Sprawy parcelacyjne - powiat bydgoski

Sygnatura
53/296/0/5.9
Daty skrajne
1905 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
9562
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 60 z 82 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.9/2017 Sprawy wyłączeń z artykułu 4 i 5 powiatu bydgoskiego Sprawy ogólne b.d. 119
53/296/0/5.9/2018 Przymusowa administracja spółdzielni,,Siedlungs und Kleineaugenossenschaft Bydgoszcz 1920-1934 100
53/296/0/5.9/2019 Przymusowe przetargi nieruchomości powiatu bydgoskiego 1935-1938 951
53/296/0/5.9/2020 Operat szacunkowy majątku Buszkowo powiat bydgoski 1929-1937 14
53/296/0/5.9/2021 Prawo przedkupu do majętności Czarnówka powiat bydgoski 1926-1935 394
53/296/0/5.9/2022 Operat szacunkowy Dąbrowa Mała powiat bydgoski 1937 14
53/296/0/5.9/2023 Parcelacja majątku Dąbrówka Nowa powiat bydgoski 1925-1935 416
53/296/0/5.9/2024 Dąbrówka Nowa powiat bydgoski /parcelacja/ 1927-1934 272
53/296/0/5.9/2025 Operat szacunkowy Dąbrówka Nowa powiat bydgoski 1930-1933 132
53/296/0/5.9/2026 Ostateczny rejestr pomiarowy Dąbrówki Nowej powiat bydgoski 1929-1933 130
53/296/0/5.9/2027 Dzierżawy parcel majątku Nowa Dąbrówka 1927-1934 360
53/296/0/5.9/2028 Przewłaszczenie majątku Dąbrówka Nowa powiatu bydgoski 1930-1938 325
53/296/0/5.9/2029 /Dąbrówka Nowa powiat bydgoski sprawy katastralne/ 1938 99
53/296/0/5.9/2030 Majętność Dąbrówka Nowa ciężary na rzecz parafii rzymsko-katolickiej 1931-1935 25
53/296/0/5.9/2031 Rejestr wyłączeń z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej majątku Gędecz i Strzelce Górne powiatu bydgoskiego 1938 31
53/296/0/5.9/2032 Sprawy wyłączeń z artykułu 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej majątku Glinki powiatu bydgoskiego 1937-1938 22
53/296/0/5.9/2033 Rejestr wyłączeń z artykułu 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej folwarku Glinki powiatu bydgoskiego 1938 35
53/296/0/5.9/2034 Rejestr wyłączeń z artykułu 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej folwarku Glinki powiatu bydgoskiego 1938 27
53/296/0/5.9/2035 Rejestr wyłączeń z artykułu 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej powiatu bydgoskiego 1938 32
53/296/0/5.9/2036 Oszacowanie majątku Gościeradz powiatu bydgoskiego 1928-1938 68
53/296/0/5.9/2037 Huta - powiat bydgoski parcelacja majątku 1929-1937 71
53/296/0/5.9/2038 Operat szacunkowy Huta powiat bydgoski 1924-1936 412
53/296/0/5.9/2039 Huta - powiat bydgoski /m.in. wyszacowanie gorzelni/ 1926-1937 372
53/296/0/5.9/2040 Dzierżawa parcel i majętności Huta powiat bydgoski 1925-1936 352
53/296/0/5.9/2041 Skarb Państwa contra Bartz z Huty powiatu bydgoskiego o oddanie nieruchomości 1925-1937 458
53/296/0/5.9/2042 Operat szacunkowy Jagodowo powiatu bydgoskiego 1930 37
53/296/0/5.9/2043 Ostateczny rejestr pomiarowy obrębu Jastrzębie powiat bydgoski 1937 37
53/296/0/5.9/2044 Ostateczny rejestr pomiarowy obrębu Jastrzębie powiat bydgoski 1937 37
53/296/0/5.9/2045 Parcelacja prywatna majętności Karolewo powiat bydgoski 1931-1937 33
53/296/0/5.9/2046 Administracja przejściowa majętności Kotomierz i Trzebień powiatu bydgoskiego 1937-1938 128
53/296/0/5.9/2047 Operat wyłączeń z art.. 4 i 5 majątków Kotomierz i Trzebień powiatu bydgoskiego 1936 37
53/296/0/5.9/2048 Operat wyłączeń z art.. 4 i 5 majątków Kotomierz i Trzebień powiatu bydgoskiego 1938 30
53/296/0/5.9/2049 Rejestr upraw i zasiewów dokonanych w jesieni 1935 r. w majątku Kotomierz powiatu bydgoskiego 1935 35
53/296/0/5.9/2050 Operat szacunkowy parcelacyjny majątku Kotomierz powiatu bydgoskiego 1937 19
53/296/0/5.9/2051 Rejestr klasyfikacyjno-szacunkowy części majątku Kotomierz-Trzebień powiatu bydgoskiego 1936 26
53/296/0/5.9/2052 Rejestr pomiarowy majątków Kotomierz-Trzebień powiatu bydgoskiego 1936 50
53/296/0/5.9/2053 Rejestr pomiarowy majątków Kotomierz-Trzebień powiatu bydgoskiego 1936-1938 24
53/296/0/5.9/2054 Mapa poglądowa gruntów objętych przymusowym wykupem z majątku Kotomierz-Trzebień powiatu bydgoskiego 1936 10
53/296/0/5.9/2055 /Mapy majętności Kotomierz powiatu bydgoskiego/ 1935 12
53/296/0/5.9/2056 Majątek Miedzyń powiatu bydgoskiego parcelacja oddłużeniowa 1934-1936 13
53/296/0/5.9/2057 Ostateczny rejestr pomiarowy gromady Mirowice powiatu bydgoskiego 1937 56
53/296/0/5.9/2058 Ostateczny rejestr pomiarowy gromady Mochle powiatu bydgoskiego 1937 22
53/296/0/5.9/2059 Przewłaszczenie Mochle majątek Piotrówko powiatu bydgoski /ostateczny rejestr pomiarowy/ 1936-1938 22
53/296/0/5.9/2060 /Sprawa przewłaszczenia nieruchomości w Nowejwsi Wielkiej powiatu bydgoskiego na rzecz Niemca/ 1933-1938 42
53/296/0/5.9/2061 Majętność Pauliny powiatu bydgoskiego przymusowy wykup 1937-1938 87
53/296/0/5.9/2062 Parcelacja prywatna części majątku Pauliny powiatu bydgoskiego 1938 14
53/296/0/5.9/2063 Rejestr pomiarowy wyłączeń z art. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej majątku Pauliny powiatu bydgoskiego 1937-1938 17
53/296/0/5.9/2064 Tymczasowy rejestr parcelacyjno-pomiarowy obrębu Pauliny powiatu bydgoskiego 1936-1938 20
53/296/0/5.9/2065 Przejęcie majątku Piotrówko powiatu bydgoskiego 1927-1938 92
53/296/0/5.9/2066 Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny majątku Piotrówko powiatu bydgoskiego /tymczasowy/ 1936 34
53/296/0/5.9/2067 Operat szacunkowy Piotrówko powiatu bydgoskiego 1937-1938 40
53/296/0/5.9/2068 Akta bonitacyjne majątku Piotrówko powiatu bydgoskiego 1936 30
53/296/0/5.9/2069 Operat szacunkowy Piotrówko powiatu bydgoskiego 1929-1936 17
53/296/0/5.9/2070 Parcelacja prywatna majętności Potulice powiatu bydgoskiego 1925-1936 106
53/296/0/5.9/2071 Majętności Potulice powiatu bydgoskiego przymusowy wykup 1929-1935 295
53/296/0/5.9/2072 Majętności Potulice powiatu bydgoskiego przymusowy przetarg 1935-1936 29
53/296/0/5.9/2073 Majętności Pyszczyn powiatu bydgoskiego przymusowy wykup 1934-1936 201
53/296/0/5.9/2074 Majętności Pyszczyn powiatu bydgoskiego parcelacja rządowa 1934-1938 260
53/296/0/5.9/2075 Majętności Pyszczyn powiatu bydgoskiego wydzielenie zastrzeżonych parcel 1935-1936 41
53/296/0/5.9/2076 Szacunek nieruchomości Pyszczyn powiatu bydgoskiego 1934-1936 84
Wyświetlanie 1 do 60 z 82 wpisów.