angle-left Fotografie z kolekcji negatywów o. Adama Studzińskiego OP udostępnione na SwA
20.12.2022

W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie dobiegł końca dwuletni (2021‒2022) projekt „Opracowanie i udostępnienie kopii cyfrowych zdigitalizowanych negatywów Adama Studzińskiego OP – IV etap”. Zakładał on identyfikację i opis ponad tysiąca negatywów ze spuścizny archiwalnej zakonnika, a także ponad 23 700 fotografii utrwalonych na kliszach. Zadanie miało również na celu publikację co najmniej 75% kopii cyfrowych zdjęć na stronie internetowej „Szukaj w Archiwach”. Ostatecznie w serwisie udostępniono ponad 21 900 fotografii, stanowiących ponad 90% całego zbioru. Opracowanie inwentarza i publikacja zdjęć stały się możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”. Zrealizowany projekt wieńczy trwające od 2016 r. prace nad zabezpieczeniem, konserwacją, digitalizacją oraz szerokim udostępnieniem fotografii z kolekcji negatywów o. Studzińskiego.

 

Zdjęcia – w większości publikowane po raz pierwszy – dokumentują niezwykłe losy, miejsca pracy i nietuzinkowe zainteresowania o. gen. bryg. Adama Studzińskiego OP – kapelana spod Monte Cassino, konserwatora zabytków konwentu krakowskiego, a także duszpasterza kombatantów, Kresowian i harcerzy. W ramach prac prowadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA) negatywy zostały pogrupowane na 16 serii tematycznych (w niektórych przypadkach podzielonych na dodatkowe podserie) oraz otrzymały nowe sygnatury. Kolekcję otwiera niewielka grupa fotografii portretowych o. Studzińskiego (seria 11.1.1). Najstarsze zdjęcia dokumentują pracę zakonnika jako kapelana wojskowego w latach 1940‒1947. Ojciec Adam utrwalił na kliszach sprzęt wojskowy i życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także zabytki, krajobrazy oraz mieszkańców Jugosławii, Palestyny, Iraku, Iranu, Egiptu, Włoch, Francji i Anglii (11.1.2). Fotografie z kolejnych podserii prezentują życie codzienne, placówki oraz pracę duszpasterską polskich dominikanów. Ojciec Studziński wykonywał zdjęcia w czasie pobytu w klasztorach w Poznaniu (11.1.4), na warszawskim Służewie (11.1.5), w Lublinie (11.1.6), Prudniku (11.1.7), Korbielowie (11.1.8) oraz Krakowie (11.1.9.3). Największa grupa fotografii – licząca ponad 14 tysięcy klatek – przedstawia architekturę, dzieła sztuki oraz prace konserwatorskie i odkrywkowe prowadzone przez o. Adama w krakowskim klasztorze dominikanów (11.1.9.1‒2). Zabytkowe wyposażenie oraz prace restauracyjne zakonnik utrwalił także na zdjęciach z kościoła św. Idziego u stóp Wawelu (11.1.10). Kolejne serie kolekcji zawierają fotografie klasztoru oraz mniszek dominikańskich z krakowskiego Gródka (11.1.11), a także członków rodziny o. Studzińskiego (11.1.12). Na zdjęciach z wycieczek po Polsce (11.1.13) zakonnik utrwalił dziesiątki miejsc: od Szczecina i Gdańska, po Karkonosze i Pieniny. Wśród fotografii z zagranicznych podróży o. Studzińskiego (11.1.14) kluczowe miejsce zajmuje dokumentacja polskich cmentarzy wojennych we Włoszech: na Monte Cassino, w Loreto, Bolonii i Casamassima. W podserii z fotografiami pozytywów, dokumentów i wydawnictw o różnorodnej tematyce (11.1.15) na szczególną uwagę zasługuje kilkaset obrazków świętych i błogosławionych dominikańskich. Kolekcję o. Studzińskiego zamyka niewielka grupa zdjęć otrzymanych od jego przyjaciela – Stanisława Leszczyc-Przywary (1896-1985), legionisty i malarza (11.1.16). Niektóre podserie podzielone są na dodatkowe podserie tematyczne.

 

W żmudne prace nad stworzeniem opisów zaangażowanych zostało kilkunastu ekspertów i wolontariuszy z różnych dziedzin: archeologów, historyków sztuki, regionalistów, badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego, dominikanów, krewnych o. Studzińskiego oraz miłośników militariów i dziejów Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. W celu ustalenia miejsc, osób, obiektów i wydarzeń na zdjęciach sięgano do opracowań naukowych, publikowanych wspomnień, zasobów internetowych oraz archiwaliów, w tym dzienników i podpisanych pozytywów ze spuścizny kapelana spod Monte Cassino. W niektórych przypadkach dokładna identyfikacja fotografii okazała się na razie niemożliwa, jednak pracownicy archiwum liczą na wszelkie uwagi spostrzegawczych czytelników.

 

1 grudnia 2022 r. w klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie odbyło się spotkanie promocyjne pt. „Nie tylko Monte Cassino. Prezentacja fotografii z kolekcji negatywów o. Adama Studzińskiego OP (1911‒2008)”, transmitowane online oraz tłumaczone na język migowy. W czasie wydarzenia szczegółowo przedstawiono historię, zawartość i układ kolekcji, udzielono wskazówek dotyczących korzystania ze zbioru i inwentarzy oraz – w oparciu o przykłady – opowiedziano o kulisach prac nad identyfikacją fotografii. Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=B2YwQn9AGIA

 

Fotografie (obiekty) z negatywów (jednostek) o sygnaturach 528/307/1‒1053 wraz z podstawowymi opisami inwentarzowymi zostały opublikowane pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/160032 Na stronie internetowej Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów udostępniono z kolei elektroniczny inwentarz archiwalny, zawierający bardziej szczegółowe opisy zdjęć. W korzystaniu z kolekcji pomocne mogą okazać się także spisy indeksów geograficznych, osobowych i rzeczowych oraz dwa słowniczki: krewnych o. Adama Studzińskiego OP oraz miejsc w klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie, wymienianych w opisach archiwalnych fotografii. Wszystkie wymienione pomoce dostępne są w formie plików PDF na stronie internetowej: https://archiwum.dominikanie.pl/kolejne-fotografie-o-adama-studzinskiego-op-udostepnione-w-internecie/

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus