Dyplomy [sygn. 4-54]

Sygnatura
2/100/0/1.2
Daty skrajne
1891 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
550
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 51 z 51 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/1.2/4 Korespondencja w sprawie nadania I. J. Paderewskiemu orderów i odznaczeń. Statuty orderów 1895-1937 70
2/100/0/1.2/5 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń oraz ordery; Wstęga Orderu Odrodzenia Polski przechowywana oddzielnie 1895-1925 10
2/100/0/1.2/6 Dyplomy nadania orderów i odznaczeń, m.in. "Legii Honorowej", dyplom Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego 1909-1939 4
2/100/0/1.2/7 Dyplom nadania Wielkiego Krzyża Legii Honorowej 1929 4
2/100/0/1.2/8 Korespondencja w sprawie nadania dyplomów honorowego członka akademii, instytutów, towarzystw, klubów oraz dyplomów honorowego obywatela miast. Dyplom członka koła studentów polskich w Liége; Srebrna plakietka przechowywana oddzielnie 1891-1938 91
2/100/0/1.2/9 Korespondencja oraz dyplomy doktoratów honoris causa nadanych I. J. Paderewskiemu przez uniwersytety Yale i Glasgow 1917-1939 72
2/100/0/1.2/10 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez uniwersytety amerykańskie, angielskie. Przemówienia I. J. Paderewskiego na uroczystościach nadania mu dyplomów. Dyplomy: Doctor of Laws, honoris causa, Columbia University; patrz t.1015,1082, 1204; brak s.1-4,40-45,57-73,107-126 (25 VII 2003 r.) 1919-1939 129
2/100/0/1.2/11 Korespondencja dotycząca nadania dyplomów doktoratów honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański i Uniwersytet Warszawski; Są 2 dyplomy: UW i UP - przechowywany oddzielnie (duży format) 1919-1931 27
2/100/0/1.2/12 Korespondencja oraz dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Lozańskiego 1933 5
2/100/0/1.2/13 A Paderewski La Regia Accademia di Santa Cecilia. Anno Accademico CCCXIII. Dyplom członka honorowego 1897 4
2/100/0/1.2/14 Dyplom honorowego członka Petersburskiego Koła Muzycznego 1899 3
2/100/0/1.2/15 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Bartla 1902 4
2/100/0/1.2/16 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Podpisany m.in. przez K. Adwentowicza 1902 3
2/100/0/1.2/17 Dyplom honorowego członka Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Członków Teatru Miejskiego we Lwowie 1910 4
2/100/0/1.2/18 Ignacemu Paderewskiemu Towarzystwo Polskie Literacko Artystyczne Paryż 1910. Dyplom Pierwszego Członka Honorowego 1910 5
2/100/0/1.2/19 Dyplom członka honorowego Kasy Literackiej w Warszawie 1911 4
2/100/0/1.2/20 Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Dyplom członka honorowego 1913 5
2/100/0/1.2/21 Dyplom członka honorowego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie 1913 3
2/100/0/1.2/22 Dyplom członka honorowego Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" 1913 3
2/100/0/1.2/23 Dyplom członka honorowego Sosnowiecko-Sieleckiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 1919 3
2/100/0/1.2/24 Dyplomy odznaczeń nadanych I. J. Paderewskiemu: 1) "Mieczy Hallerowskich" przez Kapitułę Odznaki; 2) Krzyża Pamiątkowego przez Związek Towarzystw Uczestników Powstania w Wielkopolsce 1918-1919 r. 1920 5
2/100/0/1.2/25 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863-1864 1925 3
2/100/0/1.2/26 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1925 3
2/100/0/1.2/27 Dyplom członka honorowego British Legion wraz z dedykowaną I. J. Paderewskiemu fotografią marszałka Haig'a 1925 4
2/100/0/1.2/28 Dyplom członka honorowego Jeune Helvétie: Société de Chant w Morges 1925 3
2/100/0/1.2/29 Dyplomy honorowego obywatelstwa miast Vevey i Morges; Dyplomy przesłane w formie fotokopii przez Ambasadę PRL w Szwajcarii w 1965 r., są także negatywy i fotokopie obu dyplomów oraz dyplomu Kościuszko-Gesellschaft w Solurze z 1937 r. (2 fotokopie) 1925 4
2/100/0/1.2/30 Dyplomy członkowstw honorowych korporacji studenckich. Adres hołdowniczy poznańskich korporacji akademickich (plakaty - dyplomy) 1926-1933 8
2/100/0/1.2/31 Dyplom członka honorowego Związku Śpiewaków Polskich w Stanach Zjednoczonych 1926 3
2/100/0/1.2/32 Dyplom członka honorowego Związku Wojsk Polskich w Ameryce 1926 3
2/100/0/1.2/33 Dyplom prezesa honorowego Komitetu Powiatowego Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Kowlu 1926 3
2/100/0/1.2/34 Dyplom członka honorowego Joseph Conrad Club of Marquette University, Milwaukee, Wis. 1928 3
2/100/0/1.2/35 Dyplomy honorowych członkowstw i odznaczeń nadanych przez organizacje polonijne: Stowarzyszenie Polsko Rzymsko-Katolickie (Detroit), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Towarzystwo Polskie w São Paulo 1928-1939 5
2/100/0/1.2/36 Dyplom honorowego prezesa "Arionu", chóru męskiego w Kościanie 1929 3
2/100/0/1.2/37 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich 1930 0
2/100/0/1.2/38 Dyplom członka honorowego Związku Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1930 3
2/100/0/1.2/39 Dyplom pierwszego członka honorowego Chóru Męskiego im. Ignacego J. Paderewskiego nr 166 Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w Indiana Harbor 1930 3
2/100/0/1.2/40 Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami we Lwowie i pismo towarzystw narodowych we Lwowie do I. J. Paderewskiego 1931 9
2/100/0/1.2/41 Dyplom członka honorowego Ligue Mondiale pour la Paix 1931 3
2/100/0/1.2/42 Dyplom Prezesa Narodowego Stowarzyszenia Kościuszkowskiego 1932 3
2/100/0/1.2/43 Dyplomy Pierwszego Honorowego Prezesa Związku Zawodowego Muzyków Chrześcijan "Praca Polska" 1932 3
2/100/0/1.2/44 Dyplom honorowy I. J. Paderewskiego - Honorowego Członka Chóru Filaretów w Chicago 1932 4
2/100/0/1.2/45 Dyplom honorowy nadany przez Comité National de Propagande pour la Musique. Podpisany przez L. Barthou 1932 3
2/100/0/1.2/46 Dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1933 3
2/100/0/1.2/47 Dyplom kaprala honorowego 43 pułku Strzelców Legionu Bajończyków VII 1939 3
2/100/0/1.2/48 Dyplom honorowego obywatela miasta Lozanny 1933 3
2/100/0/1.2/49 Dyplom członka honorowego Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich 1936 3
2/100/0/1.2/50 Dyplom honorowego członka Svenska Musicalisko Akademien 1938 0
2/100/0/1.2/51 Dyplom obywatelstwa honorowego miasta Poznania b.d. 0
2/100/0/1.2/52 Dyplom członka honorowego Stowarzyszenia Alumnów Kolegium Związku Narodowego Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego b.d. 4
2/100/0/1.2/53 Dyplom członka honorowego Polskiego Koła Śpiewaczego w Buffalo b.d. 0
2/100/0/1.2/54 Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego we Lwowie (blankiet) b.d. 0
Wyświetlanie 1 do 51 z 51 wpisów.