Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: organizacji, instytucji i wydawnictw polskich [sygn. 4284-4299]

Sygnatura
2/100/0/14.9
Daty skrajne
1927 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
161
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.9/4284 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Oddział przy Kościele im. Dzieciątka Jezus (Warszawa); L.1 1936 5
2/100/0/14.9/4285 Komitet Główny Budowy Pomników pod Grochowem, Ostrołęką i na Woli; L.4 1936 12
2/100/0/14.9/4286 Komitet Obchodu 105-tej Rocznicy Walk pod Grochowem 1936 6
2/100/0/14.9/4287 Korporacje Akademickie; L.6 1934-1935 13
2/100/0/14.9/4288 Liga Morska I Kolonialna, Oddział im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie; Załączniki: a) deklaracja członkowska; b) przekaz pocztowy; L.1 1935 5
2/100/0/14.9/4289 Narodowy Związek Instruktorów Społecznych Rzeczypospolitej Polskiej; Załączniki: adresy do Ignacego Paderewskiego z wezwaniami powrotu do życia politycznego w Polsce (Adresy były zebrane za pośrednictwem Narodowego Związku Instruktorów Społecznych R.P.); L.1 1927 32
2/100/0/14.9/4290 "Niebieski Ptak" (Ilustrowany tygodnik literacki); Załączniki: list do I. Paderewskiego (oryginał i kopia); L.1 1936 5
2/100/0/14.9/4291 Polski Komitet Pomocy Oficerom Wojny (Bemo) 1939 6
2/100/0/14.9/4292 Polski Komitet Powszechnego Kongresu Autorek w Chicago; L.1 1933-1934 4
2/100/0/14.9/4293 Rada Naczelna Pomocy Młodzieży Akademickiej; L.1 1931 4
2/100/0/14.9/4294 Seminarium Zagraniczne (Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźstwa); L.1 1939 3
2/100/0/14.9/4295 Sokół, Związek Towarzystw Gimnastycznych w Polsce; Przewodnictwo Dzielnicy Wielkopolskiej; Załączniki: list do I. J. Paderewskiego (odpis); L.1 1934 4
2/100/0/14.9/4296 Straż Mogił Polskich Bohaterów (Lwów); L.2 1931 6
2/100/0/14.9/4297 Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi Zagranicą im. Adama Mickiewicza; L.1 1934 3
2/100/0/14.9/4298 Towarzystwo Pomocy Studentom Polakom Politechniki Gdańskiej; Załączniki: 2 listy Towarzystwa do I. J. Paderewskiego (odpis i oryginał); L.1 1931-1933 7
2/100/0/14.9/4299 Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu; Załączniki: a) listy Towarzystwa do I. J. Paderewskiego; b) list C. Ratajskiego do towarzystwa z 17 I 1934 r.; c) Korespondencja Towarzystwa z W. Bilażewskim (odpisy); d) Korespondencja W. Bilażewskiego do S. Strakacza; e) fotografie; L.14 (odpowiedzi - rękopisy) 1934-1937 46