angle-left Nowe skany na SwA – marzec 2023
05.04.2023

Marzec br. zaowocował udostępnieniem ponad 365 tysięcy kopii cyfrowych w naszym serwisie.

 

Archiwum Główne Akt Dawnych zaprezentowało dalszy ciąg Tzw. Metryki Litewskiej  oraz akt Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Dla miłośników wojskowości cenne mogą okazać się Militaria z Jabłonny, obejmujące dokumenty głównie z czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Księstwa Warszawskiego. Obszerny materiał stanowi też Archiwum Rodzinne Poniatowskich, w którym odnaleźć można głównie akta o charakterze majątkowym i gospodarczym, a także dokumenty ostatniego polskiego króla.

 

Z Archiwum Akt Nowych pochodzą kopie akt Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, wśród których znajdują się związane z postacią tego pianisty i polityka dokumenty osobiste i rodzinne: wspomnienia, dyplomy, albumy, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe.

 

Zasób Narodowego Archiwum Cyfrowego reprezentują kolejne materiały wytworzone przez Wojskową Agencję Fotograficzną, dokumentujące wydarzenia z zakresu wojskowości, ale także polskie życie polityczne, gospodarcze i kulturalne.

 

Kopie akt Królewskiego Sądu Powiatowego w Pszczynie to część zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

Z Archiwum Narodowego w Krakowie w zestawieniu znalazły się kopie Ksiąg ziemskich krakowskich, a z Archiwum Państwowego w Lublinie – Księgi ziemskie urzędowskie oraz Księgi grodzkie lubelskie.

 

Archiwum Państwowe w Łodzi kontynuuje publikowanie w serwisie materiałów ze Zbioru kartograficznego, a z jego Oddziału w Sieradzu zamieszczone zostały cyfrowe kopie Zbioru druków i pism ulotnych. Zbliżone do łódzkich zbiory – Archiwum Geodezyjne – znajdziemy w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

Interesujący zbiór stanowi Fotokronika województwa przemyskiego z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Archiwum Państwowe w Warszawie prezentuje akta notarialne: Kancelaria Witolda Biernackiego notariusza w Warszawie; Kancelaria Alfreda Cybulskiego notariusza w Warszawie.

 

Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc, Akta miasta Wrocławia, Akta majątku Hatzfeldtów w Żmigrodzie, pow. Milicki, Zbiór rękopisów archiwalnych, Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, Komisja Generalna dla Śląska we Wrocławiu, Zbiór planów ulic, placów, mostów, wiaduktów, tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia to zespoły aktowe z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 

Akta stanu cywilnego różnych wyznań opublikowały Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, archiwa w Kaliszu, Koszalinie wraz z Oddziałem w Słupsku, archiwa w Lesznie, Lublinie, Opolu, Poznaniu wraz z Oddziałem w Koninie, archiwa w Radomiu, Warszawie, Wrocławiu wraz z Oddziałem w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Archiwum Narodowe w Krakowie.

 

 

 

Do pobrania: pełen wykaz kopii dodanych w marcu 2023 r.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus