Sejm i Rada Ministrów [sygn. 794-806]

Sygnatura
2/100/0/4.16
Daty skrajne
1919 - 1920
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.16/794 Projekt przemówienia Naczelnika Państwa na otwarcie Sejmu Ustawodawczego I 1919 0
2/100/0/4.16/795 Sejm nr 2. Przemówienie I. J. Paderewskiego, stenogramy; 103-go posiedzenia Sejmu, przemówień posłów, porządki dzienne obrad, uchwały, projekty ustaw 1919 0
2/100/0/4.16/796 Sejm; stenogramy, projekty ustaw, interpelacje, wykazy komisji sejmowych, apele, wyrazy hołdu dla Sejmu; "Kurier Warszawski", 21.II.1919 r. nr 52 I-X 1919 0
2/100/0/4.16/797 Projekty konstytucji, deklaracji konstytucyjnej, korespondencja V 1919 0
2/100/0/4.16/798 Exposé I. J. Paderewskiego (bruliony) oraz wyciąg ze sprawozdania z 3-go posiedzenia Sejmu Ustawodawczego II 1919 0
2/100/0/4.16/799 Przemówienia I. J. Paderewskiego na posiedzeniu Sejmu i w Konwencie Seniorów, odpowiedź na interpelację (rękopis, stenogramy) dotyczącą sprawy granic Polski na Konferencji Pokojowej III-V 1919 0
2/100/0/4.16/800 Przemówienia I. J. Paderewskiego w Sejmie (bruliony), dotyczące Konferencji Pokojowej, spraw zagranicznych i wewnętrznej sytuacji politycznej VII-XI 1919 0
2/100/0/4.16/801 Porządki dzienne posiedzeń Rady Ministrów I-XI 1919 0
2/100/0/4.16/802 Programy działalności ministrów skarbu; materiały w sprawach pożyczek państwowych III 1919-IV 1920 0
2/100/0/4.16/803 Ministerstwo Pracy, Zdrowia, Robót Publicznych, Komunikacji, Sprawiedliwości - sprawy organizacyjno-administracyjne. Korespondencja, sprawozdanie, wycinek prasowy IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.16/804 Wnioski do Prezydium Rady Ministrów - Min. Robót Publ., Min. Sprawiedliwości, Min. Spr. Wojsk., Min. Spr. Wewn. 1919 0
2/100/0/4.16/805 Przesilenie gabinetowe. Dymisja rządu I. J. Paderewskiego Propozycje utworzenia nowego gabinetu. Rezolucje organizacji i wieców. Korespondencja; "Placówka", 6 XII 1919 V-XII 1919 0
2/100/0/4.16/806 Zarzuty w stosunku do działalności I. J. Paderewskiego, jako Prezydenta Ministrów - List J. Moraczewskiego, bruliony pism i wypowiedzi I. J. Paderewskiego XII 1919-VII 1920 0