1935
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Zespół: Metryka Koronna
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Zespół: Zbiór Zygmunta Glogera
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
I połowa XIX w.
Zespół: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Zespół: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Zespół: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Zespół: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archiwum: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1909
Zespół: Archiwum fotograficzne rodziny Tyszków
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1918-1920
Zespół: Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Archiwum: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
1838
Zespół: Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli
Archiwum: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
1938
Zespół: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu
Archiwum: Archiwum Państwowe w Rzeszowie
[po 1920 r.]
Zespół: Parafia Greckokatolicka w Korytnikach
Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu
Wyświetlanie 1 do 20 z 152 wpisów.