Program badań genealogicznych i zakres uprawnień badaczy

Sygnatura
53/801/0/3
Daty skrajne
1941 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
481
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/801/0/3/23 Berufssippenforscher [oraz sprawa badań genealogicznych przez amatorów dla osób trzecich] 1943-1944 15
53/801/0/3/24 Berufssippenforscher [nazwiska, adresy] 1941-1943 15
53/801/0/3/25 Arbeitsgemeinschaft für Sippenforschung und Sippenflege in Litzmannstadt [Łódź] 1944 17
53/801/0/3/26 Landeskundlicheforschung 1941-1943 94
53/801/0/3/27 Landeskundliche Forschungsstelle 1941-1943 34
53/801/0/3/28 [Źródła do badań genealogicznych, podział pracy w oddziale III Gausippenamt w Poznaniu] 1943 11
53/801/0/3/29 Karl Heinz Frie`Gade - Leipzig [Lipsk]. [Korespondencja w sprawie nielegalnego uprawiania badań genealogicznych i prowadzenia poszukiwań antykwarycznych przez Frie`Gade, kilkakrotnie już karanego więzieniem] 1943-1944 14
53/801/0/3/30 Volksbildungsstätte der Gauhaupstadt Posen [Poznań]. [Korespondencja w sprawie programu badań genealogicznych] 1941-1943 52
53/801/0/3/31 [Korespondencja w sprawach badań genealogicznych oraz kwerend w tej dziedzinie] 1941-1942 22
53/801/0/3/32 Berufssippenforscher Scharnik [Korespondencja w sprawie honorariów i zażaleń na Scharnika zatrudnionego w Poznaniu] 1941-1944 44
53/801/0/3/33 Berufssippenforscher Johannes Müller [Korespondencja w sprawie powierzenia mu funkcji komisarycznego pełnomocnika Gausippenamt na powiat koniński] 1941-1944 10
53/801/0/3/34 Artur Krüger, Ahnenforscher [zamieszkały w Łodzi] 1943-1944 23
53/801/0/3/35 Berufssippenforscher Oskar Hellmann, Glogau [Głogów] 1942-1944 32
53/801/0/3/36 Berufssippenforschervorschriften 1942 20
53/801/0/3/37 Berufssippenforscher Zulassungen 1941-1944 78