angle-left Inwentarze najstarszych toruńskich dokumentów on-line!
10.06.2021

Inwentarze najstarszych dokumentów i akt miasta Torunia dostępne w portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Z przyjemnością informujemy, że na portalu szukajwarchiwach.gov.pl opublikowaliśmy inwentarze najstarszej i najcenniejszej, a zarazem najbardziej obszernej części naszego zasobu archiwalnego z okresu staropolskiego, czyli Akta miasta Torunia, Katalog I – dokumenty i listy oraz Katalog II – księgi i akta z lat 1251-1793. Łącznie jest to ponad 6 tys. jednostek archiwalnych. Dotychczas te pomoce archiwalne funkcjonowały w postaci inwentarzy kartkowych lub tradycyjnych inwentarzy książkowych w pracowni naukowej Archiwum. Od tego momentu są na wyciągnięcie ręki w formie online.
Spisy jednostek Katalogu I zawierają regesty dokumentów z datami wraz z dokładnym opisem zewnętrznym jednostki, a także informacjami o występujących przy nich pieczęciach. Co warto podkreślić, w spisach Katalogu II ujęto także opracowane niedawno ostatnie jednostki podserii akt kamlarii miasta Torunia (dział XVI).

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus