Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 108 instytucje udostępniające archiwalia
  • 57 milionów skanów i materiałów
  • 15 milionów opisów materiałów archiwalnych

Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich

Starosta chełmski był urzędnikiem królewskim sprawującym na podległym terenie w imieniu panującego władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się w 1359 r. Do zadań starosty należało: ogłaszanie uniwersałów królewskich, ściąganie podatków, zarząd dóbr królewskich i opieka nad zamkiem. Jego jurysdykcji podlegały wszystkie sprawy szlachty gołoty oraz egzekucja wyroków wszelkich sądów. W 1631 r. gród chełmski uzyskał tzw. prawo wieczności, dające pełnię praw wnoszonym do ksiąg grodzkich zeznaniom związanym z nabywania lub zbywania dóbr ziemskich. Prezentowane skany pochodzą z ksiąg prowadzonych w XVII i XVIII wieku. Źródło: Księgi grodzkie chełmskie, Relacje - księgi, sygn. 1, 61, 65, 98, 99, 104, 117, 120, 127; Księgi grodzkie chełmskie, Zapisy, sygn. 23, 25, 26.

Obraz 1 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" Obraz 2 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" Obraz 3 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" Obraz 4 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" Obraz 5 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" Obraz 6 z kolekcji "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich"

Szalone lata dwudzieste

Kinematografia i radio, elektryfikacja, masowa produkcja aut, emancypacja - lata dwudzieste XX wieku to okres niebywale dynamicznych przemian społecznych i kulturalnych o globalnej skali. Rozkwita muzyka jazzowa i sztuka awangardowa, chanelowska chłopczyca redefiniuje wizerunek kobiety, a dzięki postępowi techniki i rozwojowi mediów życie zaczyna płynąć szybciej i intensywniej. W Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie czy Warszawie puls nowoczesności bije mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Za pośrednictwem zdjęć ze zbiorów NAC cofnijmy się o sto lat do czasów znanych jako "Années folles", "Goldene Zwanziger" czy "Roaring Twenties".

Obraz 1 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste" Obraz 2 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste" Obraz 3 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste" Obraz 4 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste" Obraz 5 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste" Obraz 6 z kolekcji "Szalone lata dwudzieste"

Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy

Kolekcja zawiera fragmenty dokumentacji dotyczącej udziału Jana Kantego Działyńskiego (1829-1880) w Powstaniu Styczniowym - akt oskarżenia przeciwko Działyńskiemu i towarzyszom z roku 1863 i wyrok w tzw. "procesie berlińskim" z 1864 roku. Sąd orzekł wykonanie śmierci i konfiskatę dóbr. Działyński po ogłoszeniu wyroku udał się na emigrację, gdzie po pięciu latach doczekał się amnestii i zwolnienia od zarzutów. Prezentowane materiały pochodzą z zespołów Prezydium Policji w Poznaniu (nr 290) i Działyńscy ze Złotowa i Kórnika (nr 5414).

Obraz 1 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" Obraz 2 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" Obraz 3 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" Obraz 4 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" Obraz 5 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" Obraz 6 z kolekcji "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy"
1935
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Zespół: Metryka Koronna
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Zespół: Zbiór Zygmunta Glogera
Archiwum: Archiwum Narodowe w Krakowie
1700
Zespół: Zbiór rękopisów archiwalnych
Archiwum: Archiwum Państwowe we Wrocławiu
I połowa XIX w.
Zespół: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.