angle-left Nowe skany na SwA - styczeń 2023
02.02.2023

Zamek Piastów w Brzegu, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

W styczniu 2023 r. Archiwa Państwowe zamieściły w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl skany ponad 2700 jednostek archiwalnych (ponad 337 tys. skanów).

Udostępnione w styczniu materiały to m.in.:

  • Kolejne jednostki z zespołów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych:

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (zespół nr 354) – rejestry majątków i kolekcji należących do znanych osobistości

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/125122

 

Zbiór Branickich z Suchej (zespół nr 357) – miscellanea, opisy podróży

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/125124

 

  • Rząd Gubernialny Łomżyński (zespół nr 6) z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku – akta Wydziałów: Lekarskiego, Weterynaryjnego, Ubezpieczeń i Ogólnego

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/122175

 

  • Zbiór kart pocztowych Edmunda Mateckiego (zespół nr 3318) z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy – karty z Niemiec, Czech, Węgier, Austrii, Holandii, Szwajcarii i Nowej Zelandii

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/162178

 

  • Zbiór indeksów do ksiąg ziemskich, grodzkich i podkomorskich (zespół nr 2564) z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie – obejmuje  księgi z kancelarii sądowych znajdujących się po I rozbiorze Polski w granicach Królestwa Galicji i Lodomerii

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/66457

 

  • Naczelne Prezydium Policji Poznańskiej (zespół nr 290) z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu – materiały związane z działalnością polskich organizacji patriotycznych

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/13369

 

Ponadto w serwisie zamieszczono liczne skany akt stanu cywilnego różnych wyznań z zasobu Archiwów Państwowych w: Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Radomiu i Zamościu.

 

Do pobrania: wykaz kopii dodanych w styczniu 2023 r.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus