angle-left Nowe skany na SwA - luty 2023
04.03.2023

Księga Duplikat z Parafii Konopskiey z Roku 1848

W lutym nasz serwis wzbogacił się o blisko 345 tys. kopii cyfrowych.

 

Obszerne materiały archiwalne prezentuje online Archiwum Główne Akt Dawnych. Wśród nich znalazły się: Tzw. Metryka Litewska (archiwalia stanowiące wywiezioną po III rozbiorze do Petersburga spuściznę rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej), Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie i dalsze akta Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów (liczne rejestry ruchomości) a także Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądki (wymagające współcześnie krytyki opracowania dziejów rodzin z wykresami i tablicami genealogicznymi).

W uzupełnianym stopniowo zespole Wojskowej Agencji Fotograficznej Narodowe Archiwum Cyfrowe publikuje dokumentację fotograficzną z terenu całego kraju, z kolei Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zawiera portrety mieszkańców i widoki miasta, w tym zdjęcia Kanału Bydgoskiego.

Przywileje królewskie i materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji znajdziemy w zespole Teki Antoniego Schneidra z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Inwentarze dóbr, wsi to zawartość kolejnych jednostek archiwalnych z Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca przechowywanego w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Plany Łodzi w skali 1:2000 w podziale na sekcje pochodzą ze Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Łodzi a plany rzek na Śląsku z materiałów Naczelnego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu (Archiwum Państwowe we Wrocławiu).

Akta stanu cywilnego różnych wyznań zamieszczają archiwa w: Częstochowie, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Warszawie.

 

Zbiory Archiwów Państwowych uzupełniają akta Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. To kolekcja Waclaw Lednicki Papers, w której zgromadzono m.in. korespondencję autora z członkami polskiego rządu na uchodźstwie, instytucjami i twórcami kultury.

 

Do pobrania przekazujemy pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w lutym 2023 r.

 

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus