Księgi komunikujących i penitentów

Sygnatura
53/3368/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0