Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1142 Aballi Sanchez (ambasador Kuby w Stanach Zjednoczonych) 1926 0
2/100/0/5.7/1143 Abramowski W.; L.1; 1 fotografia 1928 0
2/100/0/5.7/1144 Adamowska Antonina; L.1; Dotyczy zabójstwa B. Pierackiego i stosunków w kraju 1934 0
2/100/0/5.7/1145 Adams J. Donald (Editor of "The New York Times" Book Review); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1146 Adamski Stanisław (biskup katowicki); L.8 (odpowiedź) 1921-1939 0
2/100/0/5.7/1147 Adatci M. (dyplomata japoński); Załączniki: wizytówki; L.7 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1924-1934 0
2/100/0/5.7/1148 Aikins J. A. M., Gubernator prowincji Manitoba, Kanada; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1149 Ali - Kuli Khan (dyplomata perski); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1150 Almasy Paul Gross (dziennikarz amerykański); L.1 (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.7/1151 Alma Tadema Laurence; Załączniki: a) "Of music eternal" (rękopis); b) Listy innych osób do L. Alma - Tadema; c) horoskop astrologiczny; d) wycinki prasowe; L.90 (odpowiedź - maszynopis) 1891-1932 0
2/100/0/5.7/1152 Alma Tadema Laurence; Załączniki: a) wycinki prasowe; b) fotografie monet; c) broszury; d) wyjątki z listów innych osób; L.58 (odpowiedzi) 1933-1940 0
2/100/0/5.7/1153 Andruszko Stanisław; L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1154 Angerman Jarosław; Załączniki: upoważnienie i lista członków grupy b. pracowników przemysłu wojennego we Francji; L.3 1940 0
2/100/0/5.7/1155 Antoine Max; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1156 Arciszewski Mirosław (sekretarz Poselstwa R.P. w Bernie); L.1 1922-1925 0
2/100/0/5.7/1157 Arct Stanisław; Załączniki: zaproszenie na wykład S. Areta 1921-1933 0
2/100/0/5.7/1158 Arczyński (pułkownik, szef Centre d'Instruction du Genie Polonais); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1159 Armstrong Hamilton Fish (Managing Director of "Foreign Affairs"); Załączniki: a) "Versailles: Retrospect" By H. F. Armstrong; b) "We or They. Two Worlds in Conflict"; c) prospekty; L.13 1924-1937 0
2/100/0/5.7/1160 Armstrong Ronald A. L. (Editor of "The Sufi Quarterly", Geneva); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1161 Askenazy Szymon i Felicja; L.3 1922-1935 0
2/100/0/5.7/1162 Aubac Stefan (dziennikarz); Załączniki: "Foch avait écrit la preface d'un livre du général Sikorski" (wycinek prasowy); L.9 (odpowiedź - rękopis) 1921-1937 0
2/100/0/5.7/1163 Avrosart Armand (publicysta) 1933 0
2/100/0/5.7/1164 Avvo[...] (Consul Général de France à Lausanne); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1165 Azerado de Carlos Magalhaes (Ambassadeur du Brésil); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1166 Bailey Alice Ann i Foster; L.2 1935-1936 0
2/100/0/5.7/1167 Baker Newton D.; Załączniki: a) oświadczenie N. D. Baker'a o I. J. Paderewskim (kopia); b) list N. D. Baker'a do Szyjkowskiego; L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1922 0
2/100/0/5.7/1168 Baldwin Elbert Fc.; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1169 Baliński Ignacy; L.16 (odpowiedź) 1928-1940 0
2/100/0/5.7/1170 Barber A. B. (b. doradca techniczny Rządu Polskiego); L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1171 Barbey-Ador F. (poseł Szwajcarii w Belgii); L.9 (odpowiedzi) 1929-1937 0
2/100/0/5.7/1172 Barthou Jean Louis; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1173 Bartlett Agnes Willand; Załączniki: artykuł "A recognition of Poland" w: "The Sun" - N. York, 6 XI 1918 r.; L.1 (kopia - maszynopis) 1939 0
2/100/0/5.7/1174 Batkowski Zygmunt (redaktor "Courrier de Genève"); Załączniki: broszura "Contre la Crise et pour la Franc..."; L.4 1934-1940 0
2/100/0/5.7/1175 Betzke A.; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1176 Beneš Eduard; Załączniki: a) Tłumaczenia listów; b) List "Czechoslovak National Council of America" do I. J. Paderewskiego z dn. 22 III 1939 r.; L.5 (odpowiedzi - maszynopisy) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1177 Bergolewicz Stanisław; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1178 Bess Demaree (korespondent "The Saturday Evening Post", Philadelphia); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1179 Besson Marius (biskup Lozanny, Genewy i Fryburga); Załączniki: a) List S.A.D.E.A; b) Instytut "La Lingerie" (prospekt); c) wycinek prasowy; L.18 (odpowiedzi - maszynopis, rękopis) 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1180 Biernacki Stanisław J. (brat gen. Dąb-Biernackiego); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1181 Bitner Wacław (konsul RP w Tuluzie) 1940 0
2/100/0/5.7/1182 Black Franciszek (rzeźbiarz); Załączniki: a) projekt pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich (maszynopis); b) fotografie pomnika E. M. House'a; 11 fotografii; L.30 1920-1936 0
2/100/0/5.7/1183 Blautt G. (delegat Kuby w Lidze Narodów); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1184 Block Eugene B. (Editor "The San-Francisco Call"); L.1 1921 0
2/100/0/5.7/1185 Blomgren J. A. (Tournament Director of "The Minnesota State Checker Association"); Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1186 Boerner Ignacy (Minister Poczt i Telegrafów); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1187 Bohusz-Szyszko Jakób Adolf (generał); L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1188 Bohusz-Szyszko (pułkownik, dowódca Brygady Podhalańskiej); (odpowiedź) 1940 0
2/100/0/5.7/1189 Bojarsky Hans; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1190 Bok W. Edward (Przewodniczący Woodrow Wilson Birthday Dinner. Philadelphia); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1191 Bolling John Randolph; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1192 Bond Merritt (dziennikarz z "Evening Post"); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1193 Borglum Gutzon (rzeźbiarz); Załączniki: a) Umowy o wykonanie różnych rzeźb i ich fotografie; b) Wycinek prasowy c) Plan pomnika W. Wilsona: w Oddz. III AAN; L.45 (odpowiedzi - rękopisy) 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1194 Borkowski Tadeusz; Załączniki: listy T. Borkowskiego do S. Strakacza i W. Sikorskiego do T. Borkowskiego; L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1195 Borodzicz Józef (kanonik); Załączniki: a) Broszura "Jury d'Honneur et Verdict"; b) "Juge - Informateur" (kopia wyroku sądowego); c) Wycinki prasowe; d) 1 fotografia; L.2 1925 0
2/100/0/5.7/1196 Borowiak Feliks; Załączniki: "Program św. Unii Zgody i Jedności Narodowej Odnowicieli Rzpl. Czyli Nowej Polski Chrystusowej..."; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1197 Borzęcki Marian; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1198 Bouic (Lt. Colonel, ancien Sous - Chef d'Etat Major de l'Armeé Haller); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1199 Bovet E. (Secretaire Général de l'Association Suisse pour la Société des Nations); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1200 Brackett Katherine P.; Załączniki: "A petition for an All - Inclusive Spiritual Center in Geneva"; L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1201 Branden Paul Merker (dziennikarz); Załączniki: "New York American" z 5 VI 1932 r. z artykułem o polskim Pomorzu; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1933 0
2/100/0/5.7/1202 Bredouw F. E.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1203 Brisson Fredie; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1204 Bruder Victor W. 1921 0
2/100/0/5.7/1205 Bryndza-Nacka Ewa; (brak początkowej karty); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1206 Brzostowski Wieńczysław (dziennikarz); Załączniki: a) "Działalność kompozytorska" (maszynopis); b) List do A. Adamowskiej; L.7 1918-1938 0
2/100/0/5.7/1207 Buczyński (Polclearing - Stambuł); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1208 Budziszewska Maria; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1209 Burchard Irmgard; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1210 Burrus Roger (redacteur en chef du "Bulletin Catholique Universel"); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1211 Burton Theodor (kongresman); L.2 1927 4
2/100/0/5.7/1212 Butler I. M. (sekretarz lorda R. Cecil'a); L.1 1933 4
2/100/0/5.7/1213 Butler Nicholas Murray (president of Columbia University); Załączniki: a) N. M. Butler "The Everlasting Conflict"; b) druki Columbia University; c) zaproszenia; L.16 (odpowiedzi - maszynopisy) 1921-1939 87
2/100/0/5.7/1214 Buyko Bolesław; Załączniki: a) strona tytułowa, ustęp i spis rozdziałów książki B. Buyko; Quelques ephemerides"... Pour sauver la Pologne 1939; b) wycinki prasowe; L.1 1939 13
2/100/0/5.7/1215 Cambon Jules (dyplomata); L.3 1925 7
2/100/0/5.7/1216 Campbell Colin H.; L.1 1939 4
2/100/0/5.7/1217 Car Stanisław (szef Kancelarii Naczelnika Państwa) 1921-1922 5
2/100/0/5.7/1218 Cartier de E. (Ambasador Belgii w Stanach Zjednoczonych); Załączniki: zaproszenie; L.2 1925 6
2/100/0/5.7/1219 Cartier de Marctienne (Ambasador Belgii w Wielkiej Brytanii); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1220 Carton de Wiart; L.2 1926 0
2/100/0/5.7/1221 Cattaneo Bartolomeo (archbishop of Palmyra, Apostolic Delegate to Australasia); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1222 Cecil Robert; Załączniki: a) list "The International Consultative Group for Disarmament"; b) "Six - Point Programme"; L.4 (odpowiedź - rękopis) 1933 0
2/100/0/5.7/1223 Cfasas D. M. (przedstawiciel Comité International de la Croix-Rouge); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1224 Chabrié R.; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1225 Chaciński Józef (prezes Sejmowego Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego); L.2 1923-1926 0
2/100/0/5.7/1226 Chantitch K. S.; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1227 Chapot Henri; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1228 Chapuisat Edouard; L.4 1920-1939 0
2/100/0/5.7/1229 Chauvet Louis (korespondent "Figaro"); L.1 0
2/100/0/5.7/1230 Chavichvity Khariton (délégue du Gouvernement National de Géorgie); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1231 Cherep-Spiridovich (Major General chairman for America of "The Universal Anti-bolshevist League"); Załączniki: prospekt książki Cherep - Spiridorich'a pt. "The Secret World Government" ("The unrevealed in History"); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1232 Chłapowski Alfred (ambasador RP we Francji) i Helena; Załączniki: a) list P. de Fouquieres; b) list Ph. Pétain'a do I. J. Paderewskiego; c) umowa A. Chłapowskiego; d) list A. Lebrun'a (kopia); L.51 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.36,58,83,114 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1233 Chorel E. ... Gotag; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1234 Chowaniec Czesław (bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu); Załączniki: spis wysłanych książek z Biblioteki Polskiej PAU w Paryżu 1932 0
2/100/0/5.7/1235 Chymysz Jakub; Załączniki: a) "Powtórna śmierć dra Herzla lub... Fantazja" Jakuba Chymysza (broszurka); b) fotografia; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1236 Ciechanowska Maria; L.4 1921-1934 0
2/100/0/5.7/1237 Ciechanowski Jan (dyplomata); Załączniki: a) umowa J. Ciechanowskiego i odpowiedź prez. C. Codige'a; b) listy A. Chłapowskiego do J. Ciechanowskiego i I. J. Paderewskiego; list od "Instytut de France"; c) list W. M. Mc Larena do I. J. Paderewskiego; d) "The Blum Experiment A. Study in Socialist Stalemanship" by J. M. C.; L.45 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.72 1920-1938 0
2/100/0/5.7/1238 Cieński Tadeusz; L.2 1923-1924 0
2/100/0/5.7/1239 Cieplak Jan (arcybiskup wileński) 1925 0
2/100/0/5.7/1240 Clark Donald (secretary of "The First Methodist Church School"); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1241 Clauzel (ambassadeur de la Republique Française en Suisse); L.8 (odpowiedź - rękopis) 1934-1935 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 678 wpisów.