1880-1939
Zespół: Zbiór fotografii Lwowa i okolic
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1910-1939
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1973/10
Zespół: Archiwum Grażyny Rutowskiej
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1934/04
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1965
Zespół: Archiwum fotograficzne Lecha Zielaskowskiego
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1932
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1933/06/29
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1981-1981
Zespół: Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych po 1945 roku
Archiwum: Archiwum Państwowe w Radomiu
1941-1944

#Bogurski Cyryl  #Bogurski Jadwiga  #Kasprczak Zenon  #Kapusta Stanislawa  #Rohr Edmund  #Bogurski Bogumil  #Dobrowolski Wladislaus  #Kozlowska Janina  #Babel Ignatz  #Bogurski Sigismund  #Koslowska Bronislawa  #Bogurski Kristina  #Zakes Johann  #Dzieciolowski Tomas  #Kasprczyk Mieczyslaus  #Lahojczyk Stanislaus  #Witczak Johann  #Bogurski Dantua  #Kozlowska Bronislawa  #Bogurska Jadwiga  #Napierala Jadwiga  #Kozlowska Bernhard  #Kanikowski Franz  #Klopocka Sofie  #Kaczmarek Edmund  #Gebauer Wladyslaus  #Kordek Johann  #Karolak Ignatz  #Langwinska Leo  #Stachowski Hedwig  #Stachowiak Anton  #Judek Marian  #Lis Franz  #Mazurczak Agnieska  #Wojewoda Katharina  #Mankowski Josef  #Skrzypczak Friedrich  #Grzeskowiak Rozalja  #Szumann Johann  #Modra Weronika  #Grochowalski Tadeusz  #Kosmowski Leo  #Przybyl Adalbert  #Holysz Martin  #Malusi Franziska  #Jaskowiak Ludwig  #Spychaj Veronika  #Siwek Valentin  #Andrzejewski Adam  #Radzijewski Franz  #Gosciniak Wanda  #Szpotanski Franz  #Stachowiak Stephan  #Lobza Leo  #Kenziora Marie  #Ksiazyk Kasimir  #Kasprzyk Kasimir  #Kujawa Ignatz  #Zys Stanislawa  #Juja Franz  #Talarczyk Ignatz  #Wozniak Jakob  #Stasik Stanislaus  #Tomczak Michael  #Kijak Michael  #Kordyniak Johann  #Tylski Wladislaus  #Slosarz Agnes  #Orpel Marie  #Slominski Josef  #Seliger Johann  #Gorzelany Lorenz  #Zys Josef  #Luczak Martin  #Olejniczak Stanislawa  #Skubich Vikotria  #Stasik Andreas  #Jaskowiak Ignatz  #Luczak Jakob  #Leonarczyk Franz  #Krol Stanislaus  #Banach Adalbert  #Nasiadek Franz  #Pieczynski Julius  #Strugala Leo  #Grzegorczyk Stanislaus  #Raczak Ignatz  #Czyzewski Valentin  #Osuch Martin  #Koczorowski Anton  #Marciniak Czeslaus  #Kryska / Krzyska Agnes  #Dabrowski Stanislaus  #Maciejewski Cacilia  #Chmilewska Magda  #Strugarek Marie  #Przybylski Winzent  #Tuchocki Marie  #Handschuh Ceslaus  #John Bronislaus  #Stankowski Wladislawa  #Opat Josef  #Kedziora Johann  #Wyrwas Franz  #Gzil Jakob  #Blamka Theofil  #Kosciołkiewicz Johann  #Kostencki Valerian  #Kania Stanislaus  #Tryjanowski Thomas  #Heigelmann Kasimir  #Dostatni Michael  #Boinski Peter  #Szalata Michael  #Wachowiak Lorenz  #Szalata Josefa  #Hamburger Johannes  #Zerkowski Wladislawa  #Meisner Heinrich  #Zcerkowska Wladislawa  #Zerkowska Wladislawa  #Keuler Tobias  #Kraus Martin  #Pacholczyk Marie  #Paszak Stanislawa  #Hadyniak Ignatz  #Jasik Johann  #Pacholczyk Martin  #Posko Josef  #Drozdzynski Franz  #Lubinska Kasimira  #Skrzypczak Anna  #Troszczinski Franz  #Nowak Michael  #Magdziak Stanislaus  #Kontorczyk Sigismund  #Kaul Bruno  #Zgrabka Franz  #Rogasik geb. Skrzypczak Anna  #Wyczawski Johann  #Pacholczyk / Skrypczak Marie  #Chruzicka Johann  #Lopinska Magdalena  #Nowak Jakob  #Gawalek Josef  #Krause Franz  #Skrypczak Feliks  #Urbaniak Josef  #Nowak Andreas  #Skrzypczak Feliks  #Bartkowiak Ludwig  #Dymarek Johann  #Rybicki Thomas  #Roszyk Stanislaus  #Kaczmarek Antonie  #Piechowiak Celestin  #Tomaszewski Wladislaus  #Schwandt Franziska  #Grupa Franz  #Hildebrandt Stanislawa  #Gryczka Viktoria  #Chruscicki Helene  #Troszczynski Franz  #Wiczawski Johann  #Lubinski Kasimira  #Smiechowski Kasimir  #Kilan Stanislawa  #Lopinski Magdalene  #Jahus Franziska  #Drozdowski Vincent  #Bohne Bruno  #Torz Karl  #Florkowski Katarine  #Sulminski Josef  #Bruzdzinski Johann  #Florkowski Adam  #Botta Cacilie  #Bota Julianne  #Rosada Kristine  #Rosada Barbara  #Botta Juliane  #Rosada Anton  #Rosada Alexander  #Rosada Irene  #Botta Wladislaus  #Muller Czeslaw  #Langowski Helene  #Bluhm Heinrich  #Woroch Walenty  #Olijnyk Antin  #Olijnyk Emilie  #Miller Czeslaw  #Langowski Anton  #Muller Czeslaus  #Olijnyk Anton  #Olijnyk geb. Melnyk Josefa  #Muller Vikotira  #Miller Viktoria  #Olijnyk Josefa  #Miller Valentin  #Piotrowska Wladislawa  #Pawlack Tadeus  #Pawlak Felix  #Pawlak Georg  #Duszmal Kasimir  #Pawlack Helene  #Pawlack Wladislaw  #Duszmal Marie  #Pawlack Felix  #Pawlak Wlodzimiers  #Schnabowitz Emil  #Duszmal Kamicek  #Duczscnan  #Duszmal Kamizek  #Krysko Anna  #Pawlak Helene  #Pawlak Tadeusz  #Kreska Anna  #Pawlack Georg  #Pavlak Felix  #Hoffmann Rosa  #Niemczewski Marie  #Hendlinger Nikolaus  #Hoffmann Wladimir  #Heinrich Frederike  #Hoffmann Boguslaus  #Czwinska  #Kaspczak  #Niemczeski Johann  #Hoffmann Stanislaus  #Prusakiewicz Janusz  #Andrizewsky  #Bartkowski Bronislaus  #Hoffmann Rosemarie  #Prusakiewicz Wanda  #Niemczeski Maria  #Bartkowski Bronislawa  #Hoffmann Wanda  #Prusakiewicz Janucz  #Prusakiewicz Julius  #Heinrich Josef  #Popiela  #Hoffman Antonie  #Prusakiewicz Julian  #Czilewicz Boszyna  #Koralewski Sylvester  #Koralewski Stanislaus  #Olejniczak Martha  #Maczyjewski Edmund  #Gabrielewicz Jerzy  #Maczyjewski Wladisl.  #Gabrielewicz Marie  #Maciejewski Edmund  #Maczyjewski  #Maciejewski Marie  #Maczyjewski Maria  #Wojdowski  #Maciejewski Wladyslaus  #Grzeskowiak Maria  #Konieczny Stanislaus  #Konieczny Maria  #Konieczny Johann  #Konieczny Christine  #Konieczny Barbara  #Kieronczyk Pelagia  #Palm Frieda  #Skowronski Anton  #Palm Vivian Iris  #Wyszonicki Lui  #Jasdonczek Valerian  #Martszinski Zbigniew  #Wyszonicki Kasimira  #Franckowiak Martin  #Greszkowiak Maria  #Koralewski Stanisl.  #Jasdonczek Gabriele  #Wyszonicki Zbigniew  #Jasdonczek Stefan  #Wyszonicki Wanda  #Maltert  #Jasdonczek Anna  #Palm Gustav  #Jankowska Czeslawa  #Grześkowiak Martin  #Czilewicz Stefania  #Jazdomczyk Valerian  #Jazdomczyk Gabriela  #Jazdomczyk Anna  #Jazdomczyk Stefan  #Greszkowiak Martin  #Grzeszkowiak Martin  #Grzeszkowiak geb. Owczarczak  #Konopinski geb. Dobielski Veronika  #Wendziok Therese  #Konopinski Sofie  #Wendziok Miroslawa  #Konopinski Veronika  #Wachowiak Wanda  #Wendziok Irene  #Wachowiak geb. Mierzwiak Wanda  #Konopinski Valentin  #Wendziok Boleslaus  #Wendziok geb. Schmidt Irene  #Kaja Wladyslawa  #Konopinski Maria  #Wachowiak Felix  #Komoczinski Katharina  #Przybecki Marie  #Walkowiak Aniela  #Kram Theodosia  #Wenclawek Maria  #Banecki Helene  #Goral Beate  #Wistainsika Dehle  #Sawada Zofie  #Banecki Sofia  #Banecki Sigmund  #Banecki Peter  #Banecki Johann  #Kram Lucie  #Kram Kasimier  #Sawada Andrejas  #Walkowiak Anton  #Walkowiak Leon  #Stein Marie  #Sawada Kaschmiera  #Sawada Katharine  #Sawada Zofi  #Goral Kasimira  #Goral Hedwig  #Goral Peter  #Goral geb. Pietrzycki Hedwig  #Goral geb. Tysowska Beate  #Wenclawek geb. Jankowiak Maria  #Kram Kasimir  #Kram geb. Haufa Theodosia  #Walkowiak geb. Dudkowska Aniela  #Komoczinski geb. Skrzypczak Katharina  #Banecki geb. Slupinska Helene  #Przybecki Valerian  #Przybecki Stanislaus  #Przybecki Marian  #Przybecki Irene  #Przybecki geb. Rogoszelska Marie  #Szymanski Hedwig  #Fabisch Helene  #Wilga geb. Iwicki Helene  #Iwicki Stanislaus  #Szymanski Kasimir  #Szymanski Irena  #Wilga Dzislaus  #Kupczyk Veronika  #Milzarek Konrad  #Szymanski Kasimier  #Kupczyk Lech  #Paetz Rosalie  #Szymanski Boleslawa  #Szymanski Halina  #Szymanski geb. Jankowiak Irena  #Michalski geb. Paetz Kasimiera  #Michalski Stefan  #Kupczyk Czislaus  #Kupczyk Wanda  #Paetz Edmund  #Szepanski Apolonia  #Wilga Helene  #Szymanski Georg  #Iwicki Marie  #Szymanski geb. Markowska Hedwig  #Paetz geb. Zandecki Rosalie  #Kupczyk Martha  #Fabish geb. Sielinska Helene  #Szymanski Martin  #Twarowska Sofie  #Szepanski geb. Patyla Apolonia  #Kupczyk Karl  #Michalski Kasimiera  #Twarowski geb. Szczeszkowska Sofie  #Wilga Richard  #Szepanski Leo  #Michalski Miroslawa  #Jablecka Sophie  #Krzeszkiewicz Marie  #Zuromski Kasimier  #Klimczyk Irene  #Kotecki Maria  #Klimczyk Halina  #Kropaczewski geb. Zack Valentyne  #Kropaczewski Wladyslaus  #Wasowski Franciszka  #Kropaczewski Valentyne  #Klimczyk geb. Kmiziak Gertrud  #Klimczyk Gertrud  #Przymecki Czeslaus  #Bawinski Czeslawa  #Rybak Kazimier  #Rybak Halina  #Rybak Josef  #Rybak Leokadia  #Bawinski Stanislawa  #Bawinski Henrik  #Rybak Tadeus  #Rybak Stanislaus  #Bawinski Maria  #Rybak Wladislaus  #Sliszinska Marie  #Sawada Lorenz  #Sawada Urszula  #Sawada Katharina  #Sawada geb. Peatz Katharina  #Sawada Peter - Paul  #Sawada Anna  #Neumann Florentina  #Neumann Reimund  #Neumann Czeslaus  #Papiak Pelagia  #Fridrichowski Kasimira  #Papiak geb. Dragulska Pelagia  #Fridrichowski geb. Stiller Kasimira  #Wolniewicz Josef  #Fridrichowski Martin  #Neumann Zdzislaus  #Fridrichowski Irene  #Grzeskiewicz Kasimira  #Fridrichowski Barbara  #Neumann geb. Pawelczak Florentina  #Bronkowski Aleksander  #Wojniewicz Halina  #Wojniewicz Stefan  #Wojniewicz Stanislawa  #Wojniewicz geb. Skrzypczak Marie  #Wojniewicz Jedrzej  #Frąckowiak Johann  #Frąckowiak geb. Palacz Apolonia  #Frąckowiak Kasimir  #Frąckowiak Leokadia  #Frąckowiak Maria  #Wojciechowska geb. Ilski Aniela  #Socha geb. Kujawa Katarina  #Janicki geb. Napierala Anna  #Ratajczak geb. Stachowiak Stanislawa  #Tureck Pelagie  #Tureck Cacilie  #Deska geb. Janicki Maria  #Tureck Barbara  #Tureck geb. Paczkowska Rosalia  #Tureck Franz  #Skrzypczak Stefan  #Skrzypczak Johann  #Glodowski Wladislaus  #Glodowski Mieczislaus  #Glodowski Johan  #Korzeniowski Maria  #Korzeniowski Janusz  #Korzeniowski Danuta  #Ilski Josef  #Ilski Eugen  #Wojciechowska Edmund  #Kowalski geb. Gruczczynski Hedwig  #Kowalski Marian  #Adamski Alois  #Socha Leo  #Pawleczak geb. Paczkowski Marie  #Socha Franziska  #Janciki Janina  #Adamski Bozena  #Ilski Anton  #Ratajczak Sigesmund  #Socha Jakob  #Janicki Johann  #Janicki Anna  #Deska Maria  #Wojciechowska Aniela  #Frackowiak Marie  #Frackowiak Severin  #Frackowiak Apolonia  #Turek Barbara  #Turek Franz  #Wojkiewicz Marie  #Wojkiewicz Stefan  #Turek Pelagie  #Wojkiewicz Jerzej  #Wojkiewicz Halina  #Ratajczak Stanislawa  #Wojkiewicz Stanislaus  #Palacz Margarethe  #Turek Cacilie  #Frackowiak Kasimir  #Frackowiak Johann  #Kowalski Hedwig  #Frackowiak Leokadia  #Wojciechowski Aniela  #Turek Rosalia  #Turek Rozalie  #Pawelczak Bernhard  #Pawelczak Marie  #Pawelczak Henrika  #Adamski Tadeus  #Adamski Stanislawa  #Janczewski Kristine  #Janczewski geb. Kaliszewska Johanna  #Janczewski Johanna  #Pawelczak Czeslaus  #Adamski Stanislaus  #Dudzynski Josefa  #Torz Helene  #Grzybek Stanislaus  #Schulz Rosalia  #Schulz Richard  #Dudzynski Wladislaus  #Schulz Gerhard  #Szymkowiak Kasimir  #Dikszak Leo  #Dudzynski Kasimira  #Torz Veronika  #Szymkowiak Stanislaus  #Schulz Anton  #Schulz geb. Torz Rosalia  #Schulz Radislaus  #Torz Wladislawa  #Szymkowiak Czeslaus  #Szymkowiak Franz  #Szymkowiak Prakseda  #Dudzunski Stanislaus  #Adamek Hermann  #Jammer Henriette  #Jammer geb. Baranowski Henriette  #Kotecki geb. Kania Rosalie  #Kotecki Stefan  #Jammer Bruno  #Adamek geb. Mizgajski Franziska  #Adamek Franziska  #Kotecki Andreas  #Kotecki Rosalie  #Osiecki Czeslaus  #Osiecki Josef  #Osiecki Marian  #Osiecki Thomas  #Osiecki Ignatz  #Osiecki Aniela  #Osiecki Alfons  #Osiecki Pelagia  #Osiecki geb. Zbierski Pelagia  #Osiecki Tadeus  #Osiecki Johann  #Osiecki Stefan  #Osiecki Georg  #Osiecki Paul  #Osiecki Siegmund  #Osiecki Susanne  #Osiecki geb. Knazinski Susanne  #Osiecki Roman  #Czajka geb. Madjara Stefania  #Rzyminiak Sofia  #Rzyminiak Irene  #Drzewiecki Eugenia  #Rzyminiak Marina  #Czajka Marion  #Frackowiak Franz  #Frackowiak Maria  #Rzyminiak Eugenius  #Knasinski Maria  #Drzewiecki Johann  #Czajka Stefania  #Madjara Bronislawa  #Dzrewiecki Josef  #Drzewiecki geb. Pasokiewicz Janina  #Kozak Anton  #Rzyminiak Helene  #Drzewiecki Marie  #Waligora Boleslaus  #Kozak Kasimir  #Drzewiecki Janina  #Kozak Antonia  #Rzyminiak Johann  #Frackowiak Wladislaw  #Czajka Franz  #Ferdinand Julius  #Szymkowiak Stanislawa  #Fuchs Ferdinand  #Andrzejewski Valentin  #Galas Pelagia  #Bimek Josef  #BenkowskiJosef  #Szubak Franz  #Hassel Heinrich  #Roszak Wladislawa  #Stivers  #Wolfram Benjamin  #Maciejewski Johann  #Franke Erich  #Halasch  #Oschinski Witwe  #Wawrzyniak Josef  #Braciszewski Franziska  #Olschewski Johann  #Kabus Ferdinand  #Lukanowski Wladislaus  #Grupinski Josef  #Walczak Bernard  #Pawłowska Andrzej  #Walczak geb. Wisniewska Sofie  #Walczak Sofie  #Walczak Janina  #Walczak Wanda  #Chojnacki Cacilie  #Tronowicz Viktoria  #Maciejewski Apolonia  #Jenczka Ursel  #Chojnacki Marie  #Dolny Czeslaus  #Chojnacki Christina  #Dolny Adam  #Jerdan Anila  #Drajer Josef  #Dolny Stanislaus  #Dorzala Taddeus  #Jenczka Cacilie  #Osowska Barbara  #Szulc Anemita  #Swierska Sofie  #Szulc Helene  #Dorzala Filemon  #Tronowicz Wladislawa  #Tronowicz Josefa  #Maciejewski Johanna  #Jenczka Boleslaus  #Dembny Stefania  #Dembny Wladislaus  #Dorzala Helene  #Dorzala Isabella  #Nowacki geb. Pietrucha Jozefa  #Sopoczki geb. Dolczewska Helena  #Wichniarek Daniela  #Cichy Wacław  #Wichniarek geb. Molik Maria  #Cichy geb. Dolczewska Helena  #Francka geb. Pisarska Ludwika  #Muszynski Helena  #Bartoszewska Urszula  #Paschke geb. Janiszewska Maria  #Sopoczki Witold  #Nowacki Jan  #Muszynski Ignacy  #Muszynski geb. Stefanska Magdalena  #Muszynski Janina  #Paschke Roman  #Paschke Halina  #Paschke Janina  #Sopoczki Waclaw  #Paschke Zofia  #Scierniewski geb. Haberska Stefania  #Scierniewski Edmund  #Francka Maria  #Stolpe Longinus  #Samler Kazimierz  #Stefanowski Stanislaw  #Dolczewska Paulina  #Swientek Maksymilian  #Samler geb. Weigt Faustyna  #Gmerek geb. Paszkiewicz Władysława  #Samler Władysław  #Gmerek Stanisław  #Swientek geb. Samler Bożena  #Weigt geb. Roguszka Katarzyna  #Kimirow Paweł  #Tomczak Bożena  #Werwicka geb. Heydrich Zofia  #Kozłowska Henryk  #Skrzypczak Zbigniew  #Stefanowski geb. Lepczynska Katarzyna  #Gmerek Heliodor  #Gmerek Jadwiga  #Swientek Zdzisława  #Tomczak Włodzimierz  #Janiszewski Teofil  #Tomczak Bogdan  #Hoffmann Kazimierz  #Stolpe geb. Dekorbe Zofia  #Hajcer Helena  #Piesik Marian  #Pągowski Teresa  #Pokrywka Marian  #Karas geb. Bohn Julianna  #Urbanski geb. Gajowy Maria  #Lemke Boleslaw  #Tadzinski Stanislaw  #Kujawa Eugeniusz  #Duszynski Ignacy  #Lemke Lucja  #Duszynski geb. Jarzembowska Teodora  #Urbanski Edmund  #Lemke geb. Bawey Maria  #Kujawa geb. Sadowska Pelagia  #Moszynska Janina  #Pągowski Wiktor  #Kujawa Wojciech  #Stark Aleksandra  #Pokrywka geb. Placzek Władysława  #Pokrywka Stefan  #Pokrywka Janina  #Kujawa Melania  #Karas Antoni  #Moszynska geb. Tylczynska Maria  #Lemke Wanda  #Siemiątkowski Wiktor  #Adamiak Alicja  #Gierszewska geb. Marszał Maria  #Adamiak geb. Maroszyk Agnieszka  #Gierszewska Tadeusz  #Otok geb. Chytra Felicja  #Aubicki Lydia  #Gierszewska Teresa  #Siemiątkowski Napoleon  #Adamiak Adela  #Aubicki geb. Skowronska Maria  #Szrankiewicz geb. Bilska Teresa  #Doblinski Adam  #Wojciechowski geb. Kurjewska Apolonia  #Bilska geb. Bytowska Właydsława  #Wojciechowski Franciszek  #Wojciechowski Olgier  #Szarankiewicz Wacław  #Wojciechowski Helena  #Aubicki Krystyna  #Gierszewska Roman  #Bilska Felicja  #Aubicki Antoni  #Paweła geb. Mokracka Janina  #Suszczynska Helena  #Karolewska Stanisława  #Kubiak geb. Balcerek  #Stabrowska geb. Gruczynska Zofia  #Kanikowski Marian  #Potocka geb. Elzebieta  #Paweła Anna  #WerwickiAndrzej  #Figielak Stefania  #Wagin geb. Olszewska Zofia  #Rozmiarek Kazimeirz  #Werwicki Antoni  #Paweła Stefania  #Werwicki geb. Zbaska Ludomira  #Kubiak Edmund  #Salbierz Teofil  #Kubiak Jerzy  #Werwicki Barbara  #Paweła Leokadia  #Paweła Stefan  #Figielak geb. Badkiewicz Seweryna  #Wagin Bożysław  #Lampasiak geb. Kujawa Helena  #Kujawa geb. Sip Marianna  #Łucka Anna  #Michalak Bogumiła  #Rezmer Władysław  #Bobrolinski geb. Piechowska Waldtraut  #Rezmer geb. Dunarska Salomea  #Bobrolinski Gracjan  #Przybył geb. Skowronska Antonina  #Kujawa Włodzimierz  #Skowronska Urszula  #Rezmer Zofia  #Adamiak Stanisawa  #Skowronska Tekla  #Abramowicz Antonina  #Kujawa Marian  #Kujawa Zofia  #Płociennik Jan  #Kujawa Sabina  #Skowronska Weronika  #Skowronska geb. Stachowiak Stanislawa  #Lampasiak Ireneusz  #Kujawa Jadwiga  #Kaczmarek Janina  #Matuszewski Marian  #Kaczmarek grb. Jasiniak Zofia  #Taedling Janina  #Cołbecki Lech  #Taedling Maria  #Młynczak Janina  #Stelmaszyk geb. Cichocka Cecylia  #Kaczmarek Teresa  #Matuszewski Feliks  #Zurawski Wiktor  #Matuszewski geb. Górna Kazimiera  #Cołbecki geb. Kowalska Wanda  #Frąckowiak Wiktoria  #Stelmaszyk Joanna  #Zurawski geb. Szumigala Janina  #Stelmaszyk Jan  #Matuszewski Jerzy  #Kaczmarek Władysław  #Garnczarek Lech  #Matuszewski Alojzy  #Garnczarek Izabella  #Garnczarek geb. Ochnowska Antonina  #Jozefiak Mieczysław  #Jozefiak Jan  #Brędkowska Zofia  #Rajek Jozef  #Lisicki Jan  #Makowska Dorota  #Brędkowska Wiktoria  #Lisiecki geb. Sliwinska Antonina  #Lisiecki Ignacy  #Brędkowska Władysław  #Makowska geb. Blędowska Krystyna  #Swiątkowski Franciszek  #Jozefiak Walenty  #Niedzielski Kazimierz  #Brędkowska geb. Szabelska Maria  #Niedzielski Zbigniew  #Józefiak geb. Napieralska Franciszka  #Krupinska Zofia  #Brędkowska Maria  #Wieczorkiewicz Henryka  #Jozefiak Teresa  #Brędkowska Joanna  #Szabelska geb. Spychała Klementyna  #Czyż Halina  #Gabrysiak Edward  #Sadowski Tomasz  #Gabrysiak geb. Kaplicka Helena  #Florczak geb. Przybył Anna  #Czyż Andrzej  #Adamczewski Stefania  #Florczak Zofia  #Florczak Łucja  #Czyż geb. Kuźma Maria  #Sadowski geb. Kucnerewicz Maria  #Florczak Władysław  #Dembinski geb. Szymkowiak Magdaleny  #Florczak Franciszek  #Gabrysiak Jerzy  #Czyż Marian  #Czyż Zenon  #Woch Wacław  #Pawłowski Peter  #Marciniak geb. Nowacka Anna  #Bednarczyk Jozefa  #Michalak Walenty  #Suchorska geb. Pawlik Agnes  #Suchorski Franciszek  #Kownacka gb. Byczkowska Maria  #Grocholska Klara  #Pitzold geb. Torz Antonina  #Masłowska Wiktoria  #Koscielak Kazimiera  #Strojna Hedwig  #Szperlinska Pelagia  #Hoffmann Maria  #Budniewicz Kazimierz  #Smektała Michal  #Bezdecny geb. Stessel Jozefa  #Pobuta Franciszek  #Wawrzyniak Andreas  #Mikołajczak Zbigniew  #Mikołajczak Lech  #Bydłowski Krystyna  #Bydłowski geb. Tepper Łucja  #Wawrzyniak geb. Laube Hedwig  #Szymanska geb. Palacz Jadwiga  #Mikołajczak Mirosława  #Mikulski geb. Schreivogel Pelagia  #Nowacki geb. Nowacka Jozefa  #Mikulski Łukasz  #Karlewicz geb. Fietz Marta  #Karlewicz Edmund  #Springer geb. Korcz Joanna  #Mikołajczak geb. Perczak Michalina  #Bydłowski Antoni  #Ratajczak geb. Kaminska Wanda  #Nyga Helena  #Drapiewska geb. Nowak Rosalia  #Nyga geb. Wieczorek Maria  #Kazmierczak geb. Kinal Maria  #Sikora geb. Sobczak Eleonora  #Kubala Joanna  #Sikora Szymon  #Sikora Wiesława  #Ratajczak Jan  #Nowak geb. Jakubiak Katarzyna  #Kazmierczak Adalbert  #Sikora Lidia  #Nowak Stanisław  #Nyga Kazimiera  #Drapiewska Halina  #Drapiewska Zygmunt  #Nowak Franc  #Ratajczak Genowefa  #Michałowska Edward  #Horodowicz Sylwester  #Kozłowska Krystyna  #Powicka Julia  #Herodowicz geb. Fercz Katarzyna  #Piechowski Stanisław  #Kozłowska Alfons  #Horodowicz Garyela  #Michałowska Janina  #Piechowski Jan  #Skrzypczak geb. Kotlarek Pelagia  #Piechowski Maria  #Piechowski geb. Tomaszewska Pelagia  #Kozłowska geb. Michałowska Walentyna  #Kozłowska Stanisław  #Powicka Janina  #Nowacki Lorenz  #Nowacki Anna  #Adamczewski Ludwik  #Nowak Maria  #Furmaniak Maria  #Kubala Josef  #Kubala Aniela  #Gabrysiak Franz  #Gabrysiak Barbara  #Wawrzyniak Wilhelm  #Wawrzyniak Eugen  #Dembinski Jakob  #Liberska Janina  #Szymanska Wanda  #Szymanska Zenon  #Michałowska Stefania  #Horodowicz Joanna  #Powicka geb. Zurkiewicz Helena  #Horodowicz Bruon  #Horodowicz Stanisław  #Klimek Maria  #Klimek Kazimierz  #Łagodzinski Albert  #Dzięcielak Mafia  #Krzyzanowski Jozefat  #Słomian geb. Kołecka Stanisława  #Jachimowicz geb. Puchalska Ewa  #Puchalski Władysław  #Puchalski Bolesława  #Słomian Bronisław  #Łagodzinski Irena  #Krzyzanowski geb. Blachowska Mieczysława  #Puchalski Edward  #Klimek Alojzy  #Słomian Stefan  #Słomian Małgorzata  #Puchalski geb. Rząbka Maria  #Jachimowicz Zofia  #Dymalska Marta  #Łagodzinski geb. Jachowska Jadwiga  #Słomian Ewa  #Słomian Wanda  #Dzięcielak Walerjan  #Słomian Maria  #Rochowicz geb. Dziurkiewicz Pelagia  #Mechlinski geb. Komorowska Anastazja  #Skowronski Lidia  #Etter Helena  #Nowak Zbigniew  #Ptaszynska Celina  #Grzelczak geb. Kowalska Michalina  #Grzelczak Michalina  #Nowak Jozef  #Skowornski geb. Sikorska Maria  #Heidrowski Ryszard  #Nowak geb. Sammler Helena  #Mechlinski Stanisław  #Grzelczak Stanisław  #Heidrowski geb. Gmerek Hewdig  #Etter geb. Wagner Wiktoria  #Frankowski Jozef  #Grzelczak Ludwig  #Skowornski Feliks  #Frankowski Seweryna  #Heidrowski Joanna  #Przybylski Janina  #Złotowski Czesław  #Złotowski Maria  #Złotowski Teresa  #Przybylski Zofia  #Pawłowska Wiesława  #Złotowski Aleksander  #Złotowski Kazimierz  #Przybylski Bolesław  #Łuczkowski geb. Pertek Prakseda  #Złotowski Stanisław  #Złotowski geb. Wojasiak Łucja  #Złotowski Arkadjusz  #Złotowski Władysław  #Pawłowska geb. Weis Rozalia  #Przybylski geb. Kotlinska Franciszka  #Leporowski Antoni  #Łuczkowski Witold  #Leporowski geb. Maciejewska Antonina  #Madajewski Edmund  #Gendera Kazimierz  #Ogrodowski Stanisław  #Ogrodowski Jerzy  #Gendera geb. Hałas Magdalena  #Wojtaszek Roman  #Wojtaszek geb. Feliks Helena  #Wojtaszek Aleksandra  #Turczak Jerzy  #Ogrodowski Eugenia  #Ogrodowski geb. Kużejewska Angelika  #Wojtasek Adam  #Madajewski geb. Gendera Władysław  #Turek geb. Jelonek Zofia  #Turczak geb. Bednarczyk Stanisława  #Cichonski geb. Smordowska Franciszka  #Cichonski Edward  #Andersz Florian  #Gendera Sywester  #Andersz geb. Dryka Zofia  #Linkowski Martin  #Andrzejewski Henryk  #Igła Franc  #Pientka Helena  #Kubala geb. Zawierucha Wanda  #Linkowski Marta  #Michalski Tadeusz  #Frydrych Piotr  #Janyga Lech  #Michalski Aleksander  #Pientka Wanda  #Igła geb. Krzeszczak Maria  #Frydrych geb. Dzikowska Joanna  #Frydrych Ludwik  #Andrzejewski geb. Bezdecny Gertrud  #Andrzejewski Ferdynand  #Igła Alojzy  #Janyga geb. Osowska Irena  #Igła Tadeusz  #Michalski Sławomierz  #Michalski geb. Suchorska Zofia  #Błaszczyk Krystyna  #Sikorski geb. Rauht Aniela  #Błaszczyk Andrzej  #Heidrowski Franz  #Turek Stefan  #Skowronski Zenon  #Etter Kornelius  #Kubala Julian  #Frydrych Anna  #Michalak Urszula  #Błaszczyk Franciszek  #Błaszczyk Irena  #Błaszczyk Janina  #Skrzypczak geb. Klingsporn Teodozja  #Kossowski Jan  #Schneider geb. Chojnacka Helena  #Sikorski Mieczysław  #Błaszczyk geb. Skrzypczak Stanisława  #Skrzypczak Henryk  #Błaszczyk Wanda  #Sikorski Władysław  #Kossowski Wanda  #Kossowski Maria  #Przybyła geb. Samela Monika  #Przybyła Władysław  #Skrzypczak Stanisław  #Sikorski Krzysztof  #Cieslinski Edmund  #Swiergiel Stanisława  #Naskręt geb. Goral Stanisława  #Swiergiel Martin  #Ryba geb. Kuczynska Wiktoria  #Skrzypczynska Franciszek  #Cieslinski Henryk  #Naskręt Andrzej  #Piechowiak Stanisława  #Skrzypczynska geb. Szczepaniak Teofila  #Cieslinski geb. Jankowska Jadwiga  #Juska Jan  #Cieslinski Lidia  #Piechowiak Antoni  #Piechowiak geb. Morawska Franciszka  #Juska Krystyna  #Naskręt Jan  #Skrzypczynska Irena  #Juska geb. Dzierzbicki Marai  #Kąkolewski Kazimierz  #Nowakowski Zbigniew  #Skorupka Maria  #Nowakowski Walentyn  #Ptaszynska Janina  #Korcz Michał  #Kakolewski Edward  #Korcz geb. Bielawna Magdalena  #Nowakowski Helena  #Nadstazik Władysław  #Nowakowski Lidia  #Kąkolewski antoni  #Skorupka Tadeusz  #Kąkolewski geb. Korcz Zofia  #Ptaszynska Irena  #Kucznerowicz Weronika  #Nadstazik geb. Mizgalska Katarzyna  #Nowakowski geb. Dobrzynska Anna  #Król Teodor  #Anders. geb. Popiałkiewicz Maria  #Pietrucha Grzegorz  #Jagodzinski Leonarda  #Jagodzinski Zygfryd  #Król geb. Witczak Zofia  #Dziurkiwicz Krystyna  #Michalak Bonifacy  #Pietrucha Benedykt  #Szuwalski Alfred  #Pietrucha Kazimiera  #Gadomski Teresa  #Jagodzinski Joanna  #Gadomski geb. Kepska Czesława  #Pietrucha geb. Marciniak Zofia  #Michalak Gorg  #Dziurkiewicz Janina  #Pietrucha Zbigniew  #Dziurkieiwcz geb. Glowacka Maria  #Michalak geb. Kwiatkowska Cecylia  #Ciesielczak Henryk  #Zwiernik Zygmunt  #Pałaczynski Alicja  #Grzeskiewicz geb. Twardowska Bronisława  #Leciejewski Antoni  #Bąk Stanisław  #Springer Wiktor  #Ciesielczak geb. Schulz Stanisława  #Zwiernik geb. Szymanska Mary  #Pałaczynski Marceli  #Pałaczynski geb. Narożna Franciszka  #Sniegocki Marian  #Bąk Zenon  #Ciesielczak Andrzej  #Nowak geb. Ratajczak Jozefa  #Kuliberda geb. Szczepanska Agnes  #Sniegocki geb. Hoffman Pelagia  #Bąk geb. Liberska Staisława  #Grzeskiewicz Mieczysław  #Kusior Maria  #Kuliberda Jan  #Manczak Maria  #Rembalski Stanisław  #Wojtkowiak geb. Szymanowska Katarzyna  #Cieslak geb. Polody Michalina  #Pogoda Jozefa  #Staszewski geb. Szymkowiak Katarzyna  #Michalski Zygmunt  #Staszewski Jan  #Cicharo geb. Polody Ludwika  #Michalski Łucjan  #Majtas geb. Rembalska Maria  #Bąkowski Jozef  #Pempera geb. Jankowiak Kazimiera  #Polarek Władysław  #Gadomski Jozef  #Pietrucha Peter  #Korcz Aniela  #Korcz Monika  #Korcz Jadwiga  #Ciesielczak Mieczysław  #Wegner Eugenia  #Sikorski Janusz  #Schneider Pelagia  #Kossowski Edmund  #Kuliberda Max  #Kotlarek geb. Boła Rozalia  #Palacz Małgorzata  #Domazalicka Wiktoria  #Pempera Wenzel  #Szymkowiak Stanisława  #Pempera Lucyna  #Wojtyniak geb. Wojtkowiak Zofia  #Przybylski Marian  #Czepik Stanisław  #Kucnerowicz Jadwiga  #Tilgner Roman  #Tulinska Zofia  #Naworcki geb. Ruszczynska Zofia  #Czepik Eleonora  #Działoszyk Anna  #Rolewski Helena  #Goretzki Antoni  #Rolewski Franc  #Dąbkowski geb. Mania Jozefa  #Kostencka Stanisława  #Nawrocki Mieczysław  #Przybylska geb. Brudkiewicz Katarzyna  #Dąbkowski Łucja  #Dąbkowski Mateusz  #Dąbkowski Stanisław  #Dąbkowski Marian  #Tulinska geb. Łagodzinska Helena  #Libecka Pelagia  #Czepik geb. Deska Wiktoria  #Kwiatek Miroslawa  #Kaczor geb. Walkowska Pelagia  #Pewisnki Urszula  #Bibrowicz Marian  #Kwiatek Stanislaw  #Kwiatek geb. Nowacka Helena  #Wybieralski Adam  #Kwiatek Jozef  #Bibrowicz Irena  #Pewinski Boleslaw  #Pewinski Elisabeth  #Wybieralski Maria  #Bibrowicz geb. Nowak Maria  #Kwiatek Andrzej  #Pewinski Maria  #Kaczor Maria  #Pewinski Wladyslaw  #Rajnowski Stefan  #Rajnowski Barbara  #Pewinski geb. Nowicka Teresa  #Wybieralski geb. Jaskolska Lucja  #Rajnowski geb. Wierzbicka Leokadia  #Bibrowicz Stefan  #Pietrtynski geb. Zyburska Przedzimira  #Zakrzewski Jerzy  #Starosta geb. Jankowska Kazimiera  #Starosta Wladyslaw  #Lipka Michal  #Stangrecki Zdzislaw  #Walkowska Janina  #Zakrzewski geb. Kaczor Jadwiga  #Pietrtynski Joanna  #Pietrtynski Stefan  #Pietrtynski Boryslawa  #Zakrzewski Konrad  #Zakrzewski Dezydery  #Przybylski geb. Kasoerek Marianna  #Walkowska Henryk  #Nowak Francsizka  #Mlynarczyk Stanislaw  #Olejniczak Wladyslawa  #Walkowska Teofil  #Kurpisz Stefan  #Przybylski Szymon  #Walkowska Maria  #Walkowska Melania  #Borowska geb. Poszwa Wiktoria  #Wisniewska Julianna  #Grot geb. Cholewinska Magdale.  #Hilliton Wenzel  #Kasprowicz Stanislaw  #Hauptmann Stanislawa  #Kostencka Regina  #Nowacki Teofil  #Tybiszewski Edward  #Grabski Tadeusz  #Wlodarczak geb. Stankiewicz Zofia  #Andrzejewska geb. Wawrzyniak Antonina  #Ciekalska geb. Hodorowska Maria  #Olechnowicz geb. Sobecka Anna  #Fojut Walenty  #Grobelniak Marta  #Ciekalska geb. Andrychowska Wladyslawa  #Hanczewska Teresa  #Suchorski Francisek  #Hofmanska Zofia  #Duhr Zofia  #Jerzykowska Weronika  #Orpel Stanislaw  #Gozdecki Walcaw  #Nowacka Gertruda  #Sforny Bernard  #Sforny Lucja  #Wozniak Stanislaw  #Wozniak Kazimeira  #Woziak Zbigniew  #Sforny Max  #Funsz Czeslaw  #Rachowiak Franciszka  #Sforny Boguslaw  #Sforny geb. Wawrzyniak Jozefa  #Sforny Hedwig  #Dega geb. Musialowska Mieczysl.  #Kaczmarczyk Janian  #Pilarski Jozef  #Sznotale Bozena  #Sznotale Aniela  #Domicz Janina  #Jakubowski geb. Krzyzaniak Irena  #Staskowiak Mieczyslaw  #Staskowiak geb. Suchorska Pelagia  #Robinski geb. Dybizbanska Stanislawa  #Galkowska Elisabeth  #Pilarski geb. Kosmowska Helena  #Domicz Zbigniew  #Jakubowski Kazimierz  #Domicz Elisabeth  #Robinski Witold  #Menzel geb. Nowakowska Zofia  #Galkowska geb. Kaczmarek Anna  #Wojciak geb. Stasiak Boleslawa  #Wojciak Halina  #Robinski Michal  #Robinski Marek  #Menzel Marian  #Domicz Mieczyslaw  #Domicz geb. Stanek Pelagia  #Waleska Bronislaw  #Waleska Zofia  #Jaroszyk Sylwester  #Krzekotowski Stanislaw  #Waleska geb. Hilliton Elisabeth  #Krzekotowski Marian  #Borowski geb. Pawlak Aniela  #Borowski Danuta  #Gozdecka Maria  #Buszka Krystyna  #Gozdecka geb. Buta Leokadia  #Adamczewski geb. Hilliton Leokadia  #Borowski Adalbert  #Gozdecka Anna  #Buszka Stanislaw  #Borowski Zbigniew  #Buszka Adalbert  #Jaroszyk geb. Zwabiak Anna  #Gozdecka Irena  #Buszka geb. Fojut Wiktoria  #Adamczewski Edward  #Borowski Halina  #Krzekotowski geb. Nowaczyk Franciszka  #Wegner geb. Ritter Maria  #Krzyzaniak geb. Kedzia Franciszka  #Rolewski Jozef  #Gasiorek Marian  #Grzegorczyk Irena  #Antkowiak Irena  #Grzegorczyk Stanislaw  #Buchmann Elisabeth  #Antkowiak geb. Adamkiewicz Anna  #Grzegorczyk geb. Bogdanowska Antonina  #Grzegorczyk Kazimiera  #Antkowiak Halina  #Rolewski Jan  #Gasiorek geb. Andrzejewska Weronika  #Krzyzaniak Stanislaw  #Antkowiak Antoni  #Krzyzaniak Marian  #Grzegorczyk Joanna  #Buchmann Jadwiga  #Rolewski geb. Jezierska Sereryna  #Tomaszewski Leon  #Antkowiak MArian  #Wegner Jan  #Wegner Teresa  #Michalak Marian  #Braun Lucja  #Cybertowicz Zofia  #Cybertowicz Jozef  #Szymkowiak Mieczyslaw  #Strugala Edward  #Dudziak Tadeusz  #Pigaszewski Konrad  #Pigaszewski geb. Nicka Sophie  #Braun Jadwiga  #Michalak Stefan  #Braun geb. Tonder Weronika  #Cybertowicz geb. Wierzbicka Jadwiga  #Szymkowiak Jerzy  #Braun Franciszek  #Cybertowicz Jan  #Kurpinska Mieczyslaw  #Szymkowiak geb. Karpinslka Henryka  #Dudziak geb. Cieslewicz Helena  #Michalak Edward  #Pigaszewski Paul  #Kurpinska geb. Szymkowiak Magdalena  #Czislinski Hedwig  #Michalak geb. Polrolniczak Katarzyna  #Siudzinski geb. Sliwinska Waleria  #Langa Genowefa  #Langa Franz  #Siudzinski Salwia  #Langa geb. Wolska Agnes  #Siudzinski Regina  #Michalewicz Felicja  #Michalewicz geb. Muszkieta Anna  #Holewinski Franz  #Poturalski geb. Hauptmann Wladyslawa  #Poturalski Jan  #Janicka Richard  #Golobek Jozef  #Siudzisnki Gracjan  #Barczewski Adalbert  #Barczewski Pelagia  #Janicka geb. Faren Helena  #Poturalski Florian  #Holewinski geb. Skalska  #Golobek Irena  #Barczewski geb. Popiak Katarzyna  #Golobek geb. Karabasz Maria  #Golobek Stanislaw  #Wlodarczak Maria  #Nogaj Anton  #Kulczynski Kazimierz  #Wlodarczak Zofia  #Liszka Anton  #Wlodarczak Bronislawa  #Wittig geb. Dolczewska Pelagia  #Kulczynski Barbara  #Kulczynski geb. Kozlowska Maria  #Wittig Bernard  #Wlodarczak Stanislaw  #Wittig Aloisy  #Wlodarczak geb. Laufer Weronika  #Kulczynski Danuta  #Liszka Bozena  #Wittig Johanna  #Kulczynski Izabella  #Wlodarczak Edward  #Wlodarczak Janina  #Liszka geb. Zywiecka Anastazja  #Wittig Robert  #Wlodarczak Josef  #Nogaj geb. Wolska Weronika  #Nowacki Franciszek  #Sobkowiak geb. Szudowska Zofia  #Adamiak Tadeusz  #Frackowiak Zygfryd  #Napadlo geb. Rudnicka Zofia  #Chwalisz geb. Zarnowska Aniela  #Adamiak geb. Grabinowska Stefania  #Kozlowski Teresa  #Tomaszewska Zofia  #Chwalisz Wladyslaw  #Nowacki geb. Grzegczak Janina  #Adamiak Jozef  #Frackowiak geb. Andrzejewska Halina  #Nowacki Tadeusz  #Kozlowski geb. Hilliton Helena  #Frackowiak Jacek  #Sobkowiak Antoni  #Napadlo Roman  #Napadlo Eugeniusz  #Sobkowiak Urszula  #Tomaszewska geb. Marszalek Maria  #Przybylski Maksymilian  #Meissner geb. Junghan Stanislawa  #Dziemieszkiewicz geb. Leska Gertruda  #Karczewski geb. Stachowiak Helena  #Przybylski geb. Wolf Malgorzata  #Sobkowski Stanislaw  #Wojciechowska geb. Stachowiak Jadwiga  #Meissner Lidia  #Kurpisz Miroslawa  #Kurpisz Waleria  #Meissner Jozef  #Sobkowski Zofia  #Rutkowski Feliks  #Sobkowski geb. Wisniewska Weronika  #Kurpisz Jan  #Wojciechowska Irena  #Dziemieszkiewicz Adam  #Rutkowski geb. Jedrzejczak Elosabeth  #Kurpisz geb. Krawczyk Agnieszka  #Karczewski Ludwik  #Meissner Aureliusz  #Ryba Lorenz  #Golembowska Therese  #Ryba Viktoria  #Gendera Kasimir  #Gmerek Anton  #Noskreut Johann  #Golembowska Alexander  #Pagola Marie  #Noskreut Andreas  #Logaschinski Albert  #Andersch Florian  #Heidrowski Hedwig  #Ogorodowski Angelika  #Heidrowski Richard  #Noskreut Stanislawa  #Logaschinski Hedwig  #Ogorodowski Stanislaus  #Tulinsi Sofie  #Ogorodowski Georg  #Heidrowski Johannes  #Logaschinski Irene  #Tulinski Helene  #Ogorodowski Eugenie  #Gendera Magdalena  #Turek Sophie  #Mikulski Lukas  #Juski Christine  #Klimek Alois  #Kaczmareck Hedwig  #Czislinski Lydia  #Kaczmareck Andreas  #Dymalska Martha  #Juski Johann  #Klimek Marie  #Juski Marie  #Kaczmareck Maria  #Kaczmareck Czeslawa  #Czislinski Edmund  #Czislinski Heinrich  #Mikulski Pelagia  #Klimek Kasimir  #Gadomski Czeslawa  #Gadomski Therese  #Kaczmareck Wanda  #Etter Helene  #Skowronski Marie  #Rochowicz Pelagia  #Kupaczik Stanislawa  #Domschalika Viktoria  #Skowronski Lydia  #Kownacka Marie  #Michalski Sofie  #Michalski Alexandra  #Polczinska Halina  #Suchowska Agnes  #Sperlinska Pelagia  #Suchowska Franz  #Etter Viktoria  #Skowronski Felix  #Gundermann Pelagia  #Michalski Tadeus  #Frankowski Severina  #Miochalski Slawomir  #Polczinska Franziska  #Manczak Marie  #Molska Marie  #Frankowski Josef  #Polczinska Marcell  #Lecki Antonie  #Lecki Stephan  #Nowacki Josef  #Zinkowski Marta  #Schadler Anna  #Nowacki Franz  #Nowacki Josefa  #Znickacka Pelagia  #Goretzki Anton  #Kawliewicz Martha  #Kawliewicz Eduard  #Suwalski Alfred  #Lecki Waldimir  #Woitaczek Adam  #Mikolajczak  #Zinkowski Martin  #Gendera Pelagia  #Liberski Pelagia  #Malenczyk Sofie  #Florczak Anna  #Gendera Georg  #Malenczyk Aniela  #Florczak Lucia  #Ptaszynski Irene  #Czysz Halina  #Czysz Marie  #Florczak Franz  #Czysz Marian  #Czysz Andreas  #Ptaszynski Janina  #Gendera Roman  #Florczak Sofie  #Malenczyk Andreas  #Florczak Wladislaus  #Gendera Mieceslaw  #Czysz Zenon  #Ptaszynski Celina  #Przybilska Katarina  #Przybilska Marian  #Marciniak Anna  #Powalowski Peter  #Pakutth Ludwig  #Palutth Lidwiga  #Pietrucha Gregor  #Palutth Czeslaus  #Palutth Maria  #Palutth Marta  #Pietrucha Sofie  #Skrzyczynski Irene  #Skrzyczynski Teofila  #Palutth August  #Skrzyczynski Franz  #Nowak Katharina  #Nowak Stanislaus  #Adamczewski Stefanie  #Nowak Franz  #Pietrucha Kasimira  #Pietrucha Benedikt  #Michalak Johann  #Igla Maria  #Radajczak Wanda  #Pezolt Antonia  #Michalak Georg Franz  #Hoffmann Marie  #Igla Tadeus  #Radajczak Johann  #Michalak Bonifatius  #Michalak Valentin  #Nyga Helene  #Strojna Jadwiga  #Michalak Cacilie  #Nyga Maria  #Cieslak Michaline  #Radajczak Genowefa  #Kwochalska Klara  #Igla Janina  #Nyga Kasimira  #Igla Franz  #Cicharo Ludwine  #Igla Alois  #Kakolewski Anton  #Springer Viktor  #Pogoda Josefa  #Nadslazik Helene  #Korcz Michael  #Kakolewski Sofia  #Kakolewski Eduard  #Zmekdala Michael  #Nadslazik Katharine  #Kakolewski Kasimiera  #Nadslazik Wladislaus  #Springer Johanna  #Kosmowski Adalbert  #Korcz Kasimiercz  #Korcz Magdalena  #Piechowiak Marian  #Jachimowicz Sofia  #Heradowicz Johanna  #Zwiernik Maria  #Nowak Josefa  #Dzialoszek Anna  #Heradowicz Gabriela  #Zwiernik Roman  #Piechowiak Stanislawa  #Heradowicz Katarina  #Kubala Wanda  #Piechowiak Anton  #Puhalski Maria  #Kubala Janina  #Heradowicz Stanislaus  #Puhalski Boleslawa  #Dzialoszek Maria  #Puhalski Waldislawa  #Puhalski Edmund  #Heradowicz Sylvester  #Baputa Franziszek  #Kasimir Kaszak Adalbert  #Heradowicz Bruno  #Zwiernik Sigismund  #Jachimowicz Bruno  #Piechowiak Franziska  #Staszewski Johann  #Czaplicki Ignaz  #Gabrysiak Irena  #Pempera Lucie  #Pempera Vasilaus  #Staszewski Katharina  #Bakowski Maria  #Gabrysiak Jeczy  #Wawrzyniak Andizc  #Pempera Kasimira  #Wawrzyniak Hedwig  #Bakowski Josef  #Pepniska Mieczyslawa  #Gabrysiak Helena  #Kuszjor  #Krzyszanowski  #Leczijewski  #Gabrysiak Eduard  #Blaschek Christine  #Jeziolewski Luwig-Casar  #Pichowski Maria  #Ciesielczyk Heinrich  #Blaschek Wladislawa  #Kostencka Bogdana  #Blaschek Irene  #Pichowski Pelagia  #Ciesielczyk Andreas  #Banaschak Franz  #Blaschek Franz  #Ludzkowski  #Pichowski Stanislaus  #Dilgner Roman  #Pichowski Johann  #Kases Wincenz  #Ciesielczyk Stanislawa  #Kostencka Stanislawa  #Blaschek Janina  #Kotlinska Maria  #Radowicz Hedwig  #Pszybylski Boleslaw  #Radowicz Peter  #Mechlinski Anastasia  #Lepowowski Stefanie  #Przybylski Sofia  #Frydrych Peter  #Mechlinski Stanislaus  #Pszybylski Janina  #Koszielak Kasimira  #Radowicz Marta  #Pszybylski Franziska  #Lepowowski Vitales  #Kotlinska Michaline  #Lepowowski Anrton  #Pszybylski Sofia  #Lepowowski Antonie  #Pszybylski Marian  #Frydrych Johanna  #Radowicz Stanislawa  #Frydrych Ludwig  #Dembinski Halina  #Zlodowski Stanislaus  #Zlodowski Alexander  #Zlodowski Marie  #Sadowski Ursula  #Sikroski Christof  #Sadowski Helene  #Sadowski Johanna  #Sadowski Johann  #Dembinski Magdalena  #Zlodowski Therese  #Sadowski Christa  #Sadowski Gustav  #Zlodowski Wladislaus  #Zlodowski Czeslaus  #Zlodowski Kasimir  #Zlodowski Arkadius  #Zlodowski Lucie  #Gszelczak Ludwig  #Gszelczak Stanislaus  #Swirgiel Stanislawa  #Wojtkowiak Sofia  #Gunther Marian  #Gunther Bernhard  #Krol Sofie  #Krol Theodor  #Pawlowska Andreas  #Swirgie Martin  #Pawlowska Wislawa  #Dziurkiewicz Christine  #Gszelczak Michalina  #Dziurkiewicz Johanna  #Dziurkiewicz Maria  #Gunther Leokadia  #Wojtkowiak Katarina  #Palowska Rosalie  #Gunther Viktoria  #Schneider Halina  #Sikorski Mieczeslaus  #Sikorski Janosz  #Sikorski Amaila  #Kossowski Johann  #Jagesinski Johanna  #Pawitzki Helene  #Pawitzki Julie  #Kotlark Rosalie  #Nawrocki Mieceslaus  #Dabkowski Lucia  #Kossowski Stefanie  #Jagesinski Siegfriede  #Dabkowski Vincent  #Jagesinski Leonarda  #Maitas Maria  #Sikorski Christof  #Schneider Adam  #Skrypczak Spischek  #Rimbolski Stanislaus  #Schneider Helene  #Wegnarowski Alfred  #Michalski Lucian  #Michalski Siegmund  #Kossowski Andreas  #Sikorski Wladislaus  #Nawrocki Sofie  #Dabkowski Stanislaus  #Skrypczak Pelagia  #Dabkowski Marian  #Dabkowski Josefa  #Pawitzki Janina  #Andrejewski Gertrud  #Polarek Wladislaus  #Trzepik Vikotria  #Koslowski Heinrich  #Koslowski Alphons  #Koslowski Christine  #Przybyla Monika  #Trzepik Leokadia  #Andrejewski Heinrich  #Bezdezny Josefa  #Mihailowski Eduard  #Pinke Martha  #Skrzypczak Teodosia  #Skrzypczak Stanislaus  #Koslowski Stanislaus  #Pinke Magdalena  #Trzepik Stanislaus  #Janiga Lech  #Maslowsk Viktoria  #Przybyla Wladislaus  #Koslowski Valentine  #Mihailowski Stefanie  #Andrejewski Ferdinand  #Mihailowski Janina  #Janiga Irene  #Skrzypczak Heinrich  #Bak Zenon  #Dutschinski Wladislaus  #Anders Marie  #Sliwinski Klementine  #Gorczak Boguss  #Sliwinski Marcel  #Gorczak Roman  #Sliwinski Anna  #Rolewski Franz  #Gorczak Sabine  #Rolewski Helene  #Nowanowski Helene  #Nowanowski Sbigniew  #Kuliberda Johann  #Nowanowski Valentin  #Nowanowski Lydia  #Genczewski Johann  #Nowanowski Anna  #Szymanda Pelagia  #Skibinska Salomea  #Kuliberda Agnes  #Radaja Anton  #Ruszyndski Bronislaw  #Piekarska Vikotoria  #Kuliberda Marta  #Skibinska Julian  #Skibinska Josefa  #Nowanowski Wladislaus  #Niewiadomska Barbara  #Nowack Josef  #Bydlowska Anton  #Bydlowska Lucia  #Adamska Bronislaus  #Slomian Stefan  #Drapiewski Sigismund  #Drapiewski Rosalia  #Drapiewski Halina  #Adamska Josefa  #Drapiewski Ignatz  #Slomian Eva  #Budniewicz Kasimir  #Slomian Maria  #Adamska Sofie  #Woch Wenzel  #Slomian Margarete  #Adamska Antonina  #Slomian Stanislawa  #Slomian Bronislaw  #Nowack Helene  #Bydlowska Christian  #Slomian Wanda  #Nowack Sbigniew  #Palacz Margarete  #Szymanska Hedwig  #Klucznirowski Veronika  #Sadowski Maria  #Klucznirowski Tadeus  #Klucznirowski Maria  #Iloninski Maria  #Sadowski Hedwig  #Klucznirowski Stanislaus  #Serafinowski Anna  #Sadowski Thomas  #Smigielski Marian  #Szczepanski Leo  #Kozlowski Edmund  #Munczkowska Johanna  #Gabler Konrad  #Gabler Wladisl.  #Gabler Georg  #Gabler Richard  #Porzuckowiak Marie  #Gabler Felicia  #Gabler Alfred  #Gabler Andreas  #Eis Pelagia  #Eis Helene  #Eis Edmund  #Eis Czeslawa  #Filipowski Arthur  #Porzuckowiak Stefan  #Porzuckowiak Magdalene  #Filipowski Ursula  #Filipowski Josef  #Zielazek Wladislawa  #Ressel Helene  #Ressel Wladisl.  #Duch Josef  #Duch Amelia  #Bielewicz Janina  #Walczak Margarethe  #Walczak Franz  #Tyl Pelagia  #Mowius Richard  #Tyl Jersie  #Tyl Anton  #Tyl Helene  #Brzostowicz Boleslaus  #Mowius Maria  #Mowius Anastasia  #Mowius Alexander  #Wierzbicki Salomea  #Wierzbicki Stanisl.  #Wierzbicki Aniela  #Wierzbicki Maria  #Wierzbicki Leokadie  #Wierzbicki Eugeniusz  #Lesniewicz Wladisl.  #Piechota Sebastian  #Piechota Janina  #Lesniewciz Hedwig  #Lesniewicz Teofil  #Mamet Wiesława  #Lesniewicz Irene  #Mancejewski Stanislawa  #Mancejewski Marie  #Mamet Sofie  #Mamet Anton  #Mamet Andreas  #Leer Marie  #Leer Janina  #Sroka Johann  #Wejchen Antonia  #Goralski Josef  #Goralski Halina  #Scheibe Katharina  #Klebba Johanna  #Scheibe Czeslaus  #Nowak Johann  #kKebba August  #Nowak Mieczislawa  #Muhlnickel Marie  #Goralski Eugenia  #Nowak Franziska  #Raczkowiak Valeria  #Goralski Witola  #Wrzesinski Ludwig  #Ignasiak Wanda  #Muhlnickel Kasimier  #Wejchen Josef  #Klebba Sophie  #Klebba Heinrich  #Sroka Rosa  #Wrzesinski Viktoria  #Jahnz Sophie  #Muhlnickel Vaniela  #Klebba Elisabeth  #Sroka Maciej  #Kutzner Albert  #Sroka Alice  #Klebba Paul  #Wagos Josefa  #Muhlnickel Andreas  #Owczarzak Konstanzia  #Debsky Leokadia  #Bielewicz Karl  #Tyl Johann  #Tyl Christian  #Jaszewski Eugenie  #Oszynski Czeslaus  #Brzostowicz Stanislawa  #Piechota Johann  #Piechota Franziska  #Lesniewicz Kasimir  #Orwat Tadeus  #Lawiczak Irene  #Orwat Stefan  #Lehmann Anna  #Owsiana Hedwig  #Podgarski Stanislaus  #Orwat Marie  #Podgarski Nikodemus  #Podgarski Marie  #Podgarski Helene  #Orwat Georg  #Beldzikowscy Thadeus  #Orwat Bronislawa  #Beldzikowscy Janina  #Woiciechowski Stefan  #Krulikiewicz Thomas  #Grau Monika  #Woiciechowski Sophie  #Szczybowski Marian  #Ceglarek Stanislawa  #Ceglarek Johann  #Woiciechowski Andreas  #Szymanowski Stanislaus  #Lawiczak Mieczislaus  #Oszynski Magdalena  #Jaszewski Stanislawa  #Jaszewski Czeslaus  #Jaszewski Boleslawa  #Spichala Zdzislaus  #Spichala Stan.  #Spichala Lucian  #Skura Katharina  #Skowronski Czeslaus  #Spichala Christian  #Spichala Anna  #Wappner Martha  #Blaschinski Julie  #Skowronski Kasimira  #Wappner Bernhard  #Andraszewski Marian  #Bogajski Leokadia  #Andraszewski Margharete  #Bogajski Kasimir  #Kotus Stanisl.  #Kotus Wanda  #Bogajski Danuta  #Szepczinski Leo  #Kurkowiak Bozena  #Osuch Agnes  #Dziamski Henryk  #Walkiewicz Pelagia  #Walkiewicz geb. Laurentowska Maria  #Konieczna Maria  #Urbanski geb. Kaczmarek Hedwig  #Szulz Urszula  #Kurkowiak geb. Aniola Stanislawa  #Kurkowiak Zofia  #Wroblewski Ignacy  #Walkiewicz Zofia  #Manczak geb. Czerwinska Maria  #Szulaz geb. Jankiewicz Jozefa  #Urbanski Stanislawa  #Walkiewicz Antoni  #Schimanda geb. Tomysl Pelagia  #Banach geb. Przybylska Julianna  #Kurkowiak Jozef  #Szulz Kamila  #Banach Alfred  #Kurkowiak Edmund  #Urbanski Ryszard  #Banach Irena  #Kurkowiak Jan  #Banach Eugenia  #Wroblewski geb. Wawrzyniak Jadwiga  #Piotrowska geb. Gojki Julianna  #Robinski Johann  #Robinski geb. Kryg Saloema  #Rau geb. Kominek Hedwig  #Rau Henryk  #Witacz Anton  #Wozniak Valentin  #Chwolkowski Adam  #Chwolkowski geb. Zichlke Elisabeth  #Lubinski Jan 

Zespół: Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu
Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu