Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - sprawy ogólne

Sygnatura
53/296/0/5.39
Daty skrajne
1897 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
5287
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 40 z 48 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.39/3124 Ogólniki i zarządzenia ogólne 1897-1930 99
53/296/0/5.39/3125 /Ogólniki i zarządzenia/ 1927-1939 481
53/296/0/5.39/3126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie ochrony lasów prywatnych, gminnych etc. - 1931 1931 95
53/296/0/5.39/3127 Pisma okólne wojewody poznańskiego za rok 1937 1937 93
53/296/0/5.39/3128 Nadzór nad powiatowymi organami ochrony lasów 1935 138
53/296/0/5.39/3129 Nadzór nad powiatowymi organami ochrony lasów 1936 152
53/296/0/5.39/3130 Nadzór nad powiatowymi organami ochrony lasów 1937 75
53/296/0/5.39/3131 Nadzór nad powiatowymi organami ochrony lasów 1939 38
53/296/0/5.39/3132 Komisarze ochrony lasów 1932 49
53/296/0/5.39/3133 Sprawy komisarzy ochrony lasów 1933 53
53/296/0/5.39/3134 Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za 1930 1931 280
53/296/0/5.39/3135 Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za rok 1931 1931 312
53/296/0/5.39/3136 /Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za rok 1932/ 1932 168
53/296/0/5.39/3137 Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za rok 1932 1933 142
53/296/0/5.39/3138 Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za rok 1934 1935 120
53/296/0/5.39/3139 Sprawozdanie z działalności organów ochrony lasów za rok 1934 1935 208
53/296/0/5.39/3140 Sprawozdanie roczne za 1935 rok /komisarzy ochrony lasów/ 1936 118
53/296/0/5.39/3141 Sprawozdanie roczne z powiatów za 1935 rok 1936 153
53/296/0/5.39/3142 /Spisy właścicieli lasów i sprawozdania z działalności organów ochrony lasów/ 1931 89
53/296/0/5.39/3143 Tablice statystyczne /organów ochrony lasów// 1933 r. 1933-1934 175
53/296/0/5.39/3144 /Lasy prywatne/ Spis według powiatów 1926 383
53/296/0/5.39/3145 Spis lasów prywatnych według powiatów 1938 21
53/296/0/5.39/3146 Zalesienie ziem pustych 1923 16
53/296/0/5.39/3147 Subwencje na zalesienie nieużytków /generalia/ 1926-1931 255
53/296/0/5.39/3148 Zalesienie nieużytków /sprawy ogólne/ 1932 76
53/296/0/5.39/3149 Zalesienie nieużytków /wykaz/ 1938 32
53/296/0/5.39/3150 Zalesienie nieużytków 1938 198
53/296/0/5.39/3151 /Zalesienie nieużytków/ 1938 148
53/296/0/5.39/3152 /Zalesienie gruntów ornych/ 1938-1939 58
53/296/0/5.39/3153 Parcelacja 32,19 ha gruntów leśnych bez zmiany rodzaju użytkowania w lasach 1929-1939 61
53/296/0/5.39/3154 /Różne sprawy leśne, protokóły badania gospodarki leśnej/ 1928-1932 73
53/296/0/5.39/3155 /Nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności państwa/ 1927-1928 177
53/296/0/5.39/3156 /Nadzór nad gospodarką leśną sprawy ogólne/ 1931-1935 120
53/296/0/5.39/3157 /Nadzór nad gospodarką leśną/ 1933-1934 159
53/296/0/5.39/3158 Kom. Ochrony Lasów /Nadzór nad gospodarką leśną sprawy ogólne/ 1935 130
53/296/0/5.39/3159 Zagospodarowanie i ochrona lasów nie stanowiących własności państwa /spisy spraw/ 1932 75
53/296/0/5.39/3160 Zagospodarowanie i ochrona lasów nie stanowiących własności państwa /spisy spraw- grupa I materie 1-21/ 1933 60
53/296/0/5.39/3161 Sprawy organizacji nadzoru nad lasami nie stanowiących własności państwa /spisy spraw/ 1934 14
53/296/0/5.39/3162 Sprawy organizacji nadzoru nad lasami nie stanowiących własności państwa /spisy spraw/ 1935 14
53/296/0/5.39/3163 Sprawy organizacji nadzoru nad lasami nie stanowiących własności państwa /spisy spraw/ 1937 11
Wyświetlanie 1 do 40 z 48 wpisów.