1978-1987
Zespół: Archiwum fotograficzne Lecha Zielaskowskiego
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1937-05
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1932
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1932
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1929/06
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1935
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1903-1908
Zespół: Zbiór kartograficzny
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1932
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1939/08
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1924
Zespół: Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1916-1917
Zespół: C. i K. Komenda Powiatowa w Chełmie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wyświetlanie 113 do 128 z 152 wpisów.