Zbiory tematyczne

Sygnatura
53/881/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 83 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/2.1/54 Partie polityczne i stosunek Polaków do zaborców. [Wycinki z pracy] 1913, 1916 0
53/881/0/2.1/55 Ciała prawodawcze [mowy posłów polskich w parlamencie pruskim. Wycinki z gazet.] 1893-1917 0
53/881/0/2.1/56 Wybory - organizacje wyborcze [wycinki prasowe] 1913-1918 124
53/881/0/2.1/57 [Wybory do parlamentu pruskiego. Wycinki prasowe] 1914 50
53/881/0/2.1/58 Procesy polityczne, konfiskaty majątków. [Wycinki prasowe.] 1914 21
53/881/0/2.1/59 Prawa i instytucje antypolskie. [Wycinki z gazet.] 1914-1917 143
53/881/0/2.1/60 Życie polityczne- [wycinki prasowe.] 1918 45
53/881/0/2.1/61 Wnioski petentów pisma w Biurze Rady i kierowane do władz państwowych. 1917-1918 37
53/881/0/2.2/62 Wywłaszczanie, ustawa parcelacyjna [wycinki prasowe] 1913-1918 156
53/881/0/2.2/63 Objawy dobrowolnej germanizacji. [Wycinki prasowe] 1913-1918 61
53/881/0/2.2/64 Wykaz [lista] nazwisk sprzedawców ziemi Niemcom. b.d. 363
53/881/0/2.2/65 Korespondencja w sprawie kupna i sprzedaży ziemi Niemcom i od Niemców [między innymi w powiecie złotowskim] 1916-1920 73
53/881/0/2.2/66 Zapotrzebowanie siły roboczej przez właścicieli ziemskich. 1915-1919 71
53/881/0/2.3/67 Rejestr towarzystw polskich w Berlinie. b.d. 40
53/881/0/2.3/68 Adresy Kółek Rolniczych w Prusach Zachodnich i w Prowincji Poznańskiej oraz adresy organizacji studenckich zagranicą. b.d. 477
53/881/0/2.3/69 Wykazy [lista] różnych stowarzyszeń działających w zaborze pruskim 1914 97
53/881/0/2.3/70 Wyroki sądowe w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. [Wycinki prasowe.] 1913-1914 67
53/881/0/2.3/71 Ruch społeczno-zarobkowy, różne organizacje i stowarzyszenia. [Wycinki prasowe.] 1913-1918 114
53/881/0/2.3/72 Subwencje Rady dla stowarzyszeń, organizacji i redakcji gazet polskich 1916-1917 63
53/881/0/2.3/73 Sprawozdanie z działalności "Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych, Oświatowych na Rzeszę Niemiecką z siedzibą w Poznaniu" wraz z wykazem tych Towarzystw oraz korespondencja różna. I-VIII 1914 37
Wyświetlanie 1 do 20 z 83 wpisów.