Petersburskiego Koła Muzycznego 1899 3
2/100/0/1.2/15 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Bartla 1902 4
2/100/0/1.2/16 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Adwentowicza 1902 3
2/100/0/1.2/17 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Członków Teatru Miejskiego we Lwowie 1910 4
2/100/0/1.2/18 Ignacemu Paderewskiemu Towarzystwo Polskie Literacko Artystyczne Paryż 1910. Dyplom Pierwszego Członka Honorowego 1910 5
2/100/0/1.2/19 Dyplom członka honorowego Kasy Literackiej w Warszawie 1911 4
2/100/0/1.2/20 Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Dyplom członka honorowego 1913 5
2/100/0/1.2/21 Dyplom członka honorowego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie 1913 3
2/100/0/1.2/22 Dyplom członka honorowego Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" 1913 3
2/100/0/1.2/23 Dyplom członka honorowego Sosnowiecko-Sieleckiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 1919 3
2/100/0/1.2/24 Dyplomy odznaczeń nadanych I. J. Paderewskiemu: 1) "Mieczy Hallerowskich" przez Kapitułę Odznaki; 2) Krzyża Pamiątkowego przez Związek Towarzystw Uczestników Powstania w Wielkopolsce 1918-1919 r. 1920 5
2/100/0/1.2/25 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863-1864 1925 3
2/100/0/1.2/26 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1925 3
2/100/0/1.2/27 Dyplom członka honorowego British Legion wraz z dedykowaną I. J. Paderewskiemu fotografią marszałka Haig'a 1925 4
2/100/0/1.2/28 Dyplom członka honorowego Jeune Helvétie: Société de Chant w Morges 1925 3
2/100/0/1.2/29 Dyplomy honorowego obywatelstwa miast Vevey i Morges; Dyplomy przesłane w formie fotokopii przez Ambasadę PRL w Szwajcarii w 1965 r., są także negatywy i fotokopie obu dyplomów oraz dyplomu Kościuszko-Gesellschaft w Solurze z 1937 r. (2 fotokopie) 1925 4
2/100/0/1.2/30 Dyplomy członkowstw honorowych korporacji studenckich. Adres hołdowniczy poznańskich korporacji akademickich (plakaty - dyplomy) 1926-1933 8
2/100/0/1.2/31 Dyplom członka honorowego Związku Śpiewaków Polskich w Stanach Zjednoczonych 1926 3
2/100/0/1.2/32 Dyplom członka honorowego Związku Wojsk Polskich w Ameryce 1926 3
2/100/0/1.2/33 Dyplom prezesa honorowego Komitetu Powiatowego Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Kowlu 1926 3
2/100/0/1.2/34 Dyplom członka honorowego Joseph Conrad Club of Marquette University, Milwaukee, Wis. 1928 3
2/100/0/1.2/35 Dyplomy honorowych członkowstw i odznaczeń nadanych przez organizacje polonijne: Stowarzyszenie Polsko Rzymsko-Katolickie (Detroit), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Towarzystwo Polskie w São Paulo 1928-1939 5
2/100/0/1.2/36 Dyplom honorowego prezesa "Arionu", chóru męskiego w Kościanie 1929 3
2/100/0/1.2/37 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich 1930 0
2/100/0/1.2/38 Dyplom członka honorowego Związku Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1930 3
2/100/0/1.2/39 Dyplom pierwszego członka honorowego Chóru Męskiego im. Ignacego J. Paderewskiego nr 166 Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w Indiana Harbor 1930 3
2/100/0/1.2/40 Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami we Lwowie i pismo towarzystw narodowych we Lwowie do I. J. Paderewskiego 1931 9
2/100/0/1.2/41 Dyplom członka honorowego Ligue Mondiale pour la Paix 1931 3
2/100/0/1.2/42 Dyplom Prezesa Narodowego Stowarzyszenia Kościuszkowskiego 1932 3
2/100/0/1.2/43 Dyplomy Pierwszego Honorowego Prezesa Związku Zawodowego Muzyków Chrześcijan "Praca Polska" 1932 3
2/100/0/1.2/44 Dyplom honorowy I. J. Paderewskiego - Honorowego Członka Chóru Filaretów w Chicago 1932 4
2/100/0/1.2/45 Dyplom honorowy nadany przez Comité National de Propagande pour la Musique. Podpisany przez L. Barthou 1932 3
2/100/0/1.2/46 Dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1933 3
2/100/0/1.2/47 Dyplom kaprala honorowego 43 pułku Strzelców Legionu Bajończyków VII 1939 3
2/100/0/1.2/48 Dyplom honorowego obywatela miasta Lozanny 1933 3
2/100/0/1.2/49 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich 1936 3
2/100/0/1.2/50 Dyplom honorowego członka Svenska Musicalisko Akademien 1938 0
2/100/0/1.2/51 Dyplom obywatelstwa honorowego miasta Poznania b.d. 0
2/100/0/1.2/52 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Alumnów Kolegium Związku Narodowego Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego b.d. 4
2/100/0/1.2/53 Dyplom członka honorowego Polskiego Koła Śpiewaczego w Buffalo b.d. 0
2/100/0/1.2/54 Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego we Lwowie (blankiet) b.d. 0
2/100/0/1.3/55 Wspomnienia I. J. Paderewskiego o swym życiu i działalności. Notatki, artykuły, wywiady 1922-1938 86
2/100/0/1.3/56 Przemówienia, oświadczenia, dotyczące spraw kulturalnych i zagadnień historycznych 1900-1939 105
2/100/0/1.4/57 Artykuły słowników biograficznych i encyklopedii. Korespondencja dla ustalenia danych biograficznych I. J. Paderewskiego 1890-1940 135
2/100/0/1.4/58 Broszury biograficzne 1919-1935 100
2/100/0/1.4/59 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, sections I-II oraz umowy autorskie i przedmowa do wydania polskiego, wycinek prasowy oraz 4 nr-y pisma "The Saturday Evening Post"; Zachowała się tylko s.70 w "Section I" 1906, 1933-1939 351
2/100/0/1.4/60 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section III 1932-1938 112
2/100/0/1.4/61 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section IV 1932-1938 117
2/100/0/1.4/62 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section V 1932-1938 135
2/100/0/1.4/63 "The Paderewski Memoirs", by I. Paderewski and Mary Lawton, section VI 1932-1938 83
2/100/0/1.4/64 Artykuły i opracowania Józefa Orłowskiego o życiu i działalności I. J. Paderewskiego; egzemplarz szczątkowy; Wycinki prasowe: "Dziennik Zjednoczenie", 4 V 1934 r.; 6 podteczek 1917-1938 147
2/100/0/1.4/65 Korespondencja oraz wycinki prasowe dotyczące wydawnictw bibliograficznych; "Le Page Musicale", 1938 Nr 58; L.25; 2 podteczki 1921-1939 226
2/100/0/1.4/66 Wspomnienia współczesnych 1907-1933 39
2/100/0/1.4/67 Artykuły, przemówienia i felietony radiowe. Mowa wygłoszona we Lwowie 16 XII 1935 r., Zdzisław Jachimecki 1921-1939 124
2/100/0/1.5/68 Presented to Ignac J. Paderewski by the Managere of the Madison Avenue Depository and Exchange for Woman's Work. May First, 1893 (Dyplom uznania, podziękowania za pomoc pieniężną) 1893 7
2/100/0/1.5/69 Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Album podpisów zebranych z okazji przyjazdu do Warszawy 1899 13
2/100/0/1.5/70 Sociedad de Conciertos de Madrid. Album podpisów; okucia metalowe 1902 101
2/100/0/1.5/71 Ignacemu Paderewskiemu z Kijowa dnia 2/15 Lipca 1910 r. Adres Polaków z Rusi z podziękowaniem za wystawienie Pomnika Grunwaldzkiego 1910 4
2/100/0/1.5/72 Adres powitalny Rady Królewskiego stołecznego miasta Lwowa 1910 5
2/100/0/1.5/73 6 listopada 1910; Sanatorium Zakopane. Album wierszy i rysunków ofiarowany przez Sanatorium dla Piersiowo Chorych w Zakopanem, zawiera także toast dr Józefa Skłodowskiego 1910 17
2/100/0/1.5/74 Sławnemu Mistrzowi Janu Ignacemu Paderewskiemu "Czeski Dóm Akademicki" w Pradze. Adres zapraszający na koncert do Pragi 1911 5
2/100/0/1.5/75 Adresy hołdownicze i laurki nadesłane przez polskie organizacje, stowarzyszenia i szkoły oraz osoby prywatne 1911-1932 77
2/100/0/1.5/76 Adresy hołdownicze nadesłane przez Pretoria Savage Club i Music Teachers Association. The Johannesburg Section 1912 4
2/100/0/1.5/77 Mistrzowi Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie - Łodzianie. Album podpisów 1913 6
2/100/0/1.5/78 Towarzystwo Szkoły Ludowej, Zarząd Główny i Koło VI im. J. Słowackiego w Krakowie; Załączniki: Dyplom członka - założyciela T.S.L. 1913 7
2/100/0/1.5/79 Adresy hołdownicze przesłane I. J. Paderewskiemu przez Kolonię Polską w Nicei i III Sejm Wychodźstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1918-1921 5
2/100/0/1.5/80 Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie. Adres nauczycieli i młodzieży szkół średnich, powiadamiający o przekazaniu I. J. Paderewskiemu do dyspozycji funduszu na obronę Ojczyzny 1919 5
2/100/0/1.5/81 Ignacemu Paderewskiemu… Przedstawiciele Rzemiosł Polskich. Adres hołdowniczy 1919 7
2/100/0/1.5/82 Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet w Warszawie. Adres hołdowniczy 1919 12
2/100/0/1.5/83 Ignacemu Paderewskiemu… Katolicki Związek Kobiet Polskich. Adres hołdowniczy 1919 5
2/100/0/1.5/84 Adres hołdowniczy Konferencji Zrzeszeń Polskich 1919 7
2/100/0/1.5/85 Podpisy z dnia 31-VII-1919. Album podpisów pracowników Prezydium Rady Ministrów i poszczególnych ministerstw, przedstawicieli kół politycznych, sfer ekonomicznych i kulturalnych Warszawy 1919 28
2/100/0/1.5/86 Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie Radomianie. Album podpisów 1919 43
2/100/0/1.5/87 "Ignacemu Paderewskiemu - Zjednoczona Polska w Hołdzie". Album pamiątkowy złożony I. Paderewskiemu po ustąpieniu ze stanowiska Prezydenta Ministrów. Album oprawny w skórę, strona tytułowa srebrna 1 I 1920 0
2/100/0/1.5/88 Swemu Honorowemu Prezesowi I. J. Paderewskiemu - Zarząd Towarzystwa Polsko-Brytańskiego. Adres hołdowniczy 1920 6
2/100/0/1.5/89 Swemu honorowemu Prezesowi I. J. Paderewskiemu - Zarząd Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego. Adres hołdowniczy 1920 5
2/100/0/1.5/90 Album podpisów przyjaciół amerykańskich i polskich, m.in. F. Polk'a, H. Morgenthau, K. Lubomirskiego, W. Kossaka 1921 26
2/100/0/1.5/91 "Jego Ekscelencji Jaśnie Wielmożnemu Panu Prezydentowi Ignacemu J. Paderewskiemu w najgłębszym hołdzie w dniu imienin - 31 lipca 1923". Album pamiątkowy z podpisami wielu znanych osób, oprawny we wzorzysty kilim 1923 61
2/100/0/1.5/92 Adres hołdowniczy przesłany przez Collegio Musicale di Cr. Verdi 1925 3
2/100/0/1.5/93 Adres z życzeniami przesłany przez I Harcerską Drużynę Morską w Poznaniu 1926 3
2/100/0/1.5/94 Adresy hołdownicze Polonii z Buffalo, Minneapolis i Rochester 1926 5
2/100/0/1.5/95 The Kosciuszko Foundation. To Ignace Jan Paderewski - Artist, Patriot, Humanitarian. Album z życzeniami przedstawicieli społeczeństwa amerykańskiego i Polonii z okazji 10-lecia Polski Odrodzonej. Życzenia podpisali m.in. C. Coolidge, H. Hoover, F. D. Roosvelt, Ch. Dawes, T. H. Bliss, E. M. House, Ch, Hughes, J. Pershing, R. Lansing, J. D. Rockefeller 1928 198
2/100/0/1.5/96 Adres hołdowniczy Związku Oficerów Armii Polskiej na Wychodźctwie 1928 3
2/100/0/1.5/97 Au maitre I. J. Paderewski la reconnaissance de la Municipalité de Lausanne. Adres dziękczynny za koncerty dane na budowę sali w Lozannie 1928 6
2/100/0/1.5/98 Adresy hołdownicze "Sokoła" z Bydgoszczy i Szamotuł" 1930-1935 4
2/100/0/1.5/99 Adres hołdowniczy Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 im. I. Paderewskiego (Poznań, Dzielnica III Zamek) 1930 3
2/100/0/1.5/100 Steinway House (New York); Futerał drewniany i tekturowy 1930 0
2/100/0/1.5/101 "LXX Ignacemu Paderewskiemu - Łodzianie". Album pamiątkowy, oprawny w skórę, strona tytułowa obita srebrem 1931 60
2/100/0/1.5/102 Dyplom hołdowniczy Zarządu Głównego Związku Hallerczyków, złożony z okazji odsłonięcia pomnika W. Wilsona w Poznaniu 1931 3
2/100/0/1.5/103 Ignacemu Paderewskiemu Filharmonia Poznańska. Dyplom uznania 1931 4
2/100/0/1.5/104 Ars longa-gloria aeterna. Album podpisów zebranych przez Komitet Obchodu ku Czci Paderewskiego (Warszawa) w 70-tą rocznicę Urodzin I. J. Paderewskiego 1931 51
2/100/0/1.5/105 Dyplom nadania działki budowlanej przez Anielę z Mikułowskich Maxową w Nowej Wsi pod Poznaniem 1931 0
2/100/0/1.5/106 "Ignacemu Janowi Paderewskiemu - Wielkiemu Budowniczemu Naszej Ojczyzny - w hołdzie Lud Polski". Księga pamiątkowa z podpisami, złożonymi wg województw, powiatów, gmin i wsi; oprawna w skórę 1932 303
2/100/0/1.5/107 "Pierwszemu Obywatelowi Polski Wskrzeszonej i Niezłomnemu Orędownikowi Niepodległości - Ignacemu Paderewskiemu - w 15-tą rocznicę rozpoczęcia rekrutacji do Armii Polskiej w Ameryce…". Album pamiątkowy z podpisami władz m. Bydgoszczy i gen. J. Hallera; Załączniki: 5 miedziorytów Józefa Pieniążka z widokami Bydgoszczy 1932 11
2/100/0/1.5/108 J. W. Panu Prezydentowi Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie Lwowskie Korporacje Akademickie. Album podpisów 1932 16
2/100/0/1.5/109 Adres hołdowniczy Koła Polskiego w Nicei 1932 3
2/100/0/1.5/110 Obywatelowi Honorowemu Ignacemu Paderewskiemu - stołeczne miasto Poznań. List Rady Miejskiej z Magistratu do I. J. Paderewskiego wraz z kwiatami z pod pomnika W. Wilsona 1932 6
2/100/0/1.5/111 Polski Dom Ludowy im. Ignacego Paderewskiego. Moskalówka, pow. Kosowski, woj. Stanisławowskie; Oprawa drewniana z intarsjami 1932 0
2/100/0/1.5/112 Adres powitalny Komitetu Obywatelskiego Polaków w Creater New York 1932 3
2/100/0/1.5/113 Adres hołdowniczy Ligi Polskich Organizacji w Cleveland 1932 3
2/100/0/1.5/114 Adres hołdowniczy Placówki 5-ej Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1932 0
2/100/0/1.5/115 Rezolucja City Council of the City of Chicago podjęta na cześć I. J. Paderewskiego 1932 3
2/100/0/1.5/116 Dyplom Nagrody Muzycznej m.st. Warszawy 1933 r. 1933 0
2/100/0/1.5/117 Adres hołdowniczy od Musicians Symphony Orchestra 1933 4
2/100/0/1.5/118 Dyplom nadany przez Société Vaudoise d'Horticulture, Section de Lausanne za wyniki osiągnięte w konkursie Floralies Lausannoises 1933 3
2/100/0/1.5/119 Album podpisów m.in. muzyków, dziennikarzy i aktorów warszawskich z wyrazami współczucia po zgodnie H. Paderewskiej 1934 46
2/100/0/1.5/120 Adres hołdowniczy Towarzystwa Domu Ludowego "Jedność" im. Ignacego Paderewskiego w Jodłowej pow. Jasło 1934 5
2/100/0/1.5/121 Adresy hołdownicze Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 1935 4
2/100/0/1.5/122 I. J. Paderewskiemu Lwów. Album podpisów m.in. W. Beliny-Prażmowskiego, arcybiskupów J. Teodorowicza i B. Twardowskiego, profesorów, asystentów i studentów lwowskich uczelni, pracowników władz i urzędów, członków organizacji i stowarzyszeń 1935 128
2/100/0/1.5/123 Ignacemu Janowi Paderewskiemu - swemu Członkowi Honorowemu - Kasyno i Koło Literacko-Artystyczne. Lwów w listopadzie 1935. Album podpisów, plakat, egzemplarze gazet lwowskich 1935 63
2/100/0/1.5/124 Adresy hołdownicze nadesłane przez polskie organizacje i stowarzyszenia w 75-tą rocznicę urodzin I. J. Paderewskiego 1935 13
2/100/0/1.5/125 Ignacemu Paderewskiemu… Polskie Stowarzyszenie Muzyków Pedagogów. Adres hołdowniczy 1935 7
2/100/0/1.5/126 Adresy hołdownicze organizacji z miasta Pniewy, gminy Krzyżowniki i gminy Krzesiny 1935 5
2/100/0/1.5/127 Adres hołdowniczy b. uczestników Powstania Wielkopolskiego i obywatelstwa miasta Środy 1935 3
2/100/0/1.5/128 Adresy hołdownicze i laurka z życzeniami od uczniów szkół powszechnych w Polsce 1935, 1937 4
2/100/0/1.5/129 Raport młodzieży gimnazjum im. Paderewskiego w Poznaniu… z Akademii urządzonej własnymi siłami dnia 30 listopada 1935 r. Album fotografii, sprawozdań, wierszy, wycinków prasowych 1935 51
2/100/0/1.5/130 Adres hołdowniczy i laurka imieninowa nadesłana przez Seminarium Zagraniczne w Potulicach 1935-1937 4
2/100/0/1.5/131 Adres hołdowniczy nauczycieli Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Program akademii przygotowanej przez uczniów szkoły dla uczczenia 75-tej rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego 1935 4
2/100/0/1.5/132 Adres Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego nadesłany z okazji 75-ej rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego 1935 0
2/100/0/1.5/133 Adres hołdowniczy Zakładu Wychowawczego im. Abrahamowiczów we Lwowie nadesłany z okazji 75-ej rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego 1935 3
2/100/0/1.5/134 Adres hołdowniczy Rady miasta Tarnowa 1935 0
2/100/0/1.5/135 Odrodzicielowi Niepodległej Polski Ignacemu Janowi Paderewskiemu - wdzięczna Polonia Amerykańska w roku jubileuszowym 1935. Adres hołdowniczy w 75-tą rocznicę urodzin. Program obchodu rocznicy w Chicago 1935 11
2/100/0/1.5/136 Polonia Amerykańska. Adresy hołdownicze od organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych b.d., 1935 46
2/100/0/1.5/137 Centralny Komitet Towarzystw Polskich w Pittsburgu. Wypracowania dzieci szkół polskich na temat "Paderewski jako Artysta i Patriota" 1935 107
2/100/0/1.5/138 Adres hołdowniczy Towarzystw Zachęty Sztuk pięknych w Warszawie złożony z okazji 75-ej rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego 1936 3
2/100/0/1.5/139 Adres hołdowniczy Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego 1936 3
2/100/0/1.5/140 Adres hołdowniczy uczennic Gimnazjum SS. Urszulanek we Lwowie, klasa III B 1936 8
2/100/0/1.5/141 Adres hołdowniczy dziewcząt - uczennic Szkoły Gospodarstwa Domowego w Saint-Ludan, dep. Bas-Rhin (2 egz. pisemka "Ludanka") 1936 32
2/100/0/1.5/142 Adres hołdowniczy Les Amis de la Pologne wraz z fotografią popiersia I. J. Paderewskiego b.d., 1936 6
2/100/0/1.5/143 Adresy hołdownicze i laurki z wyrazami uznania dla I. J. Paderewskiego od osób prywatnych 1936 3
2/100/0/1.5/144 Genialnemu Wirtuozowi Ignacemu Paderewskiemu w hołdzie - widzowie filmu "Sonata Księżycowa". Warszawa, kino "Cassino" 1937 (List dyrekcji kina, album podpisów widzów) 1937 84
2/100/0/1.5/145 Ignacemu Paderewskiemu Wilno. Album fotografii Wilna, wycinków prasowych i podpisów widzów filmu "Sonata Księżycowa" wyświetlanego w kinie "Helios" 1937 116
2/100/0/1.5/146 Buenos Aires. Album podpisów ofiarowany przez widzów filmu "Sonata Księżycowa" wyświetlanego w Buenos Aires 1937 26
2/100/0/1.5/147 Adres hołdowniczy Klubu Mandolinistów "Lutnia" im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 1938 3
2/100/0/1.5/148 Rodacy z Cleveland Paderewskiemu. 5 marca 1939 r. Adres hołdowniczy oraz adres hołdowniczy Polaków z Pittsburga z 6 maja 1939 r. 1939 6
2/100/0/1.5/149 Adres hołdowniczy Związku Narodowego Polskiego b.d., 1939 4
2/100/0/1.5/150 Adresy powitalne placówek American Legion: Department of Rhode Island i Pulaski Post No. 270 1939 4
2/100/0/1.5/151 Szkoły zakonne we Lwowie. Adres hołdowniczy b.d. 10
2/100/0/1.5/152 Adres hołdowniczy żołnierzy polskich internowanych w obozie Nagykanizsa (Węgry) XI 1939 8
2/100/0/1.5/153 Adres hołdowniczy 6-go Pułku Strzelców Pieszych VIII 1940 4
2/100/0/1.5/154 Komitet Uczczenia Zasług I. J. Paderewskiego. Korespondencja, statut, protokoły zebrań, plan prac, apel 1935 37
2/100/0/1.5/155 Biust - Paryż. Przemówienia, wycinki i korespondencja dotycząca odsłonięcia popiersia I. J. Paderewskiego w Konserwatorium Paryskim 1936-1937 39
2/100/0/1.6/156 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej; "Dziennik Poznański", 16 XII 1888 r.; "Tygodnik Ilustrowany", 4 IV 1914 r. nr 14; 6 ilustracji I. J. Paderewskiego 1888-1914 44
2/100/0/1.6/157 Grunwald… Festiwal Chopin. Wycinki prasowe 1910 288
2/100/0/1.6/158 Dzienniki: I. O Grunwaldzie, II. Festiwalu Chopina, III. Artykuły R. Morax'a w Journal de Genève. Egzemplarze pism polskich i obcych 1910 474
2/100/0/1.6/159 Wycinki z prasy polskiej, dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej II 1919-IV 1921 58
2/100/0/1.6/160 Wycinki z prasy obcej, dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej XII 1918-III 1921 91
2/100/0/1.6/161 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej, m.in. dotyczące uroczystości ku czci H. Sienkiewicza w Vevey 1922-1924 85
2/100/0/1.6/162 Wycinki prasowe dotyczące wizyty w Polsce 1924 27
2/100/0/1.6/163 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej, m.in. dotyczące obiadu wydanego przez "The Kościuszko Foundation" w dn. 16 V 1928 r. 1925-1928 213
2/100/0/1.6/164 Pisma polskie i wycinki z prasy obcej z artykułami o odsłonięciu pomnika Prezydenta Wilsona w Poznaniu. Lipiec 1931 VI-VII 1931 0
2/100/0/1.6/165 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej; brak s.196 VIII 1931-III 1937 184
2/100/0/1.6/166 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej, m.in. dotyczące oświadczenia z dn. 26 VIII 1937 r. IX-XII 1937 51
2/100/0/1.6/167 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej, m.in. wycinki dotyczące wywiadu I. J. Paderewskiego dla "Nowej Rzeczypospolitej", udzielonego w związku z przemówieniem E. Kwiatkowskiego; brak s.7,40,51 1938 48
2/100/0/1.6/168 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej 1939-1940 138
2/100/0/1.6/169 Wycinki z prasy polskiej i obcej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej b.d. 36
2/100/0/1.6/170 Wycinki z prasy polonijnej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej; brak s.1-2,10-14 1920-1935 55
2/100/0/1.6/171 Wycinki z prasy polonijnej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej, dotyczą w większości 75-ej rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego 1935-1936 202
2/100/0/1.6/172 Wycinki z prasy polonijnej dotyczące życia i działalności polityczno-społecznej 1937-1940 120
2/100/0/1.7/173 Notatki i różne zapiski: słówka z języków obcych, adresy znajomych itp. b.d. 136
2/100/0/1.7/174 Notatki z nauki języków obcych b.d. 165
2/100/0/1.7/175 Recepty i diagnozy lekarskie 1885-1919 64
2/100/0/1.7/176 Recepty i diagnozy lekarskie 1885-1940 290
2/100/0/1.7/177 Zapiski brydżowe, szkic bilardowy 1921-1940 113
2/100/0/1.8/178 Wizytówki: "Cartes de table", "ex libris" Paderewskiego, klocki z fac simile 1888-1940 63
2/100/0/1.8/179 I. J. Paderewski w dzieciństwie - w otoczeniu rodziców: Jana i Polikseny z Nowickich oraz siostry Antoniny; 13 fotografii. 1861-1868 20
2/100/0/1.8/180 I. J. Paderewski w latach 1878-1896. Fotografie. t.I; 17 fotografii (2 dublety) 1878-1895 33
2/100/0/1.8/181 I. J. Paderewski w latach 1878-1896. Fotografie. t.II; brak fot. nr 1-2 1878-1895 14
2/100/0/1.8/182 I. J. Paderewski w latach 1895-1915. Fotografie 1895-1915 46
2/100/0/1.8/183 Souvenir. Album fotografii z wycieczki odbytej w 1904 1904, 1907 0
2/100/0/1.8/184 I. J. Paderewski w latach 1915-1921. Fotografie 1915-1921 36
2/100/0/1.8/185 I. J. Paderewski w latach 1922-1940. Fotografie 1922-1940 61
2/100/0/1.8/186 I. J. Paderewski. Fotografie i rysunki o dużym formacie 1895-1940 25
2/100/0/1.8/187 I. J. Paderewski w latach 1892-1930. Fotografie wykonane w formacie kart pocztowych 1892-1930 56
2/100/0/1.8/188 I. J. Paderewski w latach 1890-1939. Wycinki prasowe, odbitki, fotografie (szt.65); brak fot. nr 3 1890-1939 67
2/100/0/1.8/189 I. J. Paderewski. Rysunki i karykatury wykonane przez różne osoby 1890-1939 51
2/100/0/1.8/190 I. J. Paderewski. Fotografie obrazów, rzeźb i medalionów 1890-1940 44
2/100/0/1.8/191 "Paderewski, The Artist", "Paderewski. The Man". Fotografie popiersi wykonanych przez M. Hoffman 1923 6
2/100/0/1.8/192 I. J. Paderewski w czasie prób i koncertów. Fotografie, rysunki; brak s.10,12-13 1872-1939 40
2/100/0/1.8/193 "Sonata Księżycowa". Album fotografii ofiarowany A. Wilkońskiej przez L. Mendes'a 1936 0
2/100/0/1.8/194 I. J. Paderewski w czasie uroczystości, spotkań, zebrań oficjalnych. Fotografie 1910-1939 54
2/100/0/1.8/195 I. J. Paderewski w czasie podróży i wycieczek morskich. Fotografie 1900-1939 35
2/100/0/1.8/196 I. J. Paderewski w otoczeniu przyjaciół i znajomych. Fotografie 1890-1939 35
2/100/0/1.8/197 I. J. Paderewski w otoczeniu rodziny, przyjaciół i znajomych na tarasie willi Riond Bosson. Fotografie; brak fot. nr 9,12,25 1900-1939 41
2/100/0/1.8/198 I. J. Paderewski i H. Paderewska w otoczeniu przyjaciół i znajomych. Fotografie; brak fot. nr 6-7,9,11 1899-1929 25
2/100/0/1.8/199 I. J. Paderewski i E. Schelling w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Fotografie 1920-1939 7
2/100/0/1.8/200 Fotografie grupowe z udziałem I. J. Paderewskiego. Fotografie uroczystości i obchodów przesłane I. J. Paderewskiemu 1913-1940 32
Wyświetlanie 1 do 200 z 247 wpisów.