angle-left Nowości SwA - listopad 2022
07.12.2022

Archiwa Państwowe dodały w listopadzie 2022 r. ok. 292 tys. skanów z ponad 4 tys. jednostek archiwalnych, m.in.:

 

  • Archiwum Główne Akt Dawnych opublikowało skany zespołu nr 170 Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschodnich, dział VI: Materien. Akta wytworzone przez władze pruskie na terenach III zaboru dotyczą m.in. organizacji i działalności administracji państwowej, szkolnictwa, Kościołów: rzymskokatolickiego i protestanckiego, gmin żydowskich, osadnictwa, handlu, transportu, dzierżaw, zwalczania chorób zakaźnych.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/125305

 

  • Archiwum Narodowe w Krakowie zamieściło skany z zespołu Spis ludności miasta Krakowa z r. 1921 (zesp. nr 91). Są to materiały zawierają dane z pierwszego spisu powszechnego, przeprowadzonego w odrodzonej Polsce.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/30911

 

  • Archiwum Państwowe w Lublinie udostępniło Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca (zesp. nr 71). W opublikowanej części zespołu znajdują się m.in. inwentarze kluczy, folwarków i miast należących do ordynacji oraz protokoły pomiarowe wsi.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/2005

 

  • Opublikowane zostały także skany 498 szklanych negatywów z zespołu Przedsiębiorstwo Kanalizacja i Wodociągi w Łodzi (zesp. nr 319), z lat 1917-1945 znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Obrazują one powstawanie podziemnego miasta ceglanych kanałów, w tym monumentalnych zbiorników na wodę na łódzkich Stokach czy regulacji licznych, lecz niewielkich rzek w mieście.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/72468

 

Poza wymienionymi wyżej zespołami serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl został wzbogacony o kolejne skany akt stanu cywilnego z zasobu Archiwów Państwowych w Koszalinie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomiu i Warszawie.

 

Do pobrania: wykaz wszystkich kopii dodanych w listopadzie 2022 r.

 

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus