Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
12515
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 200 z 677 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1142 Aballi Sanchez (ambasador Kuby w Stanach Zjednoczonych) 1926 3
2/100/0/5.7/1143 Abramowski W.; L.1; 1 fotografia 1928 6
2/100/0/5.7/1144 Adamowska Antonina; L.1; Dotyczy zabójstwa B. Pierackiego i stosunków w kraju 1934 6
2/100/0/5.7/1145 Adams J. Donald (Editor of "The New York Times" Book Review); L.1 1939 3
2/100/0/5.7/1146 Adamski Stanisław (biskup katowicki); L.8 (odpowiedź) 1921-1939 27
2/100/0/5.7/1147 Adatci M. (dyplomata japoński); Załączniki: wizytówki; L.7 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1924-1934 19
2/100/0/5.7/1148 Aikins J. A. M., Gubernator prowincji Manitoba, Kanada; L.1 1924 3
2/100/0/5.7/1149 Ali - Kuli Khan (dyplomata perski); L.1 1926 3
2/100/0/5.7/1150 Almasy Paul Gross (dziennikarz amerykański); L.1 (odpowiedź) 1939 4
2/100/0/5.7/1151 Alma Tadema Laurence; Załączniki: a) "Of music eternal" (rękopis); b) Listy innych osób do L. Alma - Tadema; c) horoskop astrologiczny; d) wycinki prasowe; L.90 (odpowiedź - maszynopis) 1891-1932 236
2/100/0/5.7/1152 Alma Tadema Laurence; Załączniki: a) wycinki prasowe; b) fotografie monet; c) broszury; d) wyjątki z listów innych osób; L.58 (odpowiedzi) 1933-1940 181
2/100/0/5.7/1153 Andruszko Stanisław; L.1 1938 4
2/100/0/5.7/1154 Angerman Jarosław; Załączniki: upoważnienie i lista członków grupy b. pracowników przemysłu wojennego we Francji; L.3 1940 11
2/100/0/5.7/1155 Antoine Max; L.1 1932 5
2/100/0/5.7/1156 Arciszewski Mirosław (sekretarz Poselstwa R.P. w Bernie); L.1 1922-1925 3
2/100/0/5.7/1157 Arct Stanisław; Załączniki: zaproszenie na wykład S. Areta 1921-1933 6
2/100/0/5.7/1158 Arczyński (pułkownik, szef Centre d'Instruction du Genie Polonais); L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1159 Armstrong Hamilton Fish (Managing Director of "Foreign Affairs"); Załączniki: a) "Versailles: Retrospect" By H. F. Armstrong; b) "We or They. Two Worlds in Conflict"; c) prospekty; L.13 1924-1937 43
2/100/0/5.7/1160 Armstrong Ronald A. L. (Editor of "The Sufi Quarterly", Geneva); L.1 1926 3
2/100/0/5.7/1161 Askenazy Szymon i Felicja; L.3 1922-1935 6
2/100/0/5.7/1162 Aubac Stefan (dziennikarz); Załączniki: "Foch avait écrit la preface d'un livre du général Sikorski" (wycinek prasowy); L.9 (odpowiedź - rękopis) 1921-1937 18
2/100/0/5.7/1163 Avrosart Armand (publicysta) 1933 3
2/100/0/5.7/1164 Avvo[...] (Consul Général de France à Lausanne); L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1165 Azerado de Carlos Magalhaes (Ambassadeur du Brésil); L.1 1939 10
2/100/0/5.7/1166 Bailey Alice Ann i Foster; L.2 1935-1936 7
2/100/0/5.7/1167 Baker Newton D.; Załączniki: a) oświadczenie N. D. Baker'a o I. J. Paderewskim (kopia); b) list N. D. Baker'a do Szyjkowskiego; L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1922 7
2/100/0/5.7/1168 Baldwin Elbert Fc.; L.1 1924 3
2/100/0/5.7/1169 Baliński Ignacy; L.16 (odpowiedź) 1928-1940 34
2/100/0/5.7/1170 Barber A. B. (b. doradca techniczny Rządu Polskiego); L.1 1923 3
2/100/0/5.7/1171 Barbey-Ador F. (poseł Szwajcarii w Belgii); L.9 (odpowiedzi) 1929-1937 24
2/100/0/5.7/1172 Barthou Jean Louis; L.1 1932 4
2/100/0/5.7/1173 Bartlett Agnes Willand; Załączniki: artykuł "A recognition of Poland" w: "The Sun" - N. York, 6 XI 1918 r.; L.1 (kopia - maszynopis) 1939 8
2/100/0/5.7/1174 Batkowski Zygmunt (redaktor "Courrier de Genève"); Załączniki: broszura "Contre la Crise et pour la Franc..."; L.4 1934-1940 41
2/100/0/5.7/1175 Betzke A.; L.1 1924 3
2/100/0/5.7/1176 Beneš Eduard; Załączniki: a) Tłumaczenia listów; b) List "Czechoslovak National Council of America" do I. J. Paderewskiego z dn. 22 III 1939 r.; L.5 (odpowiedzi - maszynopisy) 1934-1939 24
2/100/0/5.7/1177 Bergolewicz Stanisław; L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1178 Bess Demaree (korespondent "The Saturday Evening Post", Philadelphia); L.1 1939 5
2/100/0/5.7/1179 Besson Marius (biskup Lozanny, Genewy i Fryburga); Załączniki: a) List S.A.D.E.A; b) Instytut "La Lingerie" (prospekt); c) wycinek prasowy; L.18 (odpowiedzi - maszynopis, rękopis) 1924-1940 31
2/100/0/5.7/1180 Biernacki Stanisław J. (brat gen. Dąb-Biernackiego); L.1 1940 6
2/100/0/5.7/1181 Bitner Wacław (konsul RP w Tuluzie) 1940 3
2/100/0/5.7/1182 Black Franciszek (rzeźbiarz); Załączniki: a) projekt pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich (maszynopis); b) fotografie pomnika E. M. House'a; 11 fotografii; L.30 1920-1936 76
2/100/0/5.7/1183 Blautt G. (delegat Kuby w Lidze Narodów); L.1 1929 5
2/100/0/5.7/1184 Block Eugene B. (Editor "The San-Francisco Call"); L.1 1921 4
2/100/0/5.7/1185 Blomgren J. A. (Tournament Director of "The Minnesota State Checker Association"); Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1937 5
2/100/0/5.7/1186 Boerner Ignacy (Minister Poczt i Telegrafów); L.1 1932 3
2/100/0/5.7/1187 Bohusz-Szyszko Jakób Adolf (generał); L.1 1934 5
2/100/0/5.7/1188 Bohusz-Szyszko (pułkownik, dowódca Brygady Podhalańskiej); (odpowiedź) 1940 4
2/100/0/5.7/1189 Bojarsky Hans; L.1 1933 5
2/100/0/5.7/1190 Bok W. Edward (Przewodniczący Woodrow Wilson Birthday Dinner. Philadelphia); L.1 1925 4
2/100/0/5.7/1191 Bolling John Randolph; L.1 1928 3
2/100/0/5.7/1192 Bond Merritt (dziennikarz z "Evening Post"); L.1 1926 3
2/100/0/5.7/1193 Borglum Gutzon (rzeźbiarz); Załączniki: a) Umowy o wykonanie różnych rzeźb i ich fotografie; b) Wycinek prasowy c) Plan pomnika W. Wilsona: w Oddz. III AAN; L.45 (odpowiedzi - rękopisy) 1924-1940 139
2/100/0/5.7/1194 Borkowski Tadeusz; Załączniki: listy T. Borkowskiego do S. Strakacza i W. Sikorskiego do T. Borkowskiego; L.1 1936 11
2/100/0/5.7/1195 Borodzicz Józef (kanonik); Załączniki: a) Broszura "Jury d'Honneur et Verdict"; b) "Juge - Informateur" (kopia wyroku sądowego); c) Wycinki prasowe; d) 1 fotografia; L.2 1925 38
2/100/0/5.7/1196 Borowiak Feliks; Załączniki: "Program św. Unii Zgody i Jedności Narodowej Odnowicieli Rzpl. Czyli Nowej Polski Chrystusowej..."; L.1 1933 43
2/100/0/5.7/1197 Borzęcki Marian; L.1 1934 3
2/100/0/5.7/1198 Bouic (Lt. Colonel, ancien Sous - Chef d'Etat Major de l'Armeé Haller); L.1 1929 4
2/100/0/5.7/1199 Bovet E. (Secretaire Général de l'Association Suisse pour la Société des Nations); L.1 1937 4
2/100/0/5.7/1200 Brackett Katherine P.; Załączniki: "A petition for an All - Inclusive Spiritual Center in Geneva"; L.1 1927 4
2/100/0/5.7/1201 Branden Paul Merker (dziennikarz); Załączniki: "New York American" z 5 VI 1932 r. z artykułem o polskim Pomorzu; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1933 11
2/100/0/5.7/1202 Bredouw F. E.; L.1 1939 3
2/100/0/5.7/1203 Brisson Fredie; L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1204 Bruder Victor W. 1921 3
2/100/0/5.7/1205 Bryndza-Nacka Ewa; (brak początkowej karty); L.1 b.d. 6
2/100/0/5.7/1206 Brzostowski Wieńczysław (dziennikarz); Załączniki: a) "Działalność kompozytorska" (maszynopis); b) List do A. Adamowskiej; L.7 1918-1938 30
2/100/0/5.7/1207 Buczyński (Polclearing - Stambuł); L.1 1940 4
2/100/0/5.7/1208 Budziszewska Maria; L.1 1932 7
2/100/0/5.7/1209 Burchard Irmgard; L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1210 Burrus Roger (redacteur en chef du "Bulletin Catholique Universel"); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1211 Burton Theodor (kongresman); L.2 1927 4
2/100/0/5.7/1212 Butler I. M. (sekretarz lorda R. Cecil'a); L.1 1933 4
2/100/0/5.7/1213 Butler Nicholas Murray (president of Columbia University); Załączniki: a) N. M. Butler "The Everlasting Conflict"; b) druki Columbia University; c) zaproszenia; L.16 (odpowiedzi - maszynopisy) 1921-1939 87
2/100/0/5.7/1214 Buyko Bolesław; Załączniki: a) strona tytułowa, ustęp i spis rozdziałów książki B. Buyko; Quelques ephemerides"... Pour sauver la Pologne 1939; b) wycinki prasowe; L.1 1939 13
2/100/0/5.7/1215 Cambon Jules (dyplomata); L.3 1925 7
2/100/0/5.7/1216 Campbell Colin H.; L.1 1939 4
2/100/0/5.7/1217 Car Stanisław (szef Kancelarii Naczelnika Państwa) 1921-1922 5
2/100/0/5.7/1218 Cartier de E. (Ambasador Belgii w Stanach Zjednoczonych); Załączniki: zaproszenie; L.2 1925 6
2/100/0/5.7/1219 Cartier de Marctienne (Ambasador Belgii w Wielkiej Brytanii); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1220 Carton de Wiart; L.2 1926 8
2/100/0/5.7/1221 Cattaneo Bartolomeo (archbishop of Palmyra, Apostolic Delegate to Australasia); L.1 1927 6
2/100/0/5.7/1222 Cecil Robert; Załączniki: a) list "The International Consultative Group for Disarmament"; b) "Six - Point Programme"; L.4 (odpowiedź - rękopis) 1933 13
2/100/0/5.7/1223 Cfasas D. M. (przedstawiciel Comité International de la Croix-Rouge); L.1 1939 4
2/100/0/5.7/1224 Chabrié R.; L.1 1926 7
2/100/0/5.7/1225 Chaciński Józef (prezes Sejmowego Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego); L.2 1923-1926 5
2/100/0/5.7/1226 Chantitch K. S.; L.1 1931 3
2/100/0/5.7/1227 Chapot Henri; L.1 1935 4
2/100/0/5.7/1228 Chapuisat Edouard; L.4 1920-1939 9
2/100/0/5.7/1229 Chauvet Louis (korespondent "Figaro"); L.1 4
2/100/0/5.7/1230 Chavichvity Khariton (délégue du Gouvernement National de Géorgie); L.1 1929 3
2/100/0/5.7/1231 Cherep-Spiridovich (Major General chairman for America of "The Universal Anti-bolshevist League"); Załączniki: prospekt książki Cherep - Spiridorich'a pt. "The Secret World Government" ("The unrevealed in History"); L.1 1925 9
2/100/0/5.7/1232 Chłapowski Alfred (ambasador RP we Francji) i Helena; Załączniki: a) list P. de Fouquieres; b) list Ph. Pétain'a do I. J. Paderewskiego; c) umowa A. Chłapowskiego; d) list A. Lebrun'a (kopia); L.51 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.36,58,83,114 1924-1940 127
2/100/0/5.7/1233 Chorel E. ... Gotag; L.1 1931 4
2/100/0/5.7/1234 Chowaniec Czesław (bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu); Załączniki: spis wysłanych książek z Biblioteki Polskiej PAU w Paryżu 1932 4
2/100/0/5.7/1235 Chymysz Jakub; Załączniki: a) "Powtórna śmierć dra Herzla lub... Fantazja" Jakuba Chymysza (broszurka); b) fotografia; L.1 1935 21
2/100/0/5.7/1236 Ciechanowska Maria; L.4 1921-1934 13
2/100/0/5.7/1237 Ciechanowski Jan (dyplomata); Załączniki: a) umowa J. Ciechanowskiego i odpowiedź prez. C. Codige'a; b) listy A. Chłapowskiego do J. Ciechanowskiego i I. J. Paderewskiego; list od "Instytut de France"; c) list W. M. Mc Larena do I. J. Paderewskiego; d) "The Blum Experiment A. Study in Socialist Stalemanship" by J. M. C.; L.45 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.72 1920-1938 115
2/100/0/5.7/1238 Cieński Tadeusz; L.2 1923-1924 7
2/100/0/5.7/1239 Cieplak Jan (arcybiskup wileński) 1925 4
2/100/0/5.7/1240 Clark Donald (secretary of "The First Methodist Church School"); L.1 1940 7
2/100/0/5.7/1241 Clauzel (ambassadeur de la Republique Française en Suisse); L.8 (odpowiedź - rękopis) 1934-1935 13
2/100/0/5.7/1242 Cogan Nicholas L.; L.1 1922 4
2/100/0/5.7/1243 Colban Erik; L.1 1937 6
2/100/0/5.7/1244 Colette Marc Eduard; L.2 1940 4
2/100/0/5.7/1245 Condon Robert E. (chairman of "Armistice Day Dinner"); L.4 1925 6
2/100/0/5.7/1246 Coolidge Calvin (prezydent Stanów Zjednoczonych AP); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do A. Blondel'a; L.1 (odpowiedź - rękopis) 1924-1926 8
2/100/0/5.7/1247 Courbould Mary Ostrehan; L.13 1932 4
2/100/0/5.7/1248 Couyreu Eugène; Załączniki: a) fotografia pomnika w Verey; b) tekst mowy wygłoszonej na cześć H. Sienkiewicza; Listy dotyczą uczczenia pamięci H. Sienkiewicza przez Szwajcarię; L.51 1924-1940 23
2/100/0/5.7/1249 Crafts Elisabeth; Załączniki: a) wyjątki z mów i pism T. Roosevelt'a z okresu 1917-1918, dotyczące Polski (maszynopis); b) "What shall we do with our Indians?" (druk); c) wycinki prasowe; L.1 1926-1940 140
2/100/0/5.7/1250 Crohn R. (reporter "The New York Times'a"); L.1 1940 5
2/100/0/5.7/1251 Crosat Maurice (administrateur du College de France); L.1 1929 4
2/100/0/5.7/1252 Crosby Thomas N.; L.1 1939 3
2/100/0/5.7/1253 Cudahy John (american ambassador to Poland); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1934 7
2/100/0/5.7/1254 Cunliffe-Owen Frederick (vicepresident of "The Pilgrims of the United States); L.1 1925 4
2/100/0/5.7/1255 Curie-Skłodowska Maria, Curie Ewa; L.1 1921 12
2/100/0/5.7/1256 Czaplicki Jerzy; L.2 (odpowiedź - rękopis J. Ołowskiego) 1939 5
2/100/0/5.7/1257 Czarkowski A. (ksiądz); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1936 5
2/100/0/5.7/1258 Czartoryski Witold (senator); Załączniki: wizytówka K. Dzieduszyckiego; L.2 1923 9
2/100/0/5.7/1259 Czerwiński Jerzy; L.1 1935 4
2/100/0/5.7/1260 Czerwiński Paweł; Załączniki: "Do Polaków - Wygnańców z Podola, Wołynia i Kijowszczyzny...", odezwa; L.1 1925 6
2/100/0/5.7/1261 Czosnowski Adam; L.1 1937 4
2/100/0/5.7/1262 Czyrek Jan Kanty (dr., Sędzia w Drohobyczu); Załączniki: recenzje o książce do J. K. Czyrka pt. "Budowa nowych dróg w Polsce"; L.1 1938 13
2/100/0/5.7/1263 Czyszewski Kazimierz (poseł); L.1 1929 5
2/100/0/5.7/1264 Daladier Edouard 1939 3
2/100/0/5.7/1265 Dalrymple Jean; L.1 1940 8
2/100/0/5.7/1266 Danek Wincenty (kapelan kolonii w Budapeszcie); Załączniki: a) list do American Red Cross; b) petycja do Rządu ZSRR (j. ang.); c) lista osób, które ją podpisały; L.1 1940 8
2/100/0/5.7/1267 Danysz S.; L.1 1937 4
2/100/0/5.7/1268 Dargonge M.; L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1269 Davis D. A. (administrative secretary of the National Council of the YMCA of the USA); Dotyczy Polskiej YMCA; L.2 1925 6
2/100/0/5.7/1270 Davis Norman H. (president "Woodrow Wilson Foundation") i Maelie Paschall; Załączniki: zaproszenie; L.8 (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 15
2/100/0/5.7/1271 Dąbrowski Stefan (dr med., poseł); L.2 1921-1935 13
2/100/0/5.7/1272 Dąbrowski Tadeusz; L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1273 Delabays Joseph (ksiądz); Załączniki: a) pismo l'abbe SOC. dr Gregoire Poeck'a (kopia); b) wycinki prasowe z artykułami autora listu; c) maszynopis strony tytułowej i spisu treści książki Josepha Delabays pt. "La via tragique d'un monarque" (2 egz.); L.1 1939 12
2/100/0/5.7/1274 Delagneau Frédéric; L.1 1931 6
2/100/0/5.7/1275 Dembiński Bronisław (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1925-1935 27
2/100/0/5.7/1276 Dembowski Ignacy; L.1 1936 6
2/100/0/5.7/1277 Dewey Charles; Dotyczy Polish Ambulance Association; L.2 1939-1940 5
2/100/0/5.7/1278 Dębicki Zdzisław (prezes Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich); L.3 1924 6
2/100/0/5.7/1279 Dixon Frederick; L.1 1922 3
2/100/0/5.7/1280 Dmowski Roman; Załączniki: edpos listu pt. "Odpowiedź Dmowskiego"; L.1 1922 3
2/100/0/5.7/1281 Dobrzycki Stanisław (rektor Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: a) list I. J. Paderewskiego do C. Ratajewskiego; b) odpis listu; L.12 (odpowiedzi - rękopisy) 1924-1925 34
2/100/0/5.7/1282 Dobrzyński Wł. 1931-1939 8
2/100/0/5.7/1283 Dodds Chamberlin; L.1 1922 3
2/100/0/5.7/1284 Doerman Antoni (członek Delegacji do Ligi Narodów; ekspert do spraw ekonom.); L.1 1922 6
2/100/0/5.7/1285 Dorra - De Leon Claire; Załączniki: kopia artykułu "The Morning Mercury" (New Bedford) z dn. 9 IX 1914 r. o planie C. Dorva de Leon w sprawie utrzymania pokoju (druk 3 egz.); L.1 1925 6
2/100/0/5.7/1286 Dowmontowa F. (opiekunka ochronki we Włocławku); L.1 1932 4
2/100/0/5.7/1287 Downes Edwin Olin (krytyk muzyczny); L.1 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1938 23
2/100/0/5.7/1288 Drake E. Millington (dyplomata Brytyjski); L.1 1925 5
2/100/0/5.7/1289 Drewnowski Kazimierz (profesor Politechniki Warszawskiej); L.6 1932-1939 10
2/100/0/5.7/1290 Drohojowski Jan; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1937-1939 17
2/100/0/5.7/1291 Drzewiecki Piotr; Załączniki: a) broszury: "Przedłużanie życia", "Podstawy prosperacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej", "Pouczające wzory"; b) "Wyciąg z Protokółu"; L.8 1922-1936 0
2/100/0/5.7/1292 Dubanowicz Edward (przewodniczący sejmowego klubu chrześcijańsko-narodowego); L.8 1920-1938 22
2/100/0/5.7/1293 Duda Dziewierz Kazimierz; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1934 6
2/100/0/5.7/1294 Duffy Day; L.1 1924 5
2/100/0/5.7/1295 Dunin Stefan (b. redaktor "Rzeczpospolitej"); L.1 1926 4
2/100/0/5.7/1296 Duras Franciszek; L.2 1938 8
2/100/0/5.7/1297 Duras Victor Hugo (counsellor of the Supreme Court of the United States); L.1 1939 3
2/100/0/5.7/1298 Dzieduszycki A; Załączniki: a) list "Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego; b) list do prezesa "Compania Petrolere Peruane" (odpis); c) "Rapport Geologigue..." d) "Precios Fijados..."; L.11 1928 30
2/100/0/5.7/1299 Dzieduszycki Tadeusz; L.1 1933 7
2/100/0/5.7/1300 Dziewoński Tomasz; L.1 1936 7
2/100/0/5.7/1301 Dziurzyński M. (ksiądz, wydawca "Krakusa"); L.2 1926 3
2/100/0/5.7/1302 Dżula Walentyn (członek Stronn. Ludowego); L.1 1937 5
2/100/0/5.7/1304 Eberhardt J. (b. kierownik Ministerstwa Komunikacji); L.1 1927 4
2/100/0/5.7/1305 Ejsmona Julian; L.1 1927 5
2/100/0/5.7/1306 Eckstein-Nicodet P.; L.1 1939 5
2/100/0/5.7/1307 Enge Dorothy; L.1 1939 5
2/100/0/5.7/1308 Epstein Beniamin (publicysta); L.1 1939 6
2/100/0/5.7/1309 Fabre-Sulce Robert; L.1 1937 6
2/100/0/5.7/1310 Farinelli Arturo (historyk literatury); Załączniki: broszura pt. "Onoranze ad Arturo Farinelli"; L.7 (odpowiedź - rękopis) 1930-1937 42
2/100/0/5.7/1311 Fatersonowa Regina; Załączniki: a) kopia listu F. Młynarskiego do A. Fatersona i Ch. B. Law'a z dn. 9 XII 1925 r.; b) odpis listu J. Dangla do A. Fatersona i Ch. B. Law'a z dn. 15 VII 1926, dotyczy sprawy pożyczki stabilizacyjnej dla Polski w 1927 r.; L.3; (odpowiedź - maszynopis) 1938 12
2/100/0/5.7/1312 Fauntleroy Cedzic (płk lotnictwa Stanów Zjednoczonych, b. dowódca "Eskadry Kościuszkowskiej"); Załączniki: list J. E. Berger; L.7 (odpowiedź - maszynopis) 1921-1940 19
2/100/0/5.7/1313 Fergusson Charles (Governor General of New Zealand); Załączniki: zaproszenie; (odpowiedź - rękopis) 1927 6
2/100/0/5.7/1314 Filipowicz Tytus (ambasador RP w Stanach Zjednoczonych AP); (odpowiedzi) 1931-1932 6
2/100/0/5.7/1315 Fischerauer Friedrich (konsul generalny Austrii w Nowym Jorku); L.2 1935 4
2/100/0/5.7/1316 Flaumenhaft Emil (korespondent "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w Holandii); L.1 1929 4
2/100/0/5.7/1317 Foch Ferdinand; Załączniki: a) "A la pieuse mémoire du Marechal Foch..." (druk); b) zaproszenie; L.1 1929 10
2/100/0/5.7/1318 Ford Sherman Trace; Załączniki: a) Continental Wars-Cure "Hot Spots" by T. S. Ford; b) fotografia; L.1 1939 9
2/100/0/5.7/1319 Forde Frank; L.1 1939 3
2/100/0/5.7/1320 Frankowski Feliks (pracownik Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej); Załączniki: list kard. Pizzardo do I. J. Paderewskiego z 13 I 1925 r.; L.4 1925-1929 7
2/100/0/5.7/1321 Freytag Lucjan; Załączniki: "Prawo życia"; r. III, nr 1-2; IV 1932; L.1 1931-1932 51
2/100/0/5.7/1322 Gaiffier de (ambasador Belgii we Francji); L.1 1924 5
2/100/0/5.7/1323 Gall Stanisław (arcybiskup warszawski); L.4 (odpowiedzi) 1934-1939 9
2/100/0/5.7/1324 Garfield W. A. (członek Institute of Politics, Williamstown); L.3 1926-1933 5
2/100/0/5.7/1325 Gasparri C. (kardynał, Secretaire d'Etat); Załączniki: a) list kard. G. Pizzardo do I. J. Paderewskiego; b) kopie telegramu C. Gaspari; L.5 (odpowiedź - rękopis) 1922-1929 17
2/100/0/5.7/1326 Gawroński Wacław (konsul generalny RP w Nowym Jorku) 1939 3
2/100/0/5.7/1327 Gerville-Réache (żona redaktora "Matin"); L.1 1928 7
2/100/0/5.7/1328 Geyer M. (dr); L.1 1940 5
2/100/0/5.7/1329 Gharghero Florence; L.1 1928 5
2/100/0/5.7/1330 Gibbs Milo Sargent; L.1 1940 3
2/100/0/5.7/1331 Gibson Hugh Simons (dyplomata); Załączniki: a) telegramy i listy Mary i Michel'a Francis'a Gibsona do I. J. Paderewskich; b) list H. S. Gibson'a do Johna N.; c) list Michel'a Francis'a Gibson'a (syn H. S. Gibsona) do I. J. Paderewskiego; d) telegram H. S. Gibson'a do płk. Donovana z dn. 24 V 1940 r. pt. "Food for Poland"; L.26 (odpowiedzi - maszynopisy) 1922-1940 47
2/100/0/5.7/1332 Giron H. C.; L.1 1939 6
2/100/0/5.7/1333 Giron Simone; Załączniki: a) fotografia; b) odpis listu z dn. 9 VII 1939 r. wykonany w AAN; L.42 1934-1939 105
2/100/0/5.7/1334 Glaser Stefan (prof., dr); L.2 1938 5
2/100/0/5.7/1335 Glazer Michał; Załączniki: memoriały M. Glazera: a) "Zagadnienie żydowskie a interes Wielkiej Brytanii"; b) "Projekt finansowania emigracji żydowskiej z Polski"; c) "Analiza projektu o sfinansowaniu emigracji żydowskiej z Polski"- oraz uwagi wnioski: oraz "Opinia radcy ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" (maszynopisy); L.1 1938 79
2/100/0/5.7/1336 Gliwic Hipolit 1925 4
2/100/0/5.7/1337 Głąbiński Stanisław; L.10 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy); Telegram z dn. 31 VII 1926 r. podpisany przez M. Seydę i J. Załuskę 1921-1929 20
2/100/0/5.7/1338 Goldman Frank S.; Załączniki: a) "International Merchandise Mart"; b) "This day... A modest tribute to the Kellogg-Briand Peace Pact"; c) "Paris International Sportsmen's Club"; d) "L'Amitié Française", 23 année, no 76, 13 X 1929; e) "Paris-Presse", 1 année, no 270, 13 X 1929; L.1 1929 16
2/100/0/5.7/1339 Groński Kazimierz; L.1 1923 3
2/100/0/5.7/1340 Gorczyński Witold (płk rez.); L.1 1928 3
2/100/0/5.7/1341 Gordon Amy R.; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) "Concerning Paderewski" by Lawrence Gilman - kopia artykułu zamieszczonego w "New York Herold Tribune"; L.1 1940 13
2/100/0/5.7/1342 Goyan George (członek Akademii Francuskiej); L.1 1933 3
Wyświetlanie 1 do 200 z 677 wpisów.