1935
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Zespół: Metryka Koronna
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Zespół: Zbiór Zygmunta Glogera
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1700
Zespół: Zbiór rękopisów archiwalnych
Archiwum: Archiwum Państwowe we Wrocławiu
I połowa XIX w.
Zespół: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Zespół: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Zespół: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Zespół: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archiwum: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1909
Zespół: Archiwum fotograficzne rodziny Tyszków
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1918-1920
Zespół: Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Archiwum: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
1838
Zespół: Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli
Archiwum: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
1938
Zespół: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu
Archiwum: Archiwum Państwowe w Rzeszowie
[po 1920 r.]
Zespół: Parafia Greckokatolicka w Korytnikach
Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1935/04
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zespół: Fundacja Sułkowskich w Rydzynie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lesznie
1794
Zespół: Zbiór materiałów dotyczących powstań narodowych i polskiego ruchu niepodległościowego
Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1767-1946
Zespół: Zbiór Korotyńskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Warszawie
1917-1918
Zespół: Zbiór fotografii z I wojny światowej
Archiwum: Archiwum Państwowe w Opolu
b.d. [XIX w.]
Zespół: Zbiór Zygmunta Glogera
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1466.10.19
Zespół: Zbiór dokumentów pergaminowych
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1961-1961
Zespół: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
Archiwum: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
1932
Zespół: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opocznie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach
1649
Zespół: Zbiór materiałów archiwalnych klasztoru Jezuitów w Nysie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Opolu
1947-1954
Zespół: Instytut Przemysłowo-Rzemieślniczy Województwa Łódzkiego w Łodzi
Archiwum: Archiwum Państwowe w Łodzi
1895-1945
Zespół: Akta kościoła ewangelickiego w Hopowie, pow. kartuski
Archiwum: Archiwum Państwowe w Gdańsku
1952-1955
Zespół: Towarzystwo Przyjaciół Opola w Opolu
Archiwum: Archiwum Państwowe w Opolu
1648.02.10
Zespół: Zbiór dokumentów pergaminowych
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1928 - 1939
Zespół: Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
brak daty
Zespół: Naczelny Komitet Narodowy
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1801-1926
Zespół: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1927
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1935/09/22
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1892 - 1917 i b. d.
Zespół: Archiwum Ostrowskich z Ujazdu
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1936
Zespół: Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach
Archiwum: Archiwum Państwowe w Katowicach
1802-12-29
Zespół: Zbiór patentów szlacheckich, wojskowych i dyplomów
Archiwum: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
b.d.
Zespół: Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1866-1939
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1918 - 1918
Zespół: Przędzalnia i Tkalnia "Concordia" w Leśnej
Archiwum: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Wyświetlanie 1 do 60 z 153 wpisów.