Komisje

Sygnatura
45/230/0/2
Daty skrajne
1955 - 1972
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/230/0/2/17 [Komisja Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - regulamin pracy, protokoły przeprowadzonych kontroli] 1955-1957 0
45/230/0/2/18 [Komisja Finansowo - Budżetowa - plan pracy, koreferaty, protokoły przeprowadzonych kontroli] 1955-1957 0
45/230/0/2/19 [Komisja Finansowo - Budżetowa - regulamin pracy, protokół posiedzenia, koreferaty] 1969-1972 0
45/230/0/2/20 [Komisja Gospodarki Drogowej - protokoły, sprawozdanie z działalności] 1956-1957 0
45/230/0/2/21 [Komisja Mandatowa - składy osobowe prezydium Rady i komisji, informacje z pracy radnych i inne] 1968-1972 0
45/230/0/2/22 [Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego regulamin pracy, protokoły posiedzeń, sprawozdania i inne] 1965-1972 0
45/230/0/2/23 [Komisja Oświaty i Kultury - plan pracy, protokół posiedzenia, sprawozdanie z działalności] 1956-1957 0
45/230/0/2/24 [Komisja Oświaty i Kultury - regulamin pracy, plany pracy, protokoły posiedzeń, sprawozdania i inne] 1969-1972 0
45/230/0/2/25 [Komisja Rolna - protokoły szacunku nieruchomości, szkód, sprawozdania z działalności] 1955-1957 0
45/230/0/2/26 [Komisja Urządzeń i Osiedli - plan pracy, protokoły posiedzeń, przeprowadzonych kontroli i inne] 1956-1957 0
45/230/0/2/27 [Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej - plany pracy, protokoły przeprowadzonych kontroli sanitarno-porządkowych, sprawozdania z działalności] 1956-1957 0
45/230/0/2/28 [Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej - regulamin pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli] 1969-1972 0